» Is IlaniYayınlarsanız sevinirim. Teşekkürler İş İlanı: Süreç İyileştirme ve ERP Uygulama Danışmanı ( Adana ) Şehir/Ülke : Adana (Ref:ERP-1) Personel sayısı : 2 Danışmanlık ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketimizde görevlendirilmek üzere Süreç İyileştirme ve Erp Uygulama Danışmanı adayları aramaktayız. Genel Nitelikler - Üniversitelerin Endüstri, İşletme, Matematik, Bilgisayar Mühendislikleri Bölümlerinden Mezun - Tercihen benzer bir pozisyonda deneyimli - Esnek çalışma saatlerinde ve yoğun tempoda çalışabilecek - Seyahat engeli olmayan, sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen - İyi düzeyde MS Office(Excel, Word, Powerpoint ,Access ) bilgisine sahip - Tercihen MSSQL Veritabanı yönetimi konusunda bilgi sahibi - Tercihen VB, C# dilleri hakkında bilgi sahibi - İyi derecede İngilizce bilen - İletişim yeteneği güçlü, insan ilişkilerinde başarılı, problem çözme yeteneği ve analitik düşünce sistemine sahip, öğrenmeye istekli - İşin takibi, raporlanması, dökümantasyonu ve sonuçlandırılması konusunda yetenekli - Zaman yönetimine önem veren, hedeflerle çalışmaya yatkın - Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış - Adana’da ikamet eden/edebilecek - Prezentabl ve dış görünüşüne önem veren İş tanımı - Müşterilerimizin süreçlerini analiz etmek, iyileştirme ve geliştirmesinde yol göstermek - Müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun süreç iyileştirme ve yazılım çözümlerini sunmak - Yönetim Danışmanlığı ve ERP projelerinde sistem analizi ve tasarımı, proje danışmanlığı ve takibi, entegrasyon, eğitim ve test çalışmalarını yürütmek - Eğitim ve proje dokümantasyonu yap...

Devamini Oku

» EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER -6

EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER -6 |  görsel 1


5.1. ÖRGÜT GELİŞTİRME SÜREÇLERİ VE TEKNİKLERİ Örgüt geliştirme süreci, bir danışmanın hizmetini gerektiren sürekli ve döngüsel bir sistemdir. Danışman (örgütün içinden veya dışından olabilir), süreci başlatmak için örgütteki herhangi bir düzeyden veya herhangi bir süreçten başlayarak müdahale edebilir; ancak, yönetimin desteğini kazanmak için, birçoğu en güçlü kişiden başlamayı tercih eder. Ancak yöneticiler örgüt geliştirme danışmanlarını ne sorunlarını üstlenecek kişiler olarak görmeli, ne de, çalışmaları yakından izlenmesi gereken bir geçici kadro elemanı olarak görmelidir. Şekil 2. Tipik bir örgüt geliştirme süreci Sorunun açığa çıkması için, belirlenme ve tanımlama evrelerinde, örgütün her düzeyinde hoşnutsuzluğun ifade edilmesine izin verilir. Örgüt geliştirme sürecine girilmesi, danışman ve müşteri arasında bir diyalogu gerektirir. Örgüt geliştirme danışmanları, bu evrede anket, görüşme ve doğrudan gözlem gibi yaygın teknikleri kullanırlar.  Aynı zamanda, azalan üretim miktarı, gecikmiş sevkıyatlar, devamsızlık, işçi devri, hırsızlık, düzensizlik ve huzursuzluk gibi hoşnutsuzluğun geleneksel göstergelerine de bakarlar. Normları ve tüm örgüt kültürünü incelerler. Örgütsel tanı, örgütün içindeki sorunun niteliğinin ve kapsamının belirlenmesi ile ilgilidir. Genel olarak üç ana bileşeni içerir: Örgütte değişimin gerekli olduğu alanların araştırılması; Değişim stratejisi amaçlarının saptanması; Araştırma ve eğitim yolu ile değişi içim hazırlık yapılması. Söz konusu tanı tekniği, genell...

