» iSLETMELERDE VERiMLiLiK ARTIRIMINDA iS ÖLÇÜMÜ TEKNiGi 24

Yayinlanma Zamani: 2012-01-22 02:13:00iSLETMELERDE VERiMLiLiK ARTIRIMINDA iS ÖLÇÜMÜ TEKNiGi 24 |  görsel 1


4. Gürültü
Gürültünün dikkate etkisi degerlendirilmektedir. Mevcut yerel gürültü,
degismeyen ugultu, beklenmeyen ya da düzenli aralıklarla olusan gürültü gibi.
Puan
Sessiz bir büroda çalısma 0
Hafif montaj isleri 0
Sürekli trafik gürültüsü olan büroda çalısma 1
Hafif makine tezgah isleri 2
Montaj atölyesinde çalısma 2
Agaç isleme atölyesinde çalısma 4
Sahmerdan buharlı çekiç çalıstırma 5
Tersanede perçinleme isleri 9
Yol kazma isleri 10
C. Çalısma Kosullarında Dogan Fiziksel ve Ussal Zorlamalar
1. Isı / Nem
Bu etmen havanın ısı ve nem durumunu degerlendirmektedir.
ISI
Nem %
75ºF'ye (23ºC)
kadar
76 - 90ºF
(24 - 32ºC)
90ºF (32ºC)
üstü
75'e kadar 0 6-9 12-16
76 - 85 1-3 8-12 15-26
85 üstü 4-6 12-17 20-36

2. Havalandırma
Bu etmen, havanın niteligini, tazeligini, hava degisim durumlarını
göstermektedir
Puan
Bürolar 0
Büro kosullarına uygun fabrikalar 0
Hava akımı ve yeterli havalandırma olanagı olan is atölyeleri 1
Hava cereyanı olan isyerleri 3
Kanalizasyonda çalısma 14
3. Buhar
Bu etmen, buharı, niteligi ve yogunluguna göre degerlendirmektedir.
Puan
Sogutmalı tornalama 0
Bulamaç boya 1
Gaz alevi ile kesme 1
Pasta ile lehimleme 1
Küçük ticari bir garajda motorlu araç eksozları 5
Selülozik boya 6
Kalıpçının madeni alması ve kalıba dökmesi 10

4. Toz
Bu etmen tozun miktarını ve niteligini belirlemektedir.
Puan
Büro 0
Hafif montaj isleri 0
Pres atölyesi 1
Taslama ve perdahlama isleri 2
Odun kesme 3
Külleri bosaltma 4
Kaynak temizleme 5
Kok kömürü yükleme 6
Çimento bosaltma 10
Binaların yıkımı 11
5. Kir
Bu etmen, isin niteligi ve kirlilik nedeni ile olusan rahatsızlık verici
durumları degerlendirmektedir.
Puan
Büro isleri 0
Normal montaj isleri 0
Büro duplikatörleri 1
Toz alıcılar 2
içten yanmalı motorlarda sökme islemi 4
Eski motorlu tasıtlar altında çalısma 5
Çimento torbalarını bosaltma, 7
Kömür madencileri 10
Baca süpürücüleri 10

6. Islaklık
Bu etmen uzun zaman çalısma durumunu degerlendirmektedir.
Puan
Normal fabrika isleri 0
Dısarıda çalısanlar 1
Nemli yerde sürekli çalısanlar 2
Islak sünger tasları ile duvarları ovmak 4
Sürekli ıslak nesneler tasımak 5
Çamasırhanede, sulu, buharlı, ıslak yerlerde çalısmak, 10
Puan Dönüstürme Çizelgesi

ÖZET
Gelismekte olan ülkeler için günümüz kosullarında verimlilik kavramı
yasamsal öneme sahiptir. Yoksulluk, issizlik ve düsük verimlilikten olusan kısır
döngünün ortadan kaldırılması ancak verimlilik artısı ile olanaklıdır.
Verimliligin asıl saglandıgı yerin isletmeler oldugu unutulmamalıdır.
Günümüzde isletmeler, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlügü
saglayabilmek için daha az girdi ile daha fazla çıktıyı, kaliteli sekilde üretmek
zorundadırlar. Bu durum ancak tüm süreçlerde verimliligin yükseltilmesi ile
mümkün olacaktır.
Verimliligi artırıcı pek çok teknik söz konusudur. is etüdü teknigi sürekli
olarak ve her teknolojik düzeyde, mevcut islemlerin süreçlerin ve yöntemlerin
etkenliginin artırmak amacıyla kullanılan en önemli tekniklerden biridir. is
etüdü “is Ölçümü” ve “Metot Etüdü” olmak üzere iki temel bilesene sahiptir. Bu
çalısmada, is etüdü teknigi tüm detayları ile ele alınmıs ve bir boru üretim
atölyesinde “Zaman Etüdü” uygulaması yapılmıstır. Bu çalısma ile, isgörenin
kullandıgı makine konusundaki egitiminin önemi ve mevcut yöntemden
kaynaklanan etken olmayan sürelerin azaltılmasının önemi vurgulanmıstır. Bu
dogrultuda, üretim için hesaplanan standart süre %15 oranında azaltılarak,
günlük üretim miktarını %17 oranında artırmanın mümkün olacagı
saptanmıstır.

ABSTRACT
Lately, productivity has a crucial importance for the developing countries.
Improving the productivity is probably the best way to deal with the vicious
circle that is a combination of poverty, unemployment and the lack of
productivity.
That the companies are the real places to ensure productivity shouldn’t
be ignored. Nowadays, companies have to produce goods of high quality by
using less input and workforce to get the superiority of competition in national
and international markets. The only way to achieve this goal is improving the
productivity in any processes.
There are a lot of techniques to improve productivity. “Work Study” is one
of the most useful techniques which are used in order to improve immediate
processes and methods Work study has two main components: “Time study”
and “Motion Study”. This thesis, firstly deals with “work study” in a detailed
way. Secondly, a time study is applied in a pipe factory. The results of the
thesis show that the importance of training of the workers on how to repair
their machine that they use in daily processes and reducing avoidable delays.
As a conclusion of this thesis, it is possible that calculated standard time can
be reduced about %15 while daily quantity of production can be increased
almost %17.

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com