» EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER -1

Yayinlanma Zamani: 2012-01-24 01:30:00EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER -1 |  görsel 1


EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER
1. İLETİŞİM
2. ÖĞRENME EĞRİSİ
3. AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM (Management By Objectives)
4. ÇALIŞMA KOŞULLARINI İYİLEŞTİRME
5. ÖRGÜT GELİŞTİRME
6. BEYİN FIRTINASI
7. GÜÇ ALANI ANALİZİ


1. İLETİŞİM

“Yola çıkınca her sabah ,
Bulutlara selam ver.
Taşlara, kuşlara,
Atlara, otlara,
İnsanlara selam ver.
Ne görürsen selam ver.
Sonra çıkarıp cebinden aynanı
Bir selam da kendine ver.
Hatırın kalmasın el gün yanında
Bu dünyada sen de varsın!
Üleştir dostluğunu varlığa,
Bir kısmı seni de sarsın.”
                                                                        Üstün Dökmen1

Doğan Cüceloğlu’nun “Yeniden İnsan İnsana” adlı kitabının ilk sayfasında yer alan  şiirdi bu. Neden bu şiir? Sorunun cevabı şiirin iki özelliğindedir.1.İnsanın kendine değer vermesi ve sevecenlikle, hoşgörüyle kendini kabullenmesi. 2.Yalıtılmış, kopuk, kaybolmuş insanı değil; kendiyle, toplumuyla, doğayla ve evrenle ilişki kurmuş bir insanı dile getirmesi. İlişki içinde olan insan yalnız değildir; gönlü coşkun, yaşamı anlamlı, umutlu bir kişidir.

İçeriği ne olursa olsun, herhangi bir sorunu çözmek için insanların düşünce ve duygu alış verişinde bulunmaları gerekir. Başka bir anlatımla iletişim kurmaları gerekir. İletişim, insan davranışının en temel unsurudur. Ancak iletişim kurarken ne söylediğimiz ve hangi düşünceleri dile getirdiğimiz, bunları nasıl ifade ettiğimiz iletişimde asıl belirleyici unsurdur.

İletişim, kişi ya da örgütlerin hem içinde yer aldıkları toplumsal sistemle hem de bu sistemdeki diğer kişi ve örgütlerle uyumunu ve etkileşimini sağlayan temel süreçtir.

Kusursuz bir şirket oluşturmanın temeli iletişimdir. İnsanlar, geçmişte edindikleri bilgileri başkalarınınkiyle birleştirerek yeni düşünceler yaratabilir. Bir işi bilmezseniz, yapamazsınız! Tıpkı bir bilgisayar gibi: Gerekli veriler yüklenmemişse, hiçbir işe yarar şey ortaya koyamaz. Yaratıcı bir şirketin temelinde de bütün şirket üyelerinin katıldığı bilgi paylaşımı yer alır. Bilgilerini kendilerine saklayıp altlarındaki elemanlarını karanlıkta bırakarak konumlarını korumaya çalışanlar, ancak modası geçmiş ve verimsiz yöneticilerdir. İyi iletişim kurmak için, olabildiğince büyük miktarda bilginin tüm şirket üyelerine açık hale getirilmesinde yarar vardır; böylece takım ruhu, rutin işlerde çalışanları da içine alacak şekilde yayılır. Tüm şirkete yayılmış olan bu iletişim sonucunda, şirket üyeleri, farkında olmadan bilgileri paylaşarak şirket etkinliklerine katılmaya teşvik edilmiş olmakta ve birbirlerinin çalışmalarını daha iyi anlamaktadırlar.

Üretim bölümü ile idari bölümler arasında iletişimi geliştirmek, fabrikanın verimliliği açısından son derece önemlidir. İster idari bölümde olsun, ister teknik bölüm ya da bakım ve üretim bölümlerinde olsun, insanlar durmadan birbirlerinden şikayet ederse, şirket olarak ilerleyemeyiz. İşlevlerle bölümlerin kesin, esneklikten uzak bir biçimde birbirinden ayrılabildiği fabrikalarda bu sorunla sık sık karşılaşılmıştır.

Doğan Cüceloğlu , “Yeniden insan insana”, Remzi Kitabevi , 13. Basım , Kasım 1996 , İstanbul, s.11s

1.1. Brisa Toplam Kalite Uygulamalarında iletişim2
İletişim üçgeni

Brisa’ da iletişim araçları planlanırken iletişim üçgeni olarak adlandırılan bir yapı esas alınmıştır.( Şekil -1)


Yukarıdan aşağıya iletişim

Bunlardan en açık ve kolay görünen yukarıdan aşağıya iletişimdir. Yukarıdan aşağıya iletişim çalışanların şu sorulara cevap verebilmesi içindir.
Kuruluş hangi noktaya nasıl gelmek istemektedir?
Çalıştığı bölümün hedefleri nelerdir? Senin bireysel hedeflerin nelerdir?
İç ve dış müşteriler senden ve kuruluştan ne istemektedir?
Kuruluşunun, bölümünün performansı ile, bireysel performansın konusunda bilgin var mı?
Kuruluş içi sosyal etkinliklerden haberin var mı?

