» Arastırma Raporu - Yalın Üretim Anlayışı -2

Yayinlanma Zamani: 2011-12-20 01:02:00

Bu sistem sayesinde 1950’lerden itibaren motorlu araç üretiminde Japon üreticilerin payı artarken, Amerikalı üreticilerindeki azalmaya baslayınca, 1980-1985 yılları arasında otomotiv sektörü sponsorlugunda Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından bir kıyaslama çalısması yapıldı ve arastırmanın sonuçları "Dünyayı Degistiren Makina" adlı kitapta yayınlandı ve israftan arındırılmıs bu üretim sistemi için "yalın" terimi ilk kez kullanıldı. Toyota bugün dünya toplam otomobil üretimi ve satısında ikinci sırada yer almakta, 2010 için %15 pazar payı ile ilk sıraya geçmeyi planlamaktadır.13


Zamanla sistem tüm dünyaya yayıldı. Basta Ford olmak üzere büyüklü, küçüklü birçok firma yeni sistemi ögrenip uygulamaya basladılar. Bu tempo 1990’larda hızlandı ve Avrupa’ya da sıçradı. Sistem yaygınlastıkça daha da yetkinlesti ve Batılı firmalar da sistemin daha da ilerlemesi için katkılarda bulunmaya basladılar. Böylece bir yandan tek tek
isletmelerin rekabet gücünün artmasına öte yandan da dünyada giderek kısıtlı hale
gelmeye baslayan üretim girdilerinin daha verimli ve israftan arınmıs sekilde
kullanılmalarına imkan saglanmıs oldu.
Yalın sistemin kurumsallasması ise 1997 yılında oldu. Amerika’da kar amacı gütmeyen
bir örgüt olarak “Yalın Kurulus Enstitüsü (Lean Enterprise Institute)” kuruldu. ikincisi
ingiltere’de kuruldu. Bugün dünyanın en yetkin “yalın” arastırmaları artık bu kuruluslar
bünyesinde gerçeklestirilmektedir. Bugün Amerika’daki merkeze baglı olarak Brezilya ve
isveç’te de “yalın enstitüler” olusturulmustur.
Yalın Enstitü Türkiye ise 2002 Temmuz ayında istanbul’da kurulmustur. Amerika’daki
merkezle yakın iliski içinde olan Enstitü bünyesinde yalın üretim felsefesini ve yalın üretime
geçisteki ve geçis sonrasında uygulanan yöntem ve teknikleri ayrıntıda bilen ve uygulamaya
geçirebilecek olan uzmanlar çalısmaktadırlar.
Yalın Enstitü Türkiye’nin hedefi Yalın Üretim Yönetimi’ni Türkiye sınırları içinde
yaygınlastırarak ülke olarak dünya piyasalarındaki rekabet gücümüzü artırmak ve
Türkiye’nin adının dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden birisi haline gelmesine
katkıda bulunmaktır. Yalın Enstitü Türkiye, dünyadaki diger “yalın enstitüler” gibi kar
amacı gütmeyen bir kurulustur ve çalısanları Enstitü’de gönüllü olarak çalısmaktadırlar.14
3. Yalın Üretim Sisteminin Faydaları
• Yalın üretim israfı yok eder ve kaynaklar daha fazla deger yaratmaya yönlendirilir.
Tasarımdan sevkiyata tüm ürün/hizmet olusturma asamalarındaki her türlü israfın
(hatalar, asırı üretim, stoklar, beklemeler, gereksiz isler, gereksiz hareketler, gereksiz
tasımalar) yok edilmesini saglar,
• Maliyetleri düsürür,
• Müsteri memnuniyetinin artırılmasını saglar, müsteriler kendilerine daha uygun, daha
kaliteli, daha ucuz ürün ve hizmetleri temin edebilirler (Firmaların çogu müsterilerinin
sürekli siparislerini degistirmesinden sikayetçidir. Oysa bu durum günümüzün bir
gerçegidir. Müsteriden sikayetçi olmak yerine bu esnekligi nasıl kazanırız diye
bakmak gerekir. Yalın Yaklasım bu esnekligin anahtarıdır ve satıs kabiliyetini artırır).