Devamini Oku

» EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER -5Gürültünün sınır değerlerde 90 DB civarında olduğu hallerde bina içi yöntemler yeterli olabilir. Fakat 100 DB’ in üstünde olduğu durumlarda gürültü seviyesini 30 DB düşüren kulaklıklar kullanılabilir. 4.4. TİTREŞİM Kinestatik duyu organlarında, kas, bağ ve eklem algılama sistemlerinde, iç kulak denge organında, derinin duyarlı kıl dibi ve deri altı organlarında, alt ve üst etraf kılcal damar ağında zararlı etkiler gösteren titreşimlerin önüne geçilmelidir. Titreşimin çalışma koşullarında en açık örneği, soğuk havada sürekli olarak kaldırım taşlarını ve asfaltları havalı çekiç kullanarak parçalayan ve devamlı bu işle uğraşan işçilerde görülmüştür. İşçinin elleri beyazlaşır, soğur ve daha önce belirtilen diğer rahatsızlıklar ortaya çıkar. 4.5. ZARARLILAR Ayrıca çeşitli işyerlerinde hijyenik kurallara uyulmadığı için bulunabilen, pek çok işçinin hastalanmasına, işgücünü yitirmesine ve önemli sayılarda da ölümlere yol açan organik ve inorganik zararlılar bulunmaktadır. Bunlar, bakteriler veya kimyasal maddeler olabilir. Fizyolojik güç ve kapasite kayıplarına neden olan, işgörenin verimliliği üzerinde olumsuz etkileri bulunan bu zararlılardan korunmak için hijyen koşullarına önem verilmeli, koruyucu elbiseler, eldivenler ve maskeler kullanılmalıdır. 4.6. İNSAN – MAKİNE ARAKESİTİ Göstergeler Bir makinenin etkili kullanımı ve aksaksız işleyişi insan – makine iletişiminin mükemmelliğine bağlıdır. Bu nedenle, makinelerin tasarımında, insan faktörünü ve insanları özelliklerini de  dikkate almak zorunludur. Nitekim, insanların çeşitli yetenek ve kapasitelerini zorlamak, ancak belli ölç...

Devamini Oku

» EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER -4

EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER -4 |  görsel 1


3.2. YARARLARI: İşletmelerin büyümeleriyle birlikte, hantallaştıkları ve bürokratize olarak merkezi yapıda çok sayıda kurallar arasında, esnekliklerini kaybettikleri bilinen bir gerçektir. Hızla değişen bir çağda büyük örgütler, bu noktada önemli darboğazlara girebilmektedirler. Bir örgüt büyüdükçe, düzen gereksinimi de açık ve kaçınılmaz bir hal alır. Fakat, bu gereksinim karşılanırken örgütteki insanın yaratıcı sezgisini kullanmasına olanak verilmez, girişimcinin ve yaratıcı bireylerin düzensizliğine olanak tanınmazsa, örgüt cansızlaşır, hayal kırıklıkları ve doyumsuzlukların yer aldığı bir çöl halini alır. AGY büyük firmalara küçük firmaların sahip olduğu esneklik, yeniliğe açıklık vb. avantajları sağlar. Örgütsel birimlerdeki kişilere belli bir karar alma özgürlüğü bıraktığı için, onları yeniliğe ve yaratıcılığa açık kılabilir. 8 Yöntemin diğer yararları ise; 1. Her düzeydeki yöneticinin astlarının performansa düzeylerini kolayca belirleyebilmesine, 2. Yıl içinde yapılan üç aylık değerlendirmelerle çalışana bağlı olan yada olmayan tüm olumsuz etmenleri ortaya çıkararak, nedenlerinin araştırılmasına, düzeltici önlemlerin bir an önce alınmasına olanak sağlamasıdır. Ayrıca bu yolla  gözünden kaçabilecek pek çok sorunu da ortaya çıkarabilmektedir. 3. Amaçlara göre yönetim genel verimlilik artışlarına yol açarken örgütteki insanları sorumluluk taşımaya  teşvik etmelidir. Yenileşme hareketleriyle de yöneticinin gerçekleştirmeye çalıştığı en önemli hedef, geleceğe hakim olmak ve onu işletme lehine çevirmektir. Anlaşılacağı gibi AGY, iş gö...

