» iSLETMELERDE VERiMLiLiK ARTIRIMINDA iS ÖLÇÜMÜ TEKNiGi 22

Yayinlanma Zamani: 2012-01-22 02:17:00iSLETMELERDE VERiMLiLiK ARTIRIMINDA iS ÖLÇÜMÜ TEKNiGi 22 |  görsel 1


GREENE, C. Alan
1988 Çagdas Yöneticinin Özlü Bilgi Kaynagı Verimlilik Nasıl Arttırılır,
Çev. Yakut GÜREN, istanbul: ilgi Yayınevi
GÜRAK, Hasan
2003 “Verimlilik Artısları ve Egitimli Yaratıcı insan Kaynakları iliskisi”,
Verimlilik Dergisi, Mart: 25
GÜRSOY, Bedri
1985 Verimlilik Üzerine Düsünceler, Ankara: MPM Yayınları No 324
HAFTACI, Vasfi
1994 “Sanayi isletmelerinde iktisadilik Verilerinin Verimliligi Ölçme ve
Denetlemeye Katkısı”, Ankara 2. Verimlilik Kongresi Bildiriler
Ankara: MPM Yayınları: 299
HiMMETOGLU, A. Bülent
1972 is Etüdü ve Metot Gelistirme, izmir: Karınca Matbaacılık
KANAWATY, George
2004 is Etüdü, Çev. Zuhal AKAL, Ankara: MPM Yayınları, No:29
KAYDOS, Will
1991 Measuring Managing and Maximizing Performance, USA:
Productivity Press
KURUÜZÜM, Orhan
1992 Verimliligi Artırmada is Etüdü Teori ve Uygulamaları, istanbul:
iTÜ Matbaası
LAWOR, Alan
1985 Productivity Improvement, United Kingdom: Gawer Pub.
MEYERS, E. Fred
1992 Motion and Time Study Improving Work Methods and
Managament, New Jersey: Prentice Hall Inc.
MUGAN, C. Sımga
1997 “Kalite Maliyetinin Toplam Faktör Prodüktivitesi Üzerindeki
Etkisi” Ankara 3. Verimlilik Kongresi Bildiriler 14 -16 Mayıs
Ankara: MPM Yayınları No 599: 429

NORSWORTHY, J.R., S.L. JANG
1992 Emprical Measurement and Analysis of Productivity and
Tecnological Change- Application in High Technology and
Service Industries ,Amsterdam: Elsevier Science Publishers
NiEBEL, Benjamin
1993 Motion and Time Study, Sydney, Australia: R.R. Donnelley &
Sons Company
NiEBEL, Benjamin, A. FREIVALDS
2003 Methods Standarts and Work Design, New York: Mc Graw Hill
ODABASI, Mesut
1997 Verimlilik Diye Diye, Ankara: MPM Yayınları No 596
ÖNCER, Mustafa, Ö. ÖZKANLI
1997 “Verimllik Artırma Aracı Olarak is Etüdü; isletmeler için Nimet mi
Yoksa Külfet mi?”, Anahtar Gazetesi, Ekim: 8
ÖZDAMAR, Serpil
1993 “Küçük Ölçekli isletmelerde Verimliligin Önemi ve Verimlilik
Ölçümü”, Anahtar Gazetesi, Aralık: 8
ÖZOK, F. AHMET, F. ÇELEBiOGLU, E. EREN
1986 1985 Yılı Seminerleri; ilk Kademe Yöneticileri için is
Sistemlerinde Kontrol Yöntemleri, Psikoteknik, Degisim
Yönetimi, Ankara: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Egitim
Kitapları Dizisi, No:9
PAZARCIK, Orhan
1990 “Bir isletmenin Amaçları ve Bu Amaçlarından Biri Olan
Verimlilik”, Anahtar Gazetesi, Aralık: 14
PROKOPENKO, Joseph
2003 Verimlilik Yönetimi Uygulamalı El Kitabı, Çev. Olcay Baykal ve
bsk., Ankara: MPM Yayınları No 476
RiVEST, Gerald
1991 “Verimliligin Ölçülmesi ve Verimlilik Aracı Olarak Kullanılması”,
1. Verimlilik Egitim Semineri 29-30 Nisan Ankara: TiSK Yayınları
No 110: 81-96
SUiÇMEZ, Halit
2003 “Etkinlik ve Verimlilik Terimleri”, Verimlilik Dergisi, 3:

SÖNMEZ, Gülnur
2003 “Verimlilik Ölçümünde Çesitli Çıktı ve Girdi Unsurlarının
Seçilerek kullanılması”, Verimlilik Dergisi, Ocak: 25
TEKiN, Mahmut
1996 Üretim Yönetimi, Cilt 1, Konya: Arı Ofset Yayınevi
TEZEREN, Atilla
1985 imalat Sanayinde Verimliligi Etkileyen Faktörler, Ankara: MPM
Yayınları No 319
TiMUR, Hikmet
1984 is Ölçümü, is Planlaması, Verimlilik, Ankara: Türkiye ve Orta
Dogu Amme idaresi Enstitüsü Yayınları, No: 207
USTA, Perihan
1991 “Verimlilik, Verimlilik Artırıcı Tekniklerin Daha Yaygın
Kullanılması için Alınması Gereken Tedbirler”, Ankara 1.
Verimlilik Kongresi Bildiriler Ankara: MPM Yayınları No 454: 678
URAS, Güngör
2003 “Verimlilikte Çok Geriyiz”, Milliyet Gazetesi, 22 Mayıs: 11
ÜRETEN, Sevinç
2002 Üretim islemler Yönetimi; Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri,
Ankara: Gazi Kitabevi
YILDIRIM, Meliksah
1989a Ormancılıkta is Etüdü, Ankara: MPM Yayınları No: 389
YILDIRIM, Meliksah
1989b is Etüdü ve Planlaması, istanbul: istanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi Yayınları

EKLER

Ek 1. Boru Sarım Tezgahı

 

Ek 2. Fabrika Yerlesim Planı

 


 

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com