• Bu zincir tüm sektörlere ve tüm faaliyet alanlarına yayıldıgında toplumsal zenginligin
artmasına katkıda bulunur.15
• Piyasa kosullarına uyum esnekligi kazandırır,
• Nakit akısını hızlandırır,
• Firma kârlılıgı ve rekabet gücü artar,
• Yalın üretim anlayısını uygulayan firmalar özellikle hammadde ve ara stoklarında
ciddi iyilesmeler gösterir,
• Ayrıca isçi ve makine kullanımında verimlilik saglanır. Japonya, bu yolla stok
maliyetlerini düsürmüs ve üretimde kalitesini yükseltmistir.
• Yalın Üretim is yapma seklimizdeki problemleri ortaya çıkararak ve daha etkin
çalısma yollarını göstererek hem kuruluslar hem de ülke için rekabet avantajı saglar.
• Yalın üretimde; çok çesitli ürünler üretmek için üretimin her düzeyinde çok yönlü
egitilmis isçi ekipleri çalısır ve yüksek düzeyde esnekligi olan, otomasyonu gittikçe
artan makineler kullanılır.
• Yalın üretim sisteminde, pazardan gelebilecek hedefleri anında karsılayabilmek için
üst kademe yöneticilerden isçilere ve tedarikçilere kadar herkesin çalısması bir bütün
olarak birlestirilir. Baska bir deyisle yalın üretim, insanların çalısma seklini degistirir.
• Yalın Yaklasım her seyden önce herkesin "sistemin bütününü" görmesini saglayacak
ortak bir dil olusturur ve sistemin bütününe etkisine göre iyilestirmeler yapar. Bu
nokta firma sınırlarını asan tüm tedarik zinciri göz önüne alındıgında daha da çok
önem kazanır.
• Yalın Üretim ilgili tüm tarafların kazandıgı bir çalısma tarzını mümkün kılmaktadır.
Tek tek firmaların kârlılıgı katlanarak artmakta; isçiler sadece yüksek ücret degil, ama
onun yanı sıra kararlara katılım, çok yönlü beceriler gibi birçok kazanç saglamakta;
• Tedarikçiler sürekli fiyat baskısı altında sıkıstırılmak yerine kendini gelistirmesine
yardım edilen sürekli bir is ortagı durumuna gelmekte;
• Ülkelerin mali kaynakları sürekli israfa karsı savas açmıs bu sistem sayesinde çok
daha etkin kullanılabilmektedir.
4. Yalın Üretim Sisteminin Temel ilkeleri
Yalın üretim tüm sektörlerde uygulanabilecek temel prensipleri içermektedir. Kullanılan
teknik ve araçlar kurumdan kuruma farklılık gösterse de Yalın Düsünce'nin prensipleri
evrenseldir ve dünyada geçerliligi ve basarısı kanıtlanmıs uygulamalara dayanılarak
gelistirilmistir.16 Yalın üretimin temel ilkeleri su baslıklar altında incelenebilir:
• Deger: Üretici tarafından olusturulan deger nihai müsteri tarafından tanımlanmaktadır.
Deger tanımının anlamlı olabilmesi için müsterinin ihtiyaçlarını, belli bir zamanda ve
belli bir fiyattan karsılayan belli bir ürün ya da hizmet cinsinden ifade edilmesi gerekir. Yanlıs ürün ya da hizmetin dogru veya dogru ürünün zamanından önce
üretilmesi sadece israftır.
• Deger Akısı: Deger akısı ham maddenin nihai ürüne dönüsme sürecindeki bir
üreticiden diger üreticiye ve son kullanıcıya kadar olan tüm asamaları içerir ve
inanılmaz boyutlarda israf barındırır. Yalın Düsünce, bir kavramın somut ürün
tasarımına, uzak bir yerlerde üretilen ham maddenin kullanıcının elindeki ürüne
dönüsümünün gerçeklestigi ürün yaratma sürecindeki faaliyetlerin bütününe
bakabilmeyi gerektirir. Bu bakıs aynı zamanda faaliyet zincirindeki isletmelerin
kazan-kazan tarzı bir iliskiyi kurabilmesinin de yoludur. Deger akısları incelendiginde
deger yaratmayan aktivitelerin yani israfın, zamanın ve kaynakların çogunu tükettigi
görülür. Bu israfların yok edilmesi zaman ve maliyet boyutunda radikal iyilesmeleri
getirecektir. Deger tanımlanıp deger akısındaki israflar ayıklandıktan sonra geride
kalan deger yaratan asamaların art arda sürekli akıs halinde gerçeklestirilmesini
saglamak, Yalın Düsünce'nin bir diger ilkesi ve önemli boyutta tasarruf potansiyeli
tasıyan asamasıdır.
