» iSLETMELERDE VERiMLiLiK ARTIRIMINDA iS ÖLÇÜMÜ TEKNiGi 16

Yayinlanma Zamani: 2012-01-22 02:29:00

2.9.4.3. Dinlenme Paylarının Hesaplanması
Kısıtlanmıs islerde, kisisel ihtiyaç paylarının ve yorgunluk paylarının
birbirinden ayrı olarak hesaplanması gerekmektedir çünkü kisisel ihtiyaç
payları, is devresi içinde bulunan el islerine ait ögelere dayanarak degil, bütün
bir is devresine göre hesaplanacaktır. Bunun içine makine denetimli süre de girecektir. Hesaplanacak yüzde rakamı, gerçekten ise ayrılacak zamanı degil
isyerinde geçirilen zamanı temel alarak hesaplanmaktadır. Diger taraftan,
yorgunluk payı, isin gerektirdigi bir gereksinme olup, ise ait temel zamanın
üzerinden hesaplanmaktadır. Bu ayrımın dısında dinlenme payları, daha önce
anlatıldıgı biçimde hesaplanmaktadır (Kanawaty, 2004: 298).
2.9.4.4. Standart Zaman
Toplam ugrasılmayan süreler, gerçek dakika olarak hesap edilmektedir.
Ugrasılmayan süreler; makine denetimli süreden, iç ise ait bütün devrelerin
toplamı ve makine denetimli süre içinde alınan dinlenme payları çıkarılarak
hesaplanmaktadır. Kısıtlanmıs bir isin standart zamanını hesaplamak için, isin
kapsamını basitçe hesaplamak ve gecikmeler için bazı küçük arızi paylar
eklemek yeterli olacaktır (Kanawaty, 2004: 300).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BiR BORU ÜRETiM ATÖLYESiNDE ZAMAN ETÜDÜ UYGULAMASI
3.1. Fiberglas Nedir
Fiberglas bulundugu ortamı olumsuz etkileyen agresif kimyasalların,
asındırıcı nitelikteki duman, buhar ve gazların yıpratamadıgı bir üründür.
Plastik ve camdan olusmaktadır. Plastik, elastikiyeti; cam ise dayanıklılıgı
saglamaktadır.
Fiber elyafın ana amacı gövdenin dısına kuvvetli bir zırh olusturmaktır.
Epoksi/fiber bir kaplama kontrplakla çok iyi bir uyum göstererek gerçekten
kuvvetli bir zırh meydana getirmektedir. Fiber elyaf 50 ya da 60 inç gibi
standart bir ende, 10 veya 20 yarda ya da daha uzun rulolar halinde
satılmaktadır. Elyaf birbiriyle 90° yapan liflerden örülmüs ve kumasa çok
benzemektedir. Makas ya da maket bıçagıyla kolayca kesilerek istenen boyut
elde edilebilmektedir. Elyaf ne kadar kalın olursa zırh da o derece güçlü
olmaktadır. Olumsuz yanı ise kalınlık arttıkça elyafı doyurmak ve pütürlerini
doldurup düzgün bir satıh elde etmek için daha fazla epoksi gerekmesidir. Öte
yandan bunun da zırhı güçlendirdigini unutmamak gerekmektedir.
Fiber elyaf epoksilendigi (reçine) zaman keskin dönüsler
yapamamaktadır ve minimum bir dönme yarıçapı mevcuttur. Dolayısıyla elyaf
kaplanacak köseler varsa bunların yumusatılması gerekmektedir.
Cam elyaf Takviyeli Polyester Tanklar ve silolar benzin, mazot, içme
suyu veya atık su depolama ve buna benzer birçok amaç için
kullanılabilmektedir. Asındırıcı kimyasalların mahalinde saklanmasında ve
nakliyesinde, metal ve diger tanklara karsı ekonomik bir alternatiftir.

Fiberglasın Avantajları;
• Ortamı olumsuz etkileyen agresif kimyasalların, asındırıcı nitelikteki
duman, buhar ve gazlara dayanıklıdır.
• Çelikten %70 daha hafif; %50 daha dayanıklıdır.
• - 50 C0 ile 205 C0 arasındaki sıcaklıklara ve atese dayanıklıdır
• Çok iyi ısı yalıtımına sahiptir.
3.2. Arastırmanın Amacı
Bu çalısma ile; 80cm çapında 2 m uzunlugunda fiberglas boru üretimi
isleminin, verimlilik ilkelerine uygun sekilde gerçeklestirilip
gerçeklestirilmedigini saptamak hedeflenmistir. Bu hedef dogrultusunda
“zaman etüdü” uygulaması ile ulasılacak olan standart zamanı, gerçeklesen
islem süreleri ile karsılastırmak ve böylece kaçınılabilir etken olmayan süreleri
saptayarak bunun önlenebilmesi için gereken tedbirleri belirlemek
amaçlanmıstır.
3.3. Arastırmanın Yöntemi
Arastırma ile ilgili verilerin toplanmasında gözlem yöntemi kullanılmıstır.
Belirlenen is devresi ve is ögeleri için gözlenen süreler, elektronik kronometre
yardımı ile ölçülmüs ve her islem ögesi için öngörülen derecelerle birlikte “etüt
ön formu” ve” devam formlarına” kaydedilmistir. Zamanlama islemi sona
erdikten sonra etüt sonuçları degerlendirilmis, çıkan süreler saptanmıs, çıkan
süreler derecelerle çarpılarak “temel süreler” tespit edilmistir. Temel
sürelerden hareketle “temsili zaman” belirlenerek, buna payların da eklenmesi
ile “standart süre” ye ulasılmıstır.
Zaman etüdü uygulaması yapılacak olan isçilerin seçiminde ise, fabrika
müdürü ve ustabası ile yüz yüze görüsme yöntemi kullanılmıstır. Müdür ve
ustabası ile yapılan görüsmelerde, isini iyi bilen, dengeli ve ortalama bir hızla
çalısan isçilerin önerilmesi istenmis ve zamanlama çalısması yapılacak olan
isçiler bu dogrultuda seçilmistir.