Bu bilgilere sahip olan çalışanlar kuruluştaki sorun çözme ortamlarında daha katılımcı olurken, iyileşme amacıyla gerçekleştirilen değişkenlikleri daha anlayışla karşılayabilmektedir. Çalışanlar, kuruluş ve kendi performansları konusunda edinilen bilgi ile iyileştirme olanakları konusunda daha girişimci olmaktadır. Yukarıdan aşağıya iletişim doğru bilgiler, dürüst bir yaklaşımla, zamanında ve doğru kişilere iletildiği zaman en etkili sonuçları vermektedir.

2 Brisa Toplam Kalite Uygulamaları

Aşağıdan yukarıya iletişim

Yukarıya doğru iletişimin gerçekleşmesi için kilit görev yönetimdedir. Bu yönde bir mesaj aktarımı dinleme yeteneği ve arzusu olan ve insana saygı gösteren bir yönetim anlayışı gerektirir. Brisa yönetimi benimsediği “insana saygı” prensibi ile çalışanların fikirlerini açıklamalarına olanak tanımaktadır. Açıklanan fikirlerin dinlenmesi için yönetim ile çalışanların bir araya geldikleri ortamlar yaratılırken, mesajın direkt alındığı çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Brisa yönetimi bu kanaldan aşağıdaki bilgileri elde etmektedir.
Yönetim yaklaşımı
Çalışma ortamı ve şartları
Brisa’ nın diğer kuruluşlara göre yeri
İşin yapılması sırasında eksikliği hissedilen araç, gereçler (eğitim ihtiyacı da bu kapsam içindedir.)
İşin daha iyi yapılması için iyileştirme önerileri
Yatay iletişim

İş mükemmelliğini benimseyen kuruluşlarda iletişim üçgeninin bu üçüncü boyutu belki de gerçekleştirilmesi en zor olanıdır. Klasik yönetimlerden kalan departmanlar arası duvarlar, bölümlerin kendi menfaatlerini şirket menfaatlerinden üstün görme eğilimi sağlıklı yatay iletişim kurmanın önemli engelleridir. Brisa hem bu engeli aşmak hem de iş mükemmelliği sisteminin alt yapısını kurmak amacıyla 1990 yılında fonksiyonlar arası TK Komiteleri oluşturmuştur. Komitelerde farklı bölümlerde ve fonksiyonlarda bulunan yöneticiler yer alır. Komite üyeleri şirket hedefleri doğrultusunda aldıkları çeşitli kararları daha sonra kendi birimlerinde yaygınlaştırır. TK Komiteleri yönetici düzeyindeki yatay iletişim için uygun zemin oluşturmaktır.

Birimler arası yatay iletişime olanak sağlayan diğer yaklaşım Süreç Yönetimidir. Süreç Yönetimi ile müşteri tatmini için gereken süreçler yani faaliyetler dizisi belirlenir. Süreç Adımları çeşitli fonksiyonların faaliyetlerini içerir ve toplam süreç performansına erişim ön planda olduğu için bu sistemde fonksiyonel ön yargılar ortadan kalkar. Yatay iletişim iş mükemmelliğinin vazgeçilmez öğelerinden biri olan tam katılımın sağlanması için gereklidir.

Sağlıklı yatay iletişim ile elde edilen yararları şöyle sıralayabiliriz.
Şirket amaçlarının fonksiyonel amaçlara üstünlük sağlaması
İç müşteri isteklerinin belirlenmesi
Benzer işlerin farklı fonksiyonlarda tekrarının önlenmesi ve kaynaklarının etkin kullanılması
Gri bölgelerin ortadan kaldırılması, sorumlulukların açıklığa kavuşturulması
Karar alma sürecinin hızlanması

Kişisel İletişimde Engeller 3

Beklentilerin yarattığı engeller: insanlar deneyimlerine dayanarak geçmişte karşılaştıkları benzer durumlarda aynı mesajları duymayı beklerler. Alıştığının tersine bir mesaj alması halinde bu mesajı da geçmişteki mesajlar gibi algılar.
İnsanların bilgilerine ve inançlarına aykırı mesajlar kabul alanı dışında kalır: insanlarda kalıplanmış bilgi ve inançlar algılamayı engelleyen önemli olgulardır.
Bu tür mesajların hedef tarafından kabulü zordur. Kaynak bu gibi durumları göz önünde tutmalı ve mesajlarının kapsamını neden sonuç ilişkisi içinde hazırlamalıdır.
Kaynağın kimliği ve niteliğinden kaynaklanan engeller: kimi zaman çok yapıcı ve gerekli bir bilgi sırf kaynağın kimliği nedeniyle yanlış anlaşılabilir. En samimi sözler bile kimi zaman kuşku ile karşılanabilir.
Kültürel yapı nedeniyle farklı algılama: örneğin yöneticinin “ ekip halinde birlikte çalışmalıyız” sözü hedefler üzerinde;
“ Her birimiz çok çalışmalıyız demek istiyor”
“Bu söz bana benim diğerleri kadar çok çalışmadığımı kastediyor”
“ben yalnızken de başarılıyım, birlikte çalışmaya gerek yok”
gibi birbirinden farklı tepkilere yol açabilir.
Kimi sözcüklerin anlamı herkes için farklı olabilir.
Tutarsız jest ve mimikler.
Psikolojik durumun uygunsuzluğu.
İletişim ortamında gürültünün varlığı.

3  İsmail Türkmen ,  “Yöneticiler için etken iletişim modeli” , MPM yayınları no:480,Ankara, 1996, s.57

 

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com