» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -18

Yayinlanma Zamani: 2011-12-21 18:56:00

Amaç tüm çalısanlara, kullandıkları ekipmanın üçüncü seviye bakımlarını
yapabilecek nitelik kazandırