» iSLETMELERDE VERiMLiLiK ARTIRIMINDA iS ÖLÇÜMÜ TEKNiGi 20

Yayinlanma Zamani: 2012-01-22 02:21:00iSLETMELERDE VERiMLiLiK ARTIRIMINDA iS ÖLÇÜMÜ TEKNiGi 20 |  görsel 1


Tablo 23. Temel Zamanlar Tablosu

Tablo 23’teki Temel Zamanlar Tablosunda her bir ögenin ortalama temel
zamanı hesaplanmıstır. Bu ortalamalar aynı zamanda öge basına seçilen
“Temsili Zamanlar”ı olusturmaktadır. Bu temsili zamanlar Tablo 24’teki Etüt
Analiz Formunun ikinci kolonuna yerlestirilmistir. Daha sora yanındaki kolona,
her bir is ögesinin devre içindeki olus çoklukları kaydedilmistir. Reçine
kovasının doldurulması islemi ara sıra tekrarlanan bir öge olarak karsımıza
çıkmaktadır. Her bir devrede, iki kilo reçine kullanılmakta ve reçine kovası ile
bir seferde 10 kilo reçine tasınabilmektedir. Yani bu ögenin olus çoklugu 1/5
olarak gerçeklesmektedir. Çokluklar yazıldıktan sonraki islem; her bir ögenin
kendisine ait olus çoklukları ile çarpılmasıdır. Bu çarpma islemi sonucunda,
her ögenin devre basına temel dakikasına ulasılmıstır.
Tablo 24. Etüt Analiz Formu

etüt analiz

3.7.6. Payların Hesaplanması
Tablo.25 Dinlenme Payları Tablosu, dinlenme paylarının
hesaplanmasında kullanılmaktadır. Toplam paylar Ek 3’teki puan çizelgesine
göre saptanmıstır. Her bir öge için verilen puanlar toplanmıstır. Bu toplamlar
Ek 3 ‘teki “Toplam Puanlara Göre Dinlenme Payı Yüzdeleri” tablosundan
okunarak saptanmıstır. Dinlenme payı olarak verilen toplam pay, duragan ve
degisken payları kapsamaktadır ve içinde %5’lik kisisel gereksinme payı da
vardır. Bu nedenle toplam paydan %5’lik pay çıkarıldıgında, yorgunluk payları
ayrıca hesaplanmıstır.

TABLO 25. Dinlenme Payları Tablosu

Toplam paylar, Ek 3'deki puan çizelgesine göre saptanmıstır.
Zorlanma derecesi (D) : A: Az: O: Orta Ç: Çok P: Puan

3.7.7. Standart Zamanın Hesaplanması
Dinlenme payı tablosu olusturulduktan sonra yüzde olarak elde edilen
toplam dinlenme payları, etüt analiz formunda yer alan devre basına temel
zamanlar ile çarpılarak her bir ögeye ait paylara ulasılmıstır. Bulunan bu
paylar, ögelerin devre basına sürelerine eklenerek standart zamanlara
ulasılmıstır. Daha önce de belirtildigi gibi, C ögesi ugrasılmayan süre
kapsamında oldugu için, bu ögeye ait paylar hesaplanmamıs, ögeye iliskin
gerçek süreler dikkate alınmıstır. Ögelere ait standart zamanların toplanması
sonucu, seçilen is devresi için gerekli standart zaman olan 20.00 dakikaya
ulasılmıstır
Tablo 26. Standart Süreler Tablosu

Sonraki Konu :

 

a


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com