Devamini Oku

» EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER -3Bu evre normal olarak altı ay sürer ve yedi aşamadan oluşur. 1.Aşama: Hazırlık 2.Aşama: Programın başlatılması 3.Aşama: Araştırma ve çözümler 4.Aşama: Sunuşlar 5.Aşama: Müşterilerden geri besleme. 6.Aşama: Uygulama. 7.Aşama: Programın eleştirilmesi. 3. AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM (Management By Objectives) Çağdaş yöneticinin görevi sadece teşebbüsün gereksindiği organizasyonu yapmak, örgüt iklimini denetlemek değildir. O, aynı zamanda somut işletme olaylarına da hakim olmalıdır. Sos yo-ekonomik çevredeki değişmeler, rakipler karşısında teşebbüsün geleceğini öngörerek en isabetli hedeflerin saptanmasını gerektirmektedir. Yönetimin başarısı değişen koşullara uyabilme, hatta koşul yaratma ve değiştirebilmeyle ölçülebilmektedir. Teşebbüsün hedeflerine uzun dönemde ulaşabilmesi için tam bir iş birliği gerekmektedir. Bu nedenle çağdaş yöneticiyi en fazla uğraştıran konulardan biri de; çalışanları hem amaç etrafında birleştirmek, hem de onlara becerileri ve yetenekleri oranında sorumluluk yüklemektir. Amaçlara göre yönetim bu sorunu çözmek için geliştirilmiş bir yönetim tekniğidir. 4 Tanımı AGY her şeyden önce bir yönetim felsefesidir. Bu felsefe geleceği kestirerek ve geleceği etkileyerek olaylara yön vermeyi öngörmektedir. AGY, örgüt amaçlarını geçekleştirmek için yapılacak işleri planlamak, elde edilecek başarıyı dönem dönem gözden geçirmek ve işler yürütülürken ortaya çıkacak problemleri çözmek amacıyla yöneticilerle astların sistemli bir şekilde ve belirli sürelerde bir araya gelmeleri ile ilgili faaliyetler bütünüdür. 5 4  Gönül Budak, “Yeni...

Devamini Oku

» EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER -2

EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER -2 |  görsel 1


Engellerin giderilmesi için; Kaynak feedback almalı ve değerlendirmelidir. Kaynak konumundaki kişinin, alıcının mesaja karşı gösterdiği tepkiyi dikkate alması gerekmektedir. Hangi sözlerin nasıl algılandığı ve hangi mesajlara nasıl tepki verildiği bilinmelidir. Yüzyüze iletişime ağırlık verilmelidir. Yüzyüze iletişimde feedback ölçümü daha kolaydır. Yüzyüze iletişim karşı tarafı etkileyebilmek içinde iyi bir araçtır. Bu nedenle mümkün olduğunca yüzyüze iletişime yer verilmelidir. Gereğinden fazla yineleme zararlı olacaktır. Bir konunun anlaşılması için yinelemeye yer vermek gerekebilir ancak gereğinden fazla yineleme alıcının dikkatinin dağıtılmasına ve mesajın öneminin algılanmasına yol açabilir. Düzgün ve sade bir dil kullanılmalıdır. Alıcıya gönderilecek mesajlar ne kadar sade bir dille aktarılırsa o kadar kolay anlaşılacak ve bir kuşkuya yol açılmayacaktır. Çok yönlü ve özgür iletişim ortamı sağlanmalıdır. 2. ÖĞRENME EĞRİSİ Hızlı değişim koşullarında, yöneticiler için öğrenmenin nasıl öğrenileceği, geçmiş deneyimlerden bilgi edinmekten daha önemlidir. Bu da, en etkili biçimde yöneticilerin  sorunları çözmek için diğer  yöneticilerle bir araya gelmesi ile mümkündür. Etkin öğrenme programını esas bileşeni, öğrenme sürecindeki gelişme ve değişimin aracı olan sorundur. Sorun insani ve teknik sorunların karışımını içeren gerçek bir sorun olmalıdır. Sorun,   bir yönetici,  etkin öğrenme guruplarının üyeleri veya verimlilik denetleme ekibi seçilebilir veya denetlenebilir. Bir etkin öğrenme programındaki roller aşağıdaki gibidir. “Atayan”: Yetki veren ve program maliyetini karşılayan k...

Devamini Oku

» EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER -1

EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER -1 |  görsel 1


EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER 1. İLETİŞİM 2. ÖĞRENME EĞRİSİ 3. AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM (Management By Objectives) 4. ÇALIŞMA KOŞULLARINI İYİLEŞTİRME 5. ÖRGÜT GELİŞTİRME 6. BEYİN FIRTINASI 7. GÜÇ ALANI ANALİZİ 1. İLETİŞİM “Yola çıkınca her sabah , Bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara, Atlara, otlara, İnsanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı Bir selam da kendine ver. Hatırın kalmasın el gün yanında Bu dünyada sen de varsın! Üleştir dostluğunu varlığa, Bir kısmı seni de sarsın.”                                                                         Üstün Dökmen1 Doğan Cüceloğlu’nun “Yeniden İnsan İnsana” adlı kitabının ilk sayfasında yer alan  şiirdi bu. Neden bu şiir? Sorunun cevabı şiirin iki özelliğindedir.1.İnsanın kendine değer vermesi ve sevecenlikle, hoşgörüyle kendini kabullenmesi. 2.Yalıtılmış, kopuk, kaybolmuş insanı değil; kendiyle, toplumuyla, doğayla ve evrenle ilişki kurmuş bir insanı dile getirmesi. İlişki içinde olan insan yalnız değildir; gönlü coşkun, yaşamı anlamlı, umutlu bir kişidir. İçeriği ne olursa olsun, herhangi bir sorunu çözmek için insanların düşünce ve duygu alış verişinde bulunmaları gerekir. Başka bir anlatımla iletişim kurmaları gerekir. İletişim, insan davranışının en temel unsurudur. Ancak iletişim kurarken ne söylediğimiz ve hangi düşünceleri dile getirdiğimiz, bunl...