• Sürekli Akıs: Günümüzde bir üründen milyonlarca yerine sadece onlarca veya
yüzlerce talep edilen ufak parti üretim ortamında, tüm ürün çesitleri için sürekli akısı
gerçeklestirmek ve bunu müsteri talebindeki dalgalanmalara uydurmak gerekmektedir.
Bunu basaran isletmelerde üretkenlik ve kalite düzeyinde ciddi sıçramalar
saglanabilmistir. Klasik Kitle Üretimi'nde tasarım, üretim ya da satıs faaliyetleri için
yapılması gereken islemler tiplerine göre gruplandırılarak her is tipi için departmanlar
olusturulur. Ürün bu departmanlar arasında ve islem gören diger ürünler arasında
sırasını bekleyerek dolasmaya baslar. Sonuç gecikmeler, geriye dönüsler, gözden
kaçan problemler ve pek çok israftır. Ancak akısın saglanması yeterli degildir.
istenmeyen ürünleri hızla akıtmak sonuçta sadece israf olacaktır. Müsteriye
istemedigi ürünlerin itilmesi yerine müsteri istediginde ürünü çekmesini
saglamak pek çok israf kaynagını ortadan kaldıracaktır. Sürekli akıs
uygulandıgında ürün gelistirme, siparis alma, fiziksel üretim isleri çok kısa sürede
tamamlanabilir hale gelecektir. Bu müsterinin gerçekten istedigi seyleri, tam istedigi
zamanda tasarlayabilme, planlayabilme ve üretebilme imkanını verdiginden satıs
tahmini yapmak, karmasık planlama yazılımları kullanmak, stokta kalan ürünleri
itmek için kampanyalar düzenlemek zorunluluklarını ortadan kaldırarak sadece
istenen seylerin daha iyi üretilmesine odaklanabilmeyi de saglayacaktır.
• Çekme: Yalın Düsünce'nin çekme ilkesi degerin müsteri tarafından kaynagından
çekilmesini öngörür. Çekme, sonraki asamalarda yer alan müsteri istemeden
önceki asamalarda hiçbir sekilde ürün ya da hizmet üretilmemesi anlamına gelir.
Çekme ilkesi, nihai müsterinin belli bir ürün için yaptıgı taleple baslar, ürün müsteriye
ulasana kadar geçen tüm asamaları geriye dogru izleyip her asamanın bir öncekinden
talep etmesiyle üretimi baslatmak seklinde uygulanır. Çekme uygulandıgında stoklara
gerek kalmaz, istenmeyen üretimin yol açtıgı hurda ve fireler engellenir, her tezgah için çizelgeleme yapmak gerekmez, prosesin bas tarafına dogru talep dalgalanmaları
olusumu engellenir, tüm ürünlerin her türlü kombinasyonda üretilmesi mümkün olur
ve talepteki degisimlere anında uyum saglanır. Müsteriler beklentilerinin zamanında
karsılanacagından emin oldukları ve stokta kalmıs ürünleri elden çıkarmak için
kampanyalar gerekmedigi için talep de istikrar kazanır. Çekme sisteminin önemi
firmalar arası deger akısına uygulandıgında daha da artar.
• Mükemmellik: Yalın Yaklasım uygulandıgında isgücü verimliligi, isin tamamlanma
zamanı, stoklar, müsteriye ulasan hatalı ürünler ile hurda oranları, ürünü pazara sunma
süresi gibi parametrelerin hepsinde birden radikal iyilesmeler görülecek, çok küçük
ilave maliyetlerle ürün çesitliligi artırılabilecek ve bunlar yeni teknoloji yatırımlarına
gerek kalmadan, hatta mevcut bazı ekipmanlar satılarak negatif sermaye yatırımı ile ve
birkaç yıllık bir süre içinde basarılabilecektir.
Organizasyonlar degeri dogru tanımlamaya baslayıp, deger akısının bütününde her adımı
sorgulayarak, ürünün deger yaratan asamalar boyunca sürekli akmasını ve müsterilerin degeri
isletmeden çekmelerini sagladıklarında süre, maliyet ve hataları azaltmanın bir alt limiti
olmadıgını görmeye baslarlar. iyilestirme faaliyeti ne kadar tekrarlanırsa tekrarlansın
çalısanlar her defasında israfı daha da azaltacak yeni yollar bulabilmektedirler. Bu, Yalın
Düsünce'nin son ilkesi mükemmelligin bir hayal olmadıgını ifade eder.
Yalın Üretim'i uygulayan sirketlerin deneyimi üretim akıs süresinde %90 azalma,
üretkenlikte %100 artıs, stoklarda %80 azalma, ürün gelistirme süresinde dört misli
hızlanma ve kapasitede %30 artıs saglanabildigini göstermektedir.17

