» Girişimciliği Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Yayinlanma Zamani: 2010-12-22 02:28:00

 

Konu: Girişimciliği Etkileyen Faktörler Nelerdir?

 

İlk önce bu konuda uluslar arası bir kuruluş olan OECD tanımına göre girişimcilik; "Ekonomik fırsatların belirlenerek değerlendirilmesine dayanan refah yaratma sürecidir". Bu süreç dinamik bir süreç olup, süreci etkileyen 3 önemli boyuttan söz edilebilmektedir.

 

1. Kurumsal altyapı

2. Bürokrasi ve mevzuat

3. Destek programları

 

  1. KURUMSAL ALTYAPI

Eğer girişimcilik bir risk faaliyeti anlamına geliyorsa, bu faaliyeti yerine getirecek olan kişi yani girişimci bir takım riskleri üstüne almakla beraber işletmenin kuruluş ve işleyiş aşamasında karşılaşacağı sorunlar içinde mutlaka tedbirler alacaktır. Eğer bu türlü bir yöntem uygulamazsa girişimci zarar edecektir. İşte bu yüzden girişimci için işletmenin kuruluş aşamasından önce işletmeyi bir altyapı düzeyine kavuşturmak zorundadır.

Girişimci her açıdan ilk önce kendini düşünmelidir. İşte bu yüzden işletmede alınacak önlemelerden ve tabi ki altyapıdan söz edilebilir.

Kurumsal Altyapıyı Etkileyen Bazı Faktörlerde vardır. Bunlar;

  • Eğitim

  • Deneyimli iş gücü

  • Belli bir birikim

  • Karşılaşabilecek olağan sorunların nasıl giderileceği,

 

Evet girişimci işletmenin işleyiş aşamasında karşılaşacağı sorunların yanıtını da aramalıdır. Bundan başka ise mutlaka eğitimli belli bir deneyimden geçmiş işçilere gerek duyulur. Bu aşamada üretimin nasıl yapılacağı da ve en önemlisi de bunları pazara çıkardıktan sonra karşılaşılacak sorunlar düşünmelidir.

Peki; bu safhada üretimi etkileyen faktörler nelerdir?

  • Tabiat, iklim ve yer şekilleri

  • Emek

  • Sermaye

TABİAT, İKLİM VE YER ŞEKİLLERİ

Tabiat denilince akla gelen ilk şey üzerinde üretim yapılan arazi, toprak ile ormanlıklar, doğa zenginlikleri, akarsular, göller yahut güneş gibi birkaç terimdir.

Ekonomide ise tabiat üretimin asıl unsurudur. Sınai ve ticari işletmelerde arazi kuruluşun yer teşkili bakımından önemlidir. Bütün işletmeler belli bir adres unsuru taşımak zorunluluğundan belli bir yer teşkil eder. Zaten ürün ticareti yapmayı amaçlayan her işletme mutlak suretle bir yer işgal ederler.

Tabiatın ekonomiye etkilerinin diğer bir yönünden söz edecek olursak tabiatta yer seçimi çok ama çok fazla önemlidir. Çünkü işletmenin istihdam, gelir ve işgücü sağlayabilmesi gerekmektedir. Söz konusu bir havalimanı onbin (10.000) nufüslu bir ilçe yakınına yapıldığında buraya seyahat edecek kişi sayısı az olduğundan bu havalimanından elde edilecek gelir büyük bir miktar olamaz. Yahut Sahra çölünün ortasına beş yıldızlı bir otel inşa etmeyi düşünen girişimci mutlak suretle zarar edecektir.

 

 

EMEK

Tabiattan sonra ikinci önemli husus olan emek ve işgücü aynı anlamdadır. Üretimde kullanılan insan gücüne, emek adı verilir. Emek, üretimin esas unsurları arasındadır. Emek olmadan diğer üretim faktörlerinin varlığı hiçbir önem teşkil etmez. Çünkü istihdam sağlanamayan bir işletme çalışanı olmadığı için iş göremez duruma gelecektir.

Ekonomik anlamda emek, faydalı bir malı veya hizmeti üretmek amacıyla plânlı bir şekilde yapılan bedensel ve zihinsel bir faaliyettir. Bu tanıma göre toprağı kazan bir insanın faaliyeti emek olduğu gibi çizim yapan bir mimarın yaptığı iş de emek olarak öngörülür. Ama bu sepebten dolayı emek; vasıflı ve vasıfsız olmak üzere ikiye ayrılır.

Vasıflı emek; Yapılabilmesi için emek sarf edecek kişinin nitelikli olmasını gerektirir. Mimarın çizim yapması buna örnektir.

Vasıfsız emek: Yapılabilmesi için kişide nitelik gerektirmeyecek işgücüdür. Toprağı kazmak ise diğer bir örnek olacaktır.