Devamini Oku

» VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ -4

VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ -4 |  görsel 1


Liderlik Yüksek performanslı grupların etkili liderleri aşağıdaki düşünce, davranış ve yeteneklere sahip olmalıdır. İnsanların sürekli büyüme, gelişme, öğrenme konusunda sınırsız potansiyelleri vardır. Potansiyellerine ulaşması için elemanlarına yardım etmek bir liderin en önemli rolü olmalıdır. Lider çalışanlara yetki vermelidir, ancak onları eğitmeden ve yetiştirmeden sorumluluğu onların üzerine yıkmamalıdır, Liderin davranışı kendi kendini yönetme inancı ile uyumlu olmalıdır. Lider yeni yolun bir modeli olmalıdır. Kendi kendini yönetmeye giden yolda herkesin işi değişir ve lider değişikliğe açık değilse kimse değişmeyecektir. Hatalar kaçınılmazdır. Çalışanlara bunlardan öğrenme konusunda yardımcı olunmalıdır. İnsanlar, değişimin gerçekleştirilmesinde rol aldığı takdirde değişime karşı gelmezler. Lider ve yönetici açısından diğer kesin bir ayrım aşağıdaki biçimde ele alınır : Yönetim ve liderlik birbirinden farklı kavramlardır. Yönetim insanları etkilemede formal/biçimsel gücüne güvenirken, liderlik sosyal etkileme sürecinden kaynaklanır. Sürekli gelişme (Kaizen) KAİZEN'in özü basit ve açıktır: Kaizen, “iyileştirme” demektir. Kaizen, yöneticilerden işçilere herkesi içeren sürekli iyileştirmedir. Kaizen felsefesi işyerinde olsun, sosyal ilişkilerde veya aile yaşantısında olsun, yaşam tarzımızın sürekli iyileştirilmesi gerektiğini söyler. Üretimde iyileştirme, TKK faaliyetleri, KK çemberleri, öneri sistemi, iş ilişkileri, otomasyon, endüstri robotları gibi kavramları tek bir sözcükle özetleyebiliriz. KAİZEN. Şirketin herhangi bir biriminde herhangi bir gelişmenin olmadığı tek bir gün bile geçirilmemelidir. KAİZEN stratejisinin verdiği mesaj budur. İşletmelerde ...

Devamini Oku

» VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ -3

VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ -3 |  görsel 1


Eğitim sürekli tekrarlanacak işlem eğitim - eğitim – eğitim eğitim, YENİ YETENEKLER KAZANDIRIR.   DAVRANIŞ TARZININ GELİŞİMİNİ SAĞLAR.    ORTAK DİLDE KONUŞMAYI SAĞLAR. HER KADEMEDEKİ KİŞİLERİN İŞLERİ DAHA İYİ YAPMALARINI SAĞLAR.     Organizasyonlarda uygulanan eğitim programlarında başarı için Peters'ın on ilkesi 1. Organizasyonlarda farklı görev ve fonksiyonlara yönelik kapsamlı eğitim programları uygulanmalı, 2. Organizasyonda tüm çalışanlar potansiyel kariyere sahip elemanlar olarak kabul edilmeli, 3. Eğitim programları düzenli aralıklarla sürdürülmeli, 4. Eğitim programı için yeterli para çekinmeden harcanabilmeli ve programların başarıyla uygulanması için eğitim programı yeterli bir süre içinde gerçekleştirilmeli, 5. İş başında eğitim programına önem verilmeli, 6. Problem çözme analizi ile istatistiksel kalite ve süreç kontrolü çalışanlara basit bir şekilde açıklanmalı ve öğretilmeli, 7. Organizasyonda stratejik plânlama yönetimini başarıyla gerçekleştirmek için eğitime yeterince önem verilmeli, 8. Organizasyonda yaşanan bir kriz anında tecrübeli yöneticilerin eğitim programına iştiraki sağlanmalı ve bu kişilerin bilgi ve tecrübeleri çalışanlara aktarılmalı, 9. Eğitim programlarının uygulamaya yönelik hazırlanmasına özen gösterilmeli, 10. Eğitim programlarında organizasyonun vizyon ve değerleri çalışanlara iyi bir şekilde aktarılmalı. Kariyer Plânlama Firmalar, eğitim gereksinimlerinin saptanmasında ve yıllık eğitim programlarının hazırlanmasında, sırası ile şu eğitim türlerini daima göz önünde bulundurmalıdır ; Giriş ve intibak (Oryantasyon) İş başı (Deneme) Geliştirme (İhtisas) Çapraz Kalite Sertifikasyon Bireysel ...