yalin uretim

Kaynak: Lean Enterprise Institute
Yalın Üretim'de üründeki hatalar, teçhizat arızaları, beklemeler olagan karsılanmaz ve
sürekli olarak temel nedeni arastırılarak çözümlenir. Mükemmellige giden yolda PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) çevrimi etkin olarak kullanılmaktadır. Bu yaklasım
Toplam Kalite Sistemleri'nde de mevcuttur. Ancak Yalın Üretim'in farkı problemin tekrarını
önlemeyi hızla mümkün kılmasıdır. Çünkü sistem sürekli akıs halindedir, hatalı parça
stokları yıgılmadan problem olustugu anda fark edilebilir, nedenleri kolaylıkla izlenebilir ve
en önemlisi stok seviyesi azaltıldıgından problem kısa sürede giderilemezse tüm sistem
duracagı için organizasyonun bütün birimlerinde acil müdahale sorumlulugunu zorunlu
kılar.18
Yalın Üretim'de ürünü gerçeklestiren kisiler deger akısının kesintisiz bir sekilde
devamından sorumlu tutulurlar. Ekipteki her isçi hatasız ve belirlenen sürede üretmek, hatalı
parçayı almamak-vermemek, makinelerin problemsiz çalısmasını saglamak ve akısı kesintiye
ugratabilecek anormallikleri fark edebilmekle yükümlüdür. isler standartlastırıldıgı ve
sorumluluklar her düzeyde net olarak tanımlandıgı için bu kolaylıkla saglanır.
Her düzeydeki çalısana kendini gelistirme olanakları sunuldugundan ve iyilestirme
fikirleri ödüllendirildiginden çalısanlar sorumluluktan kaçmaz. Bu nedenle yalın
isletmelerdeki öneri sistemi digerleriyle kıyaslanamayacak kadar canlıdır. Egitim ve is
rotasyonu is becerisini artırıp, çok yönlü isçiligi gelistirir, bütünü görebilmeyi ve daha etkin
fikirler üretebilmeyi saglar.19
Yalın Sistem'in temelinde çalısanlarla kurulmus karsılıklı güven iliskisi yatar. Bu güven is
güvencesi, is emniyeti, egitim ve gelisme olanakları, takım çalısması, kararlara katılım, adil
ücret, sorumluluk tasıma ve disiplin ile saglanmaktadır. Çalısanın gönlünü ve aklını sisteme
dahil edemeyen isletmelerde Yalın Üretim'in bir teknikler dizisi olarak yasatılması mümkün
olmaz.
Yalınlasmak sadece üretim alanında belirli teknikler kullanılarak basarılamaz. Tüm sistem
israfları yok etme ve degeri büyütme hedefini desteklemelidir. Oysa mevcut durumdaki pek
çok kural, sistem ve kültür yalınlasmanın önünde engeldir. Örnegin stokların azaltılması
klasik muhasebe sistemine varlıkların azalması olarak yansımaktadır, kisi bazında verime
dayalı performans ölçümü asırı üretime yol açar, tedarikçiler kader ortakları degil kâr transferi
yapılacak birer kaynak olarak görüldügünden Yalın Dönüsüm'e destekleri yetersizdir. Yalın
bir isletmede yönetim, satıs, satın alma, ürün gelistirme, muhasebe gibi tüm fonksiyonların
birbiri ile senkronize çalısması, degerin hızla akıtılması ilkesini desteklemesi gerekir.20
Yalın yolculukta en önemli nokta mevcut sistemin ataletini kırabilmektir. Firmaları Kitle
Üretimi dünyasından dısarı çıkaracak katalizör güç genellikle derin bir kriz anında tüm
