» iSLETMELERDE VERiMLiLiK ARTIRIMINDA iS ÖLÇÜMÜ TEKNiGi 18

Yayinlanma Zamani: 2012-01-22 02:25:00iSLETMELERDE VERiMLiLiK ARTIRIMINDA iS ÖLÇÜMÜ TEKNiGi 18 |  görsel 1


Tablo 14. H is Ögesi Ön Gözlem Tablosu

Tablo 15. I is Ögesi Ön Gözlem Tablosu

Tablo 16. J is Ögesi Ön Gözlem Tablosu

Hesaplamalar sonunda, güvenilir sonuçlar için en çok gözleme ihtiyaç
duyulan A ögesinin gözlem sayısından bir fazla gözlem yapılmasına karar
verilmistir.
3.7.4. Her Ögenin Zamanının Ölçülmesi, Derecelendirme ve
Temel Zaman Hesaplaması
Daha önce ayrıntılı sekilde açıklamıs olan is ögelerinin süreleri,
elektronik kronometre yardımı ile ölçülmüstür ve sürekli ölçüm teknigi
kullanılmıstır. Zamanlanacak ilk çalısma devresinin ilk ögesinin baslangıcında
zamanlamaya baslanmıs ve günlük etüt sonuna kadar durdurulmamıstır. Her
ögenin sonunda kronometre verisi kaydedilmistir. Her ögeye ait süreler, etüt
tamamlandıktan sonra yapılan ard arda çıkarma islemleri ile elde edilmistir.
Toplam 25 devre için üç gün ölçüm yapılmıstır 8 Temmuz 2005 günü
gözlenen 8 devre için kronometrede okunan sayı 135.73 dakika; 9 Temmuz
2005 günü gözlenen 8 devre için kronometrede okunan sayı 147.76 dakika;
10 Temmuz 2005 günü gözlenen 9 devre için ise okunan sayı 178.32 olarak
gerçeklesmistir. Ölçüm yapılan her gün sonunda kronometre durdurulmus ve sıfırlanmıstır. Üçüncü gün sonunda etüt tamamlandıktan sonra kronometrede
okunan sayılar toplanmıstır.
Ölçüm esnasında standart derecelendirme yöntemi kullanılmıstır. 100,
standart hızı yani isinde özendirilmis nitelikli isçinin dogal çalısma hızını
göstermektedir. isçinin standarttan daha düsük bir etkenlikle çalıstıgının
görüldügü durumlarda 100’den düsük, standarttan daha yüksek bir etkenlikle
çalıstıgının görüldügü durumlarda ise 100’den daha yüksek dereceye karar
verilmistir.
Tablo 7 de görülen D harfi “Derece”yi, O.Z “Okunan Zaman”ı, Ç.Z
“Çıkarılan Zaman” ve T.Z ise “Temel Zaman”ı ifade etmektedir. D ve O.Z
Kolonları etüt esnasında doldurulurken Ç.Z ve T.Z kolonları zamanlama islemi
sona erdikten sonra doldurulmustur. Ç.Z daha öncede belirtildigi gibi etüt
bittikten sonra ard arda yapılan çıkarmalar sonucu, her bir ögenin süresini
ifade etmektedir. Her bir ögenin islem sürelerini belirledikten sonra, T.Z
hesaplanabilmektedir. T.Z; her ölçüm için öngörülen derece ile çıkarılan
zamanların çarpımının 100’e bölümünden elde edilmektedir.
C ögesinin derece kolonu doldurulmamıstır; çünkü, bu öge tamamen
makine tarafından gerçeklestirilmektedir ve sadece gerçek okunan zamanlar
kaydedilmistir.
Ölçümler esnasında, her devrede 2 kilogram reçine kullanıldıgı ve 10
kilogramlık reçine kovasının her 5 devrede bir yeniden reçine ile doldurulması
gerektigi gözlemlenmistir. Etüt analizi sırasında, ara sıra olusan bu öge K harfi
ile gösterilmistir

Tablo 17. Zaman Etüdü Ön Formu (1. Gün)

zaman etüdü formu

 

 

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com