» EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER -2

Yayinlanma Zamani: 2012-01-24 01:28:00EMEK TEMELİNE DAYALI TEKNİKLER -2 |  görsel 1


Engellerin giderilmesi için;
Kaynak feedback almalı ve değerlendirmelidir. Kaynak konumundaki kişinin, alıcının mesaja karşı gösterdiği tepkiyi dikkate alması gerekmektedir. Hangi sözlerin nasıl algılandığı ve hangi mesajlara nasıl tepki verildiği bilinmelidir.
Yüzyüze iletişime ağırlık verilmelidir. Yüzyüze iletişimde feedback ölçümü daha kolaydır. Yüzyüze iletişim karşı tarafı etkileyebilmek içinde iyi bir araçtır. Bu nedenle mümkün olduğunca yüzyüze iletişime yer verilmelidir.
Gereğinden fazla yineleme zararlı olacaktır. Bir konunun anlaşılması için yinelemeye yer vermek gerekebilir ancak gereğinden fazla yineleme alıcının dikkatinin dağıtılmasına ve mesajın öneminin algılanmasına yol açabilir.
Düzgün ve sade bir dil kullanılmalıdır. Alıcıya gönderilecek mesajlar ne kadar sade bir dille aktarılırsa o kadar kolay anlaşılacak ve bir kuşkuya yol açılmayacaktır.
Çok yönlü ve özgür iletişim ortamı sağlanmalıdır.

2. ÖĞRENME EĞRİSİ

Hızlı değişim koşullarında, yöneticiler için öğrenmenin nasıl öğrenileceği, geçmiş deneyimlerden bilgi edinmekten daha önemlidir. Bu da, en etkili biçimde yöneticilerin  sorunları çözmek için diğer  yöneticilerle bir araya gelmesi ile mümkündür.

Etkin öğrenme programını esas bileşeni, öğrenme sürecindeki gelişme ve değişimin aracı olan sorundur. Sorun insani ve teknik sorunların karışımını içeren gerçek bir sorun olmalıdır. Sorun,   bir yönetici,  etkin öğrenme guruplarının üyeleri veya verimlilik denetleme ekibi seçilebilir veya denetlenebilir.

Bir etkin öğrenme programındaki roller aşağıdaki gibidir.

“Atayan”: Yetki veren ve program maliyetini karşılayan kişidir.

“Müşteri”: Gerçekte sorunun sahibi olan, sorunu bilen ve ilgilenen kişidir ve çözümleri uygulama yetkisine sahiptir.

“Birey”: Gerçekte program üstünde çalışan kişi, katılımcı veya guruptur.

“Gurup veya Küme”: Küme, katılımcıların birlikte ve birbirlerinden öğrenmek için katıldıkları bir forumdur. Tüm gurup üyeleri kendi projeleri hakkında rapor verirler ve diğerlerine raporlarını dinleyerek ve sorgulayarak yardımcı olurlar.

“Grup Danışmanı”:Grup danışmanı inançla mücadele eder, sorun çözücüdür, katalizör görevi görür, fırsatları destekler ve becerileri geliştirir. Danışman  dinler, soru sorar, önemli geri beslemeleri alır ve verir.

Programın ilk aşamalarında  kıdemli müşterinin görevi sorunu tanımlamak ve gerektiğinde açılamalar yaparak  yardımcı olmaktır. Müşteri tüm yönlendirmeyi yapabilir; ancak doğrudan müdahale de bulunmamalıdır. (Bu aynen şuna benzetilebilir: buzdolabınız bozulduğunda evinize tamirci çağırır ve gerekli olan bilgileri verir fakat tamirci buzdolabını tamir ederken ona nasıl tamir edeceğini söyleyemezsiniz.) Çözümler önerildikten sonra, önerilen çözümlerden hangisine göre davranılacağına müşteri  karar verir ve  gurup görüş birliği sağlar.

Herhangi bir etkin öğrenme programının özü altı evreden oluşmaktadır ve normal olarak altı aylık bir süre alır. Bu devreler aşağıdaki gibidir.

1.Evre: Programın tanıtımı: Grupları oluşturulması projelerin seçilmesi, danışmanların seçilmesi. Bu evrenin süresi tanıtım amaçlı uygulamalı seminere bağlıdır  ve en az bir gün ile üç hafta arasında olabilir.

2.Evre: Araştırma: Bilgi toplanması, çözümlerin geliştirilmesi ve test edilmesi. Bu evrenin süresi üç aydır.

3. Evre: Bulguların müşteriye sunulması: Bireyler yazılı proje dökümanları ile formel olarak  desteklenmiş olan bulgu ve önerilerini sunarlar.  Bu evrenin süresi genellikle bir günden kısadır.

4.Evre: Müşterilerin önerilerine tepkileri ve uygulama, zaman çizelgesi, bütçe konularındaki formel eylem planları üzerine bireylerle uyuşma:

5.Evre: Uygulama: Bu evre normal olarak üç ay sürer. Farklı projelerde farklı çözümlerin uygulanması için farklı  sürelerin gerekeceği açıktır.
6.evre: Son inceleme: Bu evre, programın yürütülmesinde yer alan herkesin birbirleriyle karşılaşabilmeleri için bir fırsattır. Bu oturum normal olarak yaklaşık yarım gün sürer.

2.1. TESİS-İÇİ ETKİN ÖĞRENME

Öncelikle örgüt geliştirme konusunda odaklanmıştır. Programın uygulanması için normal olarak örgüt dışında bir rehber veya danışman çağrılır. Bu yaklaşımın özellikleri aşağıda verilmiştir.
 Bir örgüt üzerinde odaklanmıştır.
 Kıdemli yöneticiler müşteriler, orta düzey orta düzey yöneticilerin  danışman ve  alt düzey yöneticiler gurubunun  bireyler olarak katılımı sonucu, tüm yönetim ekibinin katılımını içerir
 Ortak sorunlar üzerinde çalışan melez görevli guruplar kullanılır.
 Özellikle verimlilik konusundaki özgür, karmaşık ve melez işlevli sorunların çözülmesi ile ilgilidir.
 Programın güçlü bir atayanı vardır; bu kişi de, genellikle programın başarısından çıkarı olan genel müdürdür.
 Programı izleyen, düzenleyicilere geri besleme sağlayan bir tesis içi  koordinatör vardır. Bu kişi genellikle programın başlamasından sonra programı üstlenen kişidir.

Tesis içi etkin öğrenme için iki veya üç günlük kısa bir giriş programı ile başlamak yararlı olabilir.  Bu programın amaçları üç yönlüdür.
1. Ekip oluşturma. Bireyle, ortak projelerde birlikte çalışacaklarından ortak bir yönlerinin olması önemlidir.

2. Programın Tanıtılması: Açık uçlu sorunların ortak çözüm süreci tümüyle yeni bir süreç olduğundan, katılımcıların düşünceyi benimseyebilmeleri için biraz  zamana ihtiyaçları vardır.

3. Doğruda ilgili kişilerin, neleri örgütün önemli sorunlar olarak  gördüğünün araştırılması

Tesis-içi etkin öğrenme programı, aşağıda verilen döngünün evrelerini izler


1. Şirket amaçlarını belirlenmesi.
2. İşlevler göre amaçların geliştirilmesi.
3. Sorunların analiz edilmesi.
4. Eylem için öneride bulunulması.
5. Eylem programının oluşturulması

1.Evre: Şirket Amaçlarının Belirlenmesi: Şirket amaçları mevcut değilse, programın bu amaçların oluşturulması ile başlamalıdır. Bu da en etkili biçimde, kuruluşun yönetim kurulunun ve üst düzey yönetiminin de katıldığı  kısa bir uygulamalı seminerlerle gerçekleştirilebilir.

Uzun  dönemli amaçların  ve performans göstergelerinin geliştirileceği, üzerinde uzlaşmaya varılmış, bir görev beyanı ile başlar. Sonuçta ortaya çıkan paket, yönetim için temel ilkeleri sağlar ve amaçları belirler.

1.Basamak: Görev beyanı konusunda uzlaşma.
2.Basamak: Şirket amaçlarının geliştirilmesi.
3.Basamak: Performans göstergelerinin tanımlanması.
4.Basamak: Arzu edilen performans düzeyinde uzlaşma.
5.Basamak:Gerçek performans düzeyinin belirlenmesi.
6.Basamak: Performans açığının nicelleştirilmesi.
7.Basamak: Performans hedeflerinin konması.

2. Evre: İşlevler Göre Amaçların Belirlenmesi: Bu evrenin amacı, şirket staretejisinde belirlene uzun dönemli amaçlara ulaşabilmesi için işlevlere göre belirlenmiş uygulanabilir iş hedeflerinin geliştirilmesidir. Sürecin ilk basamağı, işlevlere göre kısa dönemli amaçların belirlenmesidir.

Şirket amaçları  birbirinden farklı çalışma işlevleri ile ilişkili olduğundan  bunlardan yola çıkarak, her işlevin  gelecekteki bir ila üç yıl içinde gerçekleştirmesi gereken en önemli kısa dönem hedeflerinin belirlememiz gerekir.

Bundan sonra şirket hedefleri  belirlenirken izlenen aynı evrelerin uygulanması; yani performans göstergelerin tanımlanması ve performans açığının netleştirilmesi zorunludur.

3.Evre: Sorunların Analiz Edilmesi: Bu evrenin  amaçları  arzu edilen performans performans düzeyinin gerçekleştirilmesine engel olan sorunların belirlenmesi ve analiz edilerek anlaşılmalarını sağlamaktır
Sürecin beş basamağı vardır
1 Basamak:Sorunların belirlenmesi ve  düzenlenmesi
2. Basamak: Sorunların tanımlanması
3. Basamak: Örnekler.
4. Basamak: Sınıflandırma.
5. Basamak: Çözüm olasılıklarının analizi.


4.Evre: Eylem İçin öneride Bulunulması: Tanımlanan sorunların çözümleri konusunda özgün önerilere ulaşabilmek için aşağıda sıralanan basamaklar incelenir.
1. Basamak: Sorunlar seçilir.
2. Basamak: Çözüm önerileri üzerinde düşünülür.
3. Basamak:  Beklediğiniz sorunun ne oluğuna  karar verilir.
4. Basamak: Hedeflenen tarihleri koyun.
5. Basamak: Sorumlu kişileri atanır.
6. Basamak : Bulguların sunuşu yapılır.

5. Evre: Eylem Programının Oluşturulması: Bu evre, açık uçlu sorunların çözümleri için başlangıç evresidir. Programın bu evresinin amaçları şunlardır.
1. Gerçek iş sorunlarının çözümlenmesi
2. Örgüt performansının artırılması.
3. Bireyleri geliştirmek ve tutumları değiştirmek.
4. Gelecekte kendisinin ayakta kalmasını garanti edecek bir örgüt yapısı yaratmak.
5. Yaratıcı  yeteneklerinin kullanılmasını sağlamak

 

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com