geleneksel kuralları yıkan ve genellikle firma dısından gelen bir degisim ajanıdır. Mal
sahibi veya sahiplerinin ve yönetimin kuvvetli liderligi ve degisime adanmıslıgı basarının
en önemli parametresidir.
Yalın Üretim ancak uygulanarak tam anlamıyla ögrenilebilir. Bu yüzden ilk bilgileri
aldıktan ve deger akıs haritalarını hazırladıktan sonra en kısa süre içinde önemli ve görünür bir faaliyetin iyilestirilmesi ile ise baslamak, kısa sürede bir basarı örnegi yaratmayı
hedeflemek organizasyona motivasyon kazandıracaktır.
Yalın düsüncenin hayata geçirilmesinde, 5 temel uygulama planı adımı var. Bunlar:
• Degisim temsilcisi bulun. Biri degisime liderlik etmeli.
• isi iyi bilen birinden destek alın. Konunun uzmanı.
• Kaldıraç bulun. Bir sirket kendini basarılı görüyorsa, dönüsümü yaratmak zor. Kriz
ortamı varsa, bunu itici güç olarak kullanın.
• Tüm ürün aileleri için deger akıs haritalarını çizin.
5. Türkiye’de Yalın Sistemin Uygulanma Düzeyi ve Yalın Olmayı Basarmıs Örnekler
Yalın sadece bir üretim teknigi olmayıp, hizmet sunumundan ürün gelistirmeye, kamu
hizmetlerinden ticari faaliyetlere pek çok alanda uygulanabilecek bir yaklasımdır ve her geçen
gün yeni örnekler ortaya çıkmaktadır.21
Türkiye’de yalın üretim sistemi 1990’lardan beri bilinmekte ve uygulama örnekleri
giderek artmaktadır. Özellikle 1990’lardan sonra büyük firmaların kalite çalısmalarına önem
vermesi benzer uygulamaları yan sanayi ve tedarikçilerden de istemesi, bu alandaki
çalısmaları hızlandırmıstır.
Önceleri sadece bagımsız tekniklerin kullanılması seklinde ortaya çıkan uygulamalar,
giderek bütünlüklü bir sistem yaklasımına dönüsmektedir. Özellikle de yasanan ekonomik
krizler ve ihracat pazarlarına daha fazla açılmanın etkisiyle firmalarımız mevcut is yapma
yöntemlerini degistirme geregi duymaya baslamıslardır.
Yalın üretim sisteminin ülkemizde en yaygın uygulama alanlarından biri otomotiv
sektörüdür. Ülkemizde de Toyota basta olmak üzere, Otoyol, Temsa, Hema ve Goodyear bu
anlayısla üretimlerini gerçeklestirmektedir.22Adapazarı’nda kurulan Toyota otomobil
fabrikasında Türk isçileri kısa süre içinde Japonya’daki Toyota Japon isçilerinin üretkenlik
seviyesini yakalamıslardır. Buna ilave olarak Ford, Renault, Bosch, Tofas Üretim Sistemi ve
Hugo BOSS, isimli dünyaca tanınmıs marka tekstil üreticisi hem kendi isletmelerinde hem de
yan sanayi isletmelerinde bu sistemi baslatmıslardır.23
Yaklasık bes yıl önce bu sisteme geçen Sun Tekstil de tekstil sektörü için iyi bir örnektir.
Sirket, satın almadan, üretime, oradan da pazarlamaya kadar takımlar esasına dayalı bir
çalısma sistemi ile faaliyetlerini gerçeklestirmektedir. Müsteri temsilcileri ile toplantılar
yapılıyor. Sirketin bes ayrı üretim birimi (süper modül) var. Kesimden paketlemeye kadar tüm
süreçler bu birimlerin içinde tamamlanıyor. Bunların her biri, adete küçük birer fabrika gibi.
Bu üretim birimleri sayesinde daha küçük siparislere daha hızlı yanıt verilebiliyor.24