Devamini Oku

» VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ -2

VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ -2 |  görsel 1


KLÂSİK VERİMLİLİK ANLAYIŞI İLE GÜNÜMÜZ VERİMLİLİK ANLAYIŞI ARASINDAKİ FARKLAR DEMİNG'İN ON DÖRT İLKESİ Toplam kalite yönetiminin gelişmesinde önemli katkıları olan Deming toplam kalite yönetimini 14 ilkeye dayandırmaktadır. İLKELER - OKULLAR 1. Hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi için amaçlarda süreklilik yaratmak Okul, öğrencilerin potansiyellerini öğretmen ve öğrencilerin birlikte çalışmalarının iyileştirilmesi yoluyla arttırmalarına destek olmaya odaklanmalıdır. Sınav sonuçları ve çeşitli değerlendirme sembolleri, her bir öğrencinin doğasında varolan sürekli öğrenme sürecinden sağladığı ilerlemeye göre önemsiz kalır. 2. Yeni bir toplam kalite ve sürekli gelişim ilkesi benimsemek Okul liderleri, öğretmen-öğrenci takımlarının daha çok yetkilendirilmesi kanalıyla yeni, sürekli iyileştirme felsefesini benimsemeli ve tamamen desteklemelidir. Yeni felsefenin sadece okul veya il/ilçe çapındaki sınav sonuçlarını iyileştirmeye yönelik uygulaması, başarı için şart olan güveni sarsar. 3. Kaliteyi yakalamak için bütün halindeki kontrol (denetim) bağımlılığına son vermek Öğrencilerin üretiminin temel getiri aracı olarak yalnızca sınavlarla yetinmek doğal olarak zaman kaybıdır ve güvenilirlikleri düşük olduğu kadar geçerlilikleri de genelde kısıtlıdır. Eğer hedef başarıyı arttırmaksa, ünitenin sonu öğrencilerin gelişimini değerlendirmek için çok geçtir. Öğrencinin eğitiminde testler ve diğer göstergeler, tüm öğrenme sürecinde bilimsel tanı ve öneri araçları olarak kullanılmalıdır. Öğrenme en iyi şekilde, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam uygulamalarında gösterdikleri performanslarıyla belirlenebilir. Öğ...

Devamini Oku

» VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ -1

VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ -1 |  görsel 1


T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ ENDÜSTRİYEL TEKNİK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE 10 2001 HAZIRLAYANLAR Cengiz İŞSEVER MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Y. Saip SERFİÇELİ Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Öğretmeni Tamer DOĞAN Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Öğretmeni Kâzım SAYIN Ankara Balgat EML Öğretmeni Yunus KAYA Isparta Merkez EML Öğretmeni Mehmet MUT Isparta Merkez EML Öğretmeni Mehmet SIĞINDI Gaziantep M. Rüştü Üzel EML Müdürü Remzi TURAN Ankara Yenimahalle EML Müdürü Fevzi KOÇAK Ankara Yıldırım Beyazıt EML Müdürü İsmail BAŞARAN Eskişehir Merkez Anadolu Teknik Lisesi Müdürü Ruhi ODABAŞI İstanbul Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli EML Müdürü M. Saim KÖYLÜOĞLU Adana Çukurova Elektrik EML Müdürü Metin TOKMAK Kayseri Merkez EML Müdürü Mehmet ALA Erzincan Fatih EML Müdürü M. Kamil TÜZÜN Adana Kurttepe EML Müdürü Durmuş BAYAS Kayseri Hürriyet EML Müdürü Faruk SARIDERE Samsun Bafra EML Müdürü Necdet BELGİN Çanakkale Yenice EML Müdürü Cemallettin TURGUT İstanbul Sultanahmet EML Müdürü Mustafa KÖKÇÜ Ankara Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi Müdürü E. Fahri AKGÜNGÖR Ankara Gazi EML Müdürü Uğur NİKBAY Bursa Demirtaşpaşa EML Müdürü Muhittin KARA İstanbul Bahçelievler Erkan Avcı EML Müdürü Erol YEREBASMAZ Samsun Atakum EML Zekeriya AYDOĞDU İzmir Ödemiş EML Müdürü Metin ZORLU İstanbul Yetmi...