3.4. Varsayımlar
Arastırmanın sürdürülmesinde ve sonuçların degerlendirilmesinde
asagıdaki varsayımlar kabul edilmistir;
• Saptanan gözlem sayısı, ana kütleyi temsil etmektedir.
• Derecelendirme dogru ve geçerlidir.
• Kronometrede okunan zamanlar dogru ve geçerlidir.
3.5. Arastırmanın Hipotezi
Zaman etüdü ile Görgün Fiberglas Boru ve Tank üretim Atölyesinde
verimlilik artısı saglanabilir / saglanamaz.
3.6. Arastırmanın Sınırlılıkları
Standart zamana ulasmada en önemli asamalardan biri temel zaman
hesaplamalarıdır ve temel zamana dereceler yardımı ile ulasılmaktadır. Ögeye
ait dereceler, gözlem esnasında hemen verilmektedir. Etüdün belki de en çok
deneyim gerektiren asması derecelendirmedir. Bu arastırmadaki en önemli
sınırlılık, “Hangi çalısma hızının standart hangisinin standardın altında ya da
üstünde olduguna hemen karar vermenin güçlügü” olmustur.
Diger bir sınırlılık ise, gözlendigini bilen isçinin, zaman zaman gerçek
performansının dısına çıkarak daha hızlı olmaya çalısmasıdır.
3.7. Zaman Etüdü Uygulaması
Bir fiberglas boru üretim atölyesinde gerçeklestirilen zaman etüdünde
izlenen asamalar asagıda özetlenmistir.
3.7.1. Zaman Etüdü Uygulaması Yapılacak Olan isin Seçimi
Görgün Fiberglas Boru ve Tank Üretim Atölyesi’nin ürün yelpazesi
oldukça genistir. iihtiyaca uygun büyüklükte her türlü fiberglas boru ve tank,
fitting, ve dirsek üretimi gerçeklestirilmektedir. Kullanım alanının genisligi sebebiyle üretimi ve ihracatı en fazla gerçeklestirilen ürün kalemi, 80cm
çapında ve 2m uzunlugundaki fiberglas çok amaçlı borudur ve eger Görgün
isletmesinde bir verimlilik artısı saglanmak isteniyorsa, öncelikli olarak
incelenmesi gereken islem, söz konusu ebatlardaki borunun üretim islemi
olmalıdır. Bu sebeple, verimliligi artırmak amacıyla, etüt edilecek islem olarak
“80cm çapında ve 2 metre uzunlugundaki boru üretim islemi” seçilmistir. Bu
seçimin diger bir nedeni ise, söz konusu islemi olusturan ögelerin sürelerinin,
göreceli olarak daha kısa olmasıdır.
3.7.2. isin Ögelerine Ayrılması
80cm çapında ve 2 metre uzunlugundaki boru üretim islemi temel olarak
yinelenmekte olan 11 asamadan, olusmaktadır. Ancak burada sadece 10
basamak ele alınmıstır. Ölçümü yapılmayan son asama, islenmis boruların
“fırınlanması” asamasıdır. Bu asamada, gün içinde mesai bitimine kadar
islenmis olan tüm borular fırınlanmaktadır. Bu islem 3 saat sürmekte ve süre
doldugunda fırın otomatik olarak kapanmaktadır. Bu islem tamamen makineler
tarafından gerçeklestirilmekte ve borunun istenen kalitede üretilmesi için
ihtiyaç duyulan fırınlama süresi degismemektedir. Görüldügü üzere 11. asama
olan “fırınlamanın” standart zamana etkisi sabittir. Dolayısıyla verimlilik
artısına ilk on asamadaki degisiklikler etki edecektir. Özetle ilk on asama
etüde dahil edilmistir.
Tüm asamalar MDS (Makine Denetimli Süre) kapsamındadır, yani; tüm
asamalarda makine ve isçi birlikte çalısmaktadır. Bu durum aynı zamanda tüm
islerin “iç is” kapsamında oldugunu da göstermektedir. Yalnızca C isleminde
ugrasılmayan süre söz konusudur. Bu islem esnasında isçi makine isleminin
tamamlamasını beklemektedir. Bu asamalar su sekildedir;

 

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com