Yalın uygulamalar, tek tek firmalarda önemli maliyet tasarrufları saglamıs olmakla
birlikte, deger zincirine yaygınlastırılmadıgı için hem bu firmalar potansiyel tasarrufun
tamamını elde edememisler hem de ülke geneline etkisi yeterince yüksek olamamıstır.
SONUÇ
Günümüzün küresel rekabet ortamında büyük ya da küçük her firma çok sayıda rakibin
oldugu bir ortamda ve giderek bilinçlenen tüketicilere hizmet etmek zorundadır. Giderek daha
talepkar olan alıcılara hizmet veren isletmeler varlıklarını sürdürebilmek için müsterilerinin
iyi kalite, düsük fiyat ve kısa teslim süresi beklentilerini hızla karsılayabilmek, daha fazla
çesit üründen daha küçük miktarlarda verilen ve anlık olarak degistirilen siparislere uyum
saglamak zorundadır. Bugünün müsterilerinin bu beklentilerini kitle üretimi mantıgı ile
karsılanması mümkün degildir.
1990’lı yılların büyüyen pazarlarında geçerli olan “ne üretirsem satarım, maliyetim
yükselirse fiyatı artırırım, gecikirsem müsteri bekler” anlayısına artık yer yoktur. Zira
yerel veya uluslararası bir rakip derhal yerinizi alır.
Sermayenin kısıtlı ve maliyetin yüksek oldugu ülkemizde büyümenin lokomotifi
verimlilik artısıdır. Günümüz sartlarında rekabet nedeniyle fiyatlar sürekli düsmektedir ve
fiyat indirimleri ile rekabette öne geçmeye çalısmak maliyetler azaltılmadıgı sürece
sürdürülemez. is dünyasının bu degisimi dogru algılaması gerekmektedir.
Bu noktada isletmelere önerimiz yalın üretim sistemini uygulamalarıdır. Zira yalın
üretim israflar yüzünden tüketilmekte olan kaynakları verimli kullanabilmenin yollarını
göstermektedir. Tasarruf edilen kaynaklar daha fazla deger yaratmaya
yönlendirildiginde, hem mevcut pazarlarda daha genis ekonomik imkanlar
bulunabilmekte, hem de yeni pazarlara dogru büyüme gerçeklestirilebilmektedir.
Müsteriler tarafından yeterli baskıya maruz kalmayan firma ve tedarikçiler, süreçlerini
yeniden tasarlama noktasında isteksiz davranmaktadır. Bu çalısmaların kendilerine ek bir
maliyet getirecegini düsünerek de bu degisime yaklasmayan firmalar vardır. Ancak
firmalarımız unutmamalıdırlar ki bu sistem yapılacak degisikliklerle israflar önleneceginden
ek maliyet getirmek yerine ek kazanç getirecektir.
Özellikle Konya sanayindeki CNC’ler kitlesel üretim anlayısının getirdigi bir israftır.
Çok sayıda makine almak, buların atıl vaziyette bulunmaları sanayiye artı katmamakta,
tam aksine kapasiteyi düsürmektedir. En dogrusu ihtiyacımızı karsılayacak kapasiteyi
saglayan, olabildigince küçük makineler almaktır. Sanayicimizin bu sistemi uyguladıgında
önemli bir rekabet avantajı yakalayacagı muhakkaktır.