Devamini Oku

» Toplam Kalite Yönetimi 2Sürekli gelişme (P-D-C-A) (Plan-Do-Check-Act) “PLANLA-UYGULA-KONTROL ET- ÖNLEM AL” çevirimini ilk ortaya atan Dr. W.A. SHEWHART'tır. Bu çevrimi özümseyerek 1950 yılında Japonlara aktaran ise Dr. E.DEMING olmuştur. Sürekli gelişme kavramı Japonya'da o denli yerleşmiştir ki, hemen her faaliyet için KAIZEN (sürekli geliştirme) grupları kurulmuştur. Son yıllarda Japonlar kendi yönetim modellerine Kaizen yönetimi adını vermeye başlamışlardır. Her gelişme çevrimi tamamlandığında bir yenisi başlatılır. Her birim ve her eleman kendi işinde sürekli olarak gelişme amacını güder. Gerçekten de “kalite” bir sonuç, bir amaç değildir. Sadece rekabet gücünü sağlamaya olanak veren bir araçtır. Çok yüksek bir kalite düzeyine çıkmak bile yetmez, sürekli olarak rakiplerden ilerde olmak gerekir. Bunu sağlayan yöntem de sürekli gelişmedir. Sürekli gelişme, bitmek bilmeyen bir yarıştır. Yeterliliğin kabul edilip benimsendiği yerde iyileşme durur.xxiii[23] Kurumların yapması gereken en tepeden en alt kademeye kadar tüm çalışanları sürekli geliştirme faaliyetine yönlendirmek olmalıdır. 6- TKY Uygulamalarında Görülen Eksiklikler Günümüzde yoğun bir uygulama alanı bulan TKY’nden kimi eksiklikler nedeniyle istenen sonucun alınamadığı görülmektedir. TKY uygulamasına yeni başlayan kurumlar uygulamadan istenen sonucu alabilmeleri için bu eksiklikleri mutlaka gidermek zorundadırlar. Uygulamada rastlanılan eksiklikleri şöyle sıralamak mümkündür xxiv[24]: 1-     TKY sürecinin yeterince benimsenememesi, 2-     TKY’nin bir danışman yardımıyla yaratılmaya çalışılması ve bu danışman şirketlerin deneyim eksikliği, 3-     &U...

Devamini Oku

» Toplam Kalite Yönetimi 1TOPLAM KALİTE   YÖNETİMİ   Nazmi KARYAĞDI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı   TOPLAM KALİTE YÖNETİMİi[1]   Bilgi çağından bilgi ötesi çağa girdiğimiz yeni bin yılda artık kurumların ayakta kalabilmeleri, yurttaş ya da müşteri odaklı bir yönetim anlayışına sahip olmaları ve bu anlayışı hayata geçirebilmeleri ile mümkün olacaktır. Küreselleşme kavramı özel sektör açısından beraberinde ezici bir rekabeti, kamu kesimi açısından da yurttaş odaklı bir yönetim anlayışını gündeme getirmektedir. Yönetimdeki bu yeni anlayış ya da bir başka ifadeyle bu yeni felsefe, öncelikle insana, ardından da teknolojiye yapılacak yatırımlarla yaşama geçirilme imkanına sahip olabilecektir. Dolayısıyla yeni bin yılda ancak yönetim ve teknoloji alanında yatırım yapan kurumlar, değişimin baş döndürücü hızına uyum sağlayabileceklerdir.ii[2] Bilgi çağı, daha esnek, dinamik ve yenilikçi bir yapıyı gerçekleştirmeyi, iletişim, rekabet ve işbirliği bilincinde olarak daha çok sorumluluk sahibi olmayı, daha fazla yönetsel ve organizasyonel iş tatmini ve iş heyecanı istemektedir.iii[3] Bir toplumun gelişmişliğinde, o toplum insanına “mal ve hizmetlerin kaliteli, yeter sayıda ve zamanında sunulması” ölçüt olarak kabul edilir. Elbetteki bu sunumdan, o toplumda bu amaçla kurulmuş kamu ve özel kesim örgütleri birlikte sorumludurlar. Mal ve hizmetler, ülke insanlarına yeterince sunulamıyorsa, bu amaçla kurulmuş örgütlerin ve bunların işleyişlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekir. Diğer bir anlatımla toplum tarafından beklenen nitelikte mal ve hizmet sunumu çağın gelişmişlik ölçütlerinden geriye düşmüş ise, o toplumun örgütleri ve yönetimleri geri kal...

Devamini Oku

» Ekonomi Sözlügü -6T         Tahvil: Anonim şirketlerin kaynak bulmak amacıyla Ticaret ya da Sermaye Piyasası kanunlarına göre, itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetidir.         Takasbank: Borsada kote olan senetlerin işlemlerin düzgün olarak işlenmesi ve düzenli olarak tutulması amacıyla borsada saklanmasıdır. İMKB’de işlem gören senetlerin muhafazası ile görevli olan İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., kote olan senetlerin büyük bir kısmını muhafaza ettiği için ayrıca fiziki bir dolaşıma engel olmakta ve şirketleri senet basma külfetinden kurtarmaktadır.         Tasarruf: Gelirden tüketimin çıkartılması ile elde edilir.         Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu: Tasarruf mevduatı sahiplerini belirli bir tutara kadar ilgili bankanın ödeme yetersizliği riskine karşın sigorta etmektir.         Tavan fiyat: Hisse senetlerinin bir seans içerisinde görebileceği en yüksek fiyattır.         TEFE: Toptan Eşya Fiyat Endeksi. Enflasyon rakamı olarak alınır.         Tekel: Tek bir satıcı ve karşılığında çok miktarda alıcı olan piyasadır.         Teknik analiz: Hisse senedi veya borsa endeksi fiyatının ya da işlem miktarında meydana gelen değişmelerin genellikle grafiklerle açıklanması ve geleceğe yönelik trend belirleme aracıdır.         Temel analiz: Hisse senetlerinin gerçeğe en yakğn fiyatlarını bulmaya yönelik bir yöntemdir.         Temerrüt: Taahhütlerinin gerektirdiği ödeme veya menkul kıymet teslimatlarını belirlenen sür...

Devamini Oku

» Ekonomi Sözlügü -5K         Kamu Gelirleri: Devletin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla vergi, harç, resim, para cezaları, mülk-teşebbüs gelirleri, borçlanmalar, yardım-bağış, devalüasyondan doğan fark gibi gelirlerden oluşur.         Kamu Giderleri: Geniş anlamda, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının bütçe ödemeleri ile Kamu İktisadi Teşebbüsler (KİT), sosyal sigorta ödemeleri, vergi muaflık ve istisnaları ve özel kişilere yapılan teşvikleri de içerir. Dar anlamda da kamu hizmetlerinin bedeli olarak, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin (belediye, il özel idaresi gibi) yaptıkları ödemelerdir.         Kambiyo: Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmelerine özgü olan işlemlerdir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar.         Kapitalizasyon: Herhangi bir işletmenin birikmis yedek akçe ve karının sermaye artırımında kullanılmasına denir.         Kar: Toplam hasılattan toplam maliyetin düsmesi ile elde edilen değerdir         Kâr Transferi: Türkiye’de yatırım yapmış olan yabancıların söz konusu yatırımlardan elde ettikleri gelirlerin yurtdışındaki şirketlerine aktarmasıdır.         Kara para: Yasal işlerden elde edilmemiş veya vergisi ödenmemiş paraya denir.         Kayıt Dışı Ekonomi: Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Enformel ekonomi, illegal ekonomi, gayri resmi ekonomi, gizli ekonomi diye de adlandırılır. Genel olarak kayıt dışı ekonominin, mal ve hizmet üretimine konu olmasına karşılık ekonominin geleneksel ölç&uu...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun