» 2050 YILINDA DÜNYA EKONOMİSİ

Yayinlanma Zamani: 2011-12-28 05:00:00

2050 YILINDA DÜNYA EKONOMİSİ
Metin Kamil ERCAN(*)
Özet:
Bu çalışmada Dünya ekonomisinin 2050 yılındaki durumu hakkında PriceWaterhouseCoopers LLP-Mart 2008’de yayınlanmış olan “The World in 2050” araştırması esas alınarak bilgiler verilmiş olup, gelişmiş ülkeler (Group of Seven–G7) ile gelişmekte olan ülkeler (Emerging Economies-E7) karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: G7, E7.
Abstract:
This study is based on information gathered from “World in 2050” research paper prepared by PriceWaterhouseCoopers LLP-in March 2008. In the study, economies of G7 (Group of Seven) and E7 (Emerging Markets) are compared.
Key Words: G7, E7.
Günümüzde Dünya üzerindeki ülke sayılarına ilişkin olarak farklı verilere ulaşılmaktadır. Dünya Bankası’na göre 162 ülke, Uluslararası Para Fonu (IMF) listesine göre 179 ülke ve CIA World Factbook listesine göre de 231 ülke bulunmaktadır. Her üç listede de en son güncellenmiş (2006) haliyle ülkelerin Satın Alma Gücü Paritesine Göre Gayri Safi Yurt İçi Hâsılaları (GSYİH) toplamı yaklaşık 61 Trilyon ABD dolarıdır. İlk iki listede birbirine çok yakın değerler olmakla birlikte Avrupa Birliği ülkelerinin milli gelirleri toplamı ABD’den biraz daha fazladır (Dünya Bankası Listesine göre,12,6 Trilyon ABD dolarına karşılık 12.4 Trilyon ABD doları; IMF’ye göre 12.4 Trilyon Dolara karşılık 12.2 Trilyon ABD doları). CIA World Factbook listesinde de yine yakın değerler olmakla beraber ABD, Avrupa Birliği’nden fazla milli gelire sahip görülmektedir (12.4 Trilyon ABD dolarına karşılık 12.2 Trilyon ABD doları) Başka bir ifadeyle Avrupa Birliği ile ABD’nin milli gelirleri toplamı dünya toplamının %40’ından fazlasına karşılık gelmektedir.
G7 ya da Group of Seven olarak adlandırılan yedi büyük gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler; ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada’dır. 1976 yılına kadar G6 olan bu gurup 1976 yılında Kanada’nın da dahil edilmesi ile G7 halini almıştır. Her ne kadar daha sonra Rusya da dahil edilerek G8 sonrasında da G20, G23, G33 gibi guruplamalar yapılsa da G7 günümüzde geçerliliğini sürdürmekte ve geniş kabul görmektedir.
Gelişmekte olan ülkeler boyutunda da BRIC ülkeleri olarak adlandırılan, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’den oluşan gurup değişik çalışmalarda farklı farklı boyutlar kazanmış bulunmaktadır. Örneğin Meksika’nın dahil edilmesiyle BRIMC, Kore’nin dahil edilmesiyle BRICK, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap ülkelerinin dahil edilmesiyle BRICA, Türkiye’nin dahil edilmesiyle BRICET gibi ifadelerde ortaya çıkmasına karşın aynen G7’de olduğu gibi BRIC’de geniş kabul görmektedir. Meksika, Endonezya ve Türkiye’nin dahil edilmesiyle BRIC +3 olarak adlandırılan kullanım daha sonra E7 (emerging economies) olarak adlandırılmış ve kabul görmüş bulunmaktadır.
Dünyanın gelecek yıllardaki ekonomik durumunun tahminine yönelik çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu yazıda PriceWaterhouseCoopers LLP- Mart 2008’deki “The World in 2050” araştırması esas alınmıştır.
2007 yılında ve 2050 yılında ABD ekonomisine 100 denildiğinde G7 ve E7 ülkelerinin durumu aşağıdaki gibi olmaktadır.

ÜLKELERİN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ(SATINALMA GÜCÜ PARİTESİNE GÖRE)

dünya ekonomisi 2050

 

Yukarıda görüldüğü gibi G7 ülkelerinden ABD, tek başına diğer altı ülkeye eşit durumdadır. G7 ülkeleri içerisinde ABD’den sonraki en büyük ülkeler 28 puanla Japonya ve 20 puanla Almanya’dır. Diğer G7 ülkelerinin her birinin 15 puan ve altında olduğu görülmektedir. Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu E7 ülkelerine bakıldığında ise en büyük üç ülke sırasıyla 51 puanla Çin, 22 Puanla Hindistan ve 17 puanla Rusya olmaktadır. 2007 yılında G7 ülkeleri E7 ülkelerinin 1.6 katı iken, 2050 yılında bu oranın 0.6’ya indiği görülmektedir. Bunun farklı bir ifadesi gelecekteki yıllarda göreceli olarak büyüklerin hızla küçüleceği, gelişmekte olan ülkelerinde çok hızla büyüyeceği olmaktadır.
2007 – 2050 yılları arasında satınalma gücü paritesine göre milli gelirdeki ortalama artış hızı E7 ülkelerinde G7’nin iki katı olmaktadır. Milli gelirdeki ortalama artış hızı G7 ülkelerinde %1.9 olurken E7 ülkelerinde %4’dür. Aynı şekilde satınalma gücü paritesine göre kişi başına düşen gelir de E7 ülkelerinde G7 ülkelerinin iki katı olmaktadır. Satınalma gücü paritesine göre kişi başına düşen gelir bu sürede G7 ülkelerinde ortalama %2.2 büyürken bu oran E7 ülkelerinde ortalama %4.5 olmaktadır. 2007 – 2050 yılları arasında nüfus artış hızı da diğer göstergelere paralel bir durum göstermekte olup, G7’lerin ortalama üfuas artış hızı %0.3 iken bu oran E7 ülkeleri için %0.5 olmaktadır. Yukarıdaki 14 ülke arasında nüfüs artış hızlarına göre listelendiğinde sıralama aşağıdaki gibi olmaktadır:
%0.8 Hindistan
%0.7 Türkiye, Brezilya
%0.6 Endonezya, ABD, Kanada
%0.5 Meksika
%0.3 İngiltere
%0.2 Fransa
%0.1 Çin
%0.2 Almanya, İtalya
%0.5 Japonya
%0.6 Rusya
En yüksek nüfus artış oranına sahip ülke Hindistan, ekonomik gelişimde de en büyük performansı gösteren ülkedir. Hindistan’ın 2007 de 22 olan puanı 2050 yılında tam dört katı artarak 88 olacağı beklenmektedir. Nüfus ile büyüme arasındaki ilişki kurulurken Hindistan’da çalışabilir nüfus (working age population) artış hızı sürekli olarak pozitif iken, bu durumun tek çocuk politikası uygulayan Çin’de sürekli olarak negatiftir.
Türkiye içinde çalışabilir nüfus artışı bu süre içerisinde sürekli pozitif olmaktadır. Ondört ülke arasında nüfus artış hızı en düşük olan ülke eksi %0.6 ile Rusya’dır. Rusya’nın 2007’de 17 olan puanı, 2050 yılında da yine 17 olarak beklenmektedir. Nüfusu ciddi şekilde küçülen Japonya ise yukarıda tabloda ekonomisi 2007’de 28 puandan 2050’de 19 puana düşen göreceli olarak en hızla gerileyen ülkelerin başında gelmektedir. Çalışabilir yaştaki nüfus büyüme oranlarına bakıldığında pozitif olarak en büyükten küçüğe doğru olmak üzere sırasıyla Hindistan, Türkiye, Brezilya, ABD, Endonezya, Meksika ve Kanada gelmektedir. Negatif büyüme oranı olarakta en büyükten sıfıra doğru sıralandığında; Rusya, Japonya, Almanya, İtalya, Çin, Fransa ve İngiltere gelmektedir.
2007 -2050 döneminde ülkelerin ekonomik büyüme oranlarına bakıldığında Çin %9.5’lardan %2.9’a inerken; Hindistan’ın ekonomik büyüme hızı %6.6’dan %4.7’lere inmektedir. 2050 yılına gelindiğinde Çin ve Hindistan dışındaki ülkelerin tamamının %3 ekonomik büyüme oranının altında büyüyeceği öngörülmektedir. 2018 yılında Hindistan ile Çin’in ekonomik büyüme hızlarının yaklaşık %6 düzeyinde kesiştiğini, sonraki yıllarda Çin’in ekonomik büyüme hızının hızla düşeceği öngörülmektedir. ABD ekonomisi ile Çin ekonomisinin 2025 yılında kesişeceği, takip eden yıllarda Çin’in en büyük ekonomi olacağı öngörülmektedir. 2007 yılında ABD’ye 100 denildiğinde Türkiye’nin 5 olan puanı, 2050 yılında %100’lük bir artişla 10 puana çıkacağı tahmin edilmektedir. 2050 yılı ekonomisinde Türkiye, Kanada’dan büyük ve İtalya ile eşit olmaktadır. 2050 yılı ekonomisinde Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya; Meksika ve Endonezya’nın gerisinde kalmaktadır. Ekonomik açıdan küçülen Avrupa Birliği ve büyüyen Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum sürecinde bugünkü ve gelecekteki durumlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir.

İLGİLİ LİNKLER:
www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook
www.economist.com
www.grantthornton.com
www.goldmansachs.com
www.imf.org
www.pricewaterhousecoopers.com
PriceWaterhouseCoopers LLP “The World in 2050” March 2008
İlgili çalışmanın yazarları ve adresleri;
Gordon.p.cookson@uk.pwc.com
• John.c.hawksworth@uk.pwc.com
www.worldbank.com
• Grant Thornton IBR - Emerging markets: reshaping the global economy. May 2008
• Grant Thornton IBR - Emerging markets (BRIC) focus. 2007
• Thomas Harr, Senior Analyst, Danske Bank: BRIC The Major Issues; June 2006
• Kristalina Georgieva, Country Director Russian Federation, World Bank: BRIC Countries in Comparative Perspective, 2006
• Businessweek article on Goldman Sach's predictions regarding BRIC
• Goldman Sach's predictions for BRIC - pdf

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com