 

13 http://www.kaliteofisi.com/makale2/activenews_view.asp?articleID=26
14 Ayperi Serdaroglu Okur, Gelin Bu isi Birlikte Basaralım: Bize Katılın ve Misyonumuza Destek Verin,
http://www.yalinenstitu.org.tr/makaleler/yalin/m017.asp

15 http://www.yalinenstitu.org.tr/yalin_yaklasim.asp
16 http://www.yalinenstitu.org.tr/yalin_yaklasim.asp

17 http://www.yalinenstitu.org.tr/yalin_dusuncenin_ilkeleri.asp

18 http://www.yalinenstitu.org.tr/yalin_dusuncenin_ilkeleri.asp
19 http://www.yalinenstitu.org.tr/yalin_yonetim_ilkeleri.asp
20 http://www.yalinenstitu.org.tr/yalin_donusum.asp

21 http://www.yalinenstitu.org.tr/yalin_yaklasim.asp
22Metin Sahin, “Türkiye’den Yalın Üretim Tecrübeleri”,
http://www.1bilen.com/blogtr/post/atolye/127/Trkiyeden-Yaln-retim-Tecrbeleri
23 http://www.yalinenstitu.org.tr/turkiyede_yalin.asp
24 http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=182325

 

KAYNAKÇA
ATAY, Ulas, “Tekstilin Umudu Toyota Yöntemi”,
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=182325
DAGADA, Banu, “Yalın Üretim Nedir?”,
www.webturkiyeportal.com/webforum/228793-yalin-uretim-nedir.html - 76k
OKUR, Ayperi Serdaroglu, Gelin Bu isi Birlikte Basaralım: Bize Katılın ve
Misyonumuza Destek Verin, http://www.yalinenstitu.org.tr/makaleler/yalin/m017.asp
SAHiN, Metin, “Türkiye’den Yalın Üretim Tecrübeleri”,
http://www.1bilen.com/blogtr/post/atolye/127/Trkiyeden-Yaln-retim-Tecrbeleri
http://www.yalinenstitu.org.tr/neden_yalin_yaklasim.asp
http://www.yalinenstitu.org.tr/makaleler/yalin/m017.asp - 13k
http://www.yalinenstitu.org.tr/yalin_yaklasim.asp
http://www.muraty.com/calisma/Yal%C4%B1nuretim.doc
http://www.yalinenstitu.org.tr/makaleler/yalin/m017.asp - 13k
http://www.odevarsivi.com/dosya.asp?islem=gor&dosya_no=78779 - 36k
http://www.ceviriyorum.com/index.php?start=5
http://www.kaliteofisi.com/makale2/activenews_view.asp?articleID=26
http://www.yalinenstitu.org.tr/yalin_dusuncenin_ilkeleri.asp
http://www.yalinenstitu.org.tr/yalin_yonetim_ilkeleri.asp
http://www.yalinenstitu.org.tr/yalin_donusum.asp
http://www.yalinenstitu.org.tr/turkiyede_yalin.asp
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=182325


Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com