Emek; girişimci açısından mutlaka ön sıralarda gelecek ve işletmenin iktisadi kaynaklarını artıracak bir güce sahiptir. Girişimci yerine göre vasıflı, yerine göre vasıfsız emeği işletmesinin tabi kaynaklarına katabilecektir.

 

SERMAYE

Emek ve tabiat ile birlikte üretime ve dolayısıyla iktisadi kaynaklara katılan diğer önemli bir unsur da sermayedir. Sermaye denince halk arasında ilk akla gelen nakdi yani nakit (hazır para) olmaktadır. Halbuki işletmenin başlangıç sürecinde hazır değerlerine katılan tüm değerler sermayedir. Bunlara örnek olarak taşıt, bina, tesis, makine ve cihaz gibi bir çok örnek verebiliriz. Daha açık bir ifadeyle sermaye; daha önce hazır değerlere katılmış olan ve üretime tahsis edildiğinde emeğin verimini artıran her şeydir.

 

1. Kurumsal alt yapı çerçevesinde ele alınması gereken konular şunlardır:

 

-Kararlı makro ekonomik koşulların sağlanmış olması;

Makro ekonomi OECD tarafından şöyle tanımlanır: Ulusal gelir, toplam üretim, yatırım, enflasyon, devülasyon, istihdam, işsizlik, büyüme kalkınma gibi konuları inceleyen en kapsamlı ekonomi birimidir.

Girişimci işe başlarken göze almak zorunda olduğu riskler olduğunu belirtmiştik. Ancak girişimci bazı riskleri üstlenirken, ileriyi görebilmeli ona göre hareket edebilmelidir. Karalı makro ekonominin sağlanmış olması, girişimcinin üstlendiği yükü mutlaka ki azaltacaktır. Çünkü ulusal gelirin yüksek olması, ülke yatırımının gelişmiş olması, milli paranın değer kaybetmeyeceğinin bilinmesi de girişimcinin ileriyi daha rahat görmesini sağlar. Ülkemizde girişimciliğin gelişememesinin nedenlerinden biride karalı makro ekonomi koşullarının sağlanmamış olmasıdır.

-Tam rekabet ortamı sağlanması

Tam rekabet piyasası dışardan herhangi bir yaptırım gücüne dayalı müdahalede bulunulmadıkça, ar ve talebe göre fiyatın oluşumunun serbest olarak işlem gördüğü piyasadır. Tam rekabet ortamının sağlanmış olması da girişimci için bir avantajdır. Çünkü tam rekabet ortamının sağlandığı piyasada daha çok alıcı ve satıcı bulunacaktır. Buna göre piyasanın toplam arzı, firmaların tek tek arzının daha da üstünde olacaktır.

-Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması

Girişimci işletmeyi kurma planına geçmeden önce fikri sinai mülkiyet hakkının korunmasını da istemelidir. Ülkemizde girişimcilik anayasamızın tanıdığı üç temel haka güvece altına alınmıştır. Bunlar; Mülkiyet Hakkı, Meslek Seçme Hakkı, Sözleşme Yapabilme Hakkıdır.

 

 

 

-Ulaşım ve iletişim altyapısının yeterli olması

Girişimci işletmesinin ömrü boynuca yapacağı çalışmalarda ve bulunacağı faaliyetlerde teknolojik imkanlardan da yaralanır. Bu yüzden teknolojik gelişme, ulaşım ve iletişim altyapısının yeterli olması da girişimci için bir avantajdır. Çünkü girişimci pazarda elde edeceği payı, bir yönüyle kitle iletişim araçları sayesinde sağlar. Karma pazarda, pazarlama fonksiyonlarının bazı unsurları iletişime, ulaşıma ve teknolojik gelişmeye bağlıdır.

-İşgücü piyasalarında esneklik

Tam rekabet ortamının sağlandığı piyasalarda, işgücü esnekliği de sağlanmış olur. Çünkü tam rekabet ortamının sağlandığı piyasada gelişime bağlı olarak, daha çok alıcı ve satıcı bulunacaktır. Bu da piyasada esnekliği sağlar. Zaten

-Sermaye piyasalarının yeterli olması

-Eğitim sistemi ve kültür

 

 

 

2. Bürokrasi ve mevzuattan kaynaklanan sorunlar şu şekilde özetlenebilir:

 

 

Şirket kurma aşamasındaki güçlükler

Yer temini ile ilgili işlemler

İşletme sürecinde karşılaşılan problemler (Vergi ve diğer yükümlülükler)

İstihdam ve İşgücü ile ilgili sorunlar

 

 

3. Girişimcilere ve firmalara sağlanabilecek destekler şunlar olabilir:

 

Eğitim

Danışmanlık

Başlangıç sermayesi

Diğer finansal destekler

Kredi garantisi

Teknoloji destekleri

Yer temini (İnkübatörler vs)

Bilgi kaynaklarına erişim


Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com