» ERP Nedir ? -2

Yayinlanma Zamani: 2006-08-25 20:02:00

3.KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ KAPSAMI

 

Müşteri talebinin sürekli nitelik ve nicelik olarak değiştiği ve bu değişimin tahmin edilmesinin ne kadar zor olduğu bilinen bir gerçektir. Faaliyetlerimizi bu değişime uygun hareket edebilecek hale getirebilmenin yolu ERP yaklaşımından geçmektedir. Hem stratejik planlama çalışmaları ile belirlenen amaç ve hedeflere, hem de üretim ve dağıtım kaynaklarımızın kapasite ve özelliklerine gereken ayrıntıda dikkat ederek, faaliyetlerimizi değişime duyarlı hale getirebilmek ancak ERP yaklaşımı ile mümkün olabilmektedir.

ERP’ nin diğer bir özelliği, işletmenin coğrafi olarak farklı bölgelerde (Yurt içi ve dışı ) bulunan fabrikalarının bunların, tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezlerinin (depo)kaynaklarını eş güdümlü olarak planlamasıdır. enm.blogcu.com.Bu çerçevede hangi müşteriye ait hangi siparişin hangi dağıtım merkezinden karşılanması veya hangi fabrikada üretilmesi gerektiği, tüm fabrikaların malzeme ve hizmet ihtiyaçlarının nereden karşılanmasını uygun olacağı, fabrikaların elinde bulunan makine, malzeme, işgücü, enerji, bilgi vb. üretim ve dağıtım kaynaklarının nasıl eş güdümlü ve ortaklaşa olarak kullanabileceği belirlenmiş olmaktadır. Diğer bir değişle, müşteriye ait siparişin en kısa sürede, istenen kalite ve maliyetle karşılanabilmesi için tüm bağlı işletmelerin dağıtım, üretim ve tedarik kaynaklarının kapasite ve özellikler aynı anda dikkate alınmaktadır. 

ERP, fabrikalar arası entegrasyonu, fabrikalar bazındaki esneklik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilen bir sistemdir. Amaç, fabrika bazında merkezi yönetimin avantajlarından yararlanırken fabrikalar arası koordinasyonu ve entegrasyonu işletmenin temel stratejileri doğrultusunda sağlanmaktadır. Sistem üzerindeki her hangi bir kullanıcı, program ve veri tabanlarının fiziki konumuna bakmaksızın, küresel verilere ulaşabilmekte, dağınık veri sistemini tek bir birim gibi kullanabilmektedir. Böylece şu fonksiyonlar yerine getirilmiş olur.

  

a)      Üst düzey bilgi entegrasyonu

b)      En güncel bilgiye hızlı ulaşım

c)      Küresel lojistik, envanter kontrol ve arz/talep entegrasyonu

d)      Pazar / Müşteri / İş dünyası oluşumlarına anında tepki.

Böyle bir ERP sisteminin yararlarını kısaca şöyle özetleyebiliriz

 

1) Azalan maliyetler

2) Fonksiyonel entegrasyon

3) Daha basit bilgisayar ve işletim sistemi

4) Tüm işletme düzeyinde MRP II yararları

5) İşletme faaliyetleri üzerinde küresel denetim

6) Tüm uygulamalara istenildiği zaman istenilen noktadan ulaşım kolaylığı-ERP’NİN  SAĞLADIĞI  FONKSİYONLAR

  •  ÜST DÜZEY BİLGİ ENTEGRASYONU 
  •  EN GÜNCEL BİLGİYE HIZLI ULAŞIM
  • KÜRESEL LOJİSTİK, ENVANTER KONTROL VE ARZ / TALEP ENTEGRASYONU
  • PAZAR /MÜŞTERİ /İŞ DÜNYASI OLUŞUMLARINA ANINDA TEPKİ  

Gerek MRP II gerekse ERP’ deki ana amaç, hızla değişen koşullara hızla cevap verebilmektir. Değişen pazar koşulları ( iptal edilen siparişler, acil siparişler, yeni ürünlerin üretime alınması vb. ) ve üretim koşulları (beklenmeyen arızalar, zamanında temin edilmeyen malzemeler vb. ) karşısında üretim planlama / satın alma / stok kontrol fonksiyonlarına derhal işlerlik kazandırılmasıdır. Bu da doğal olarak firma gelirinde artış anlamına gelmektedir.           Sonraki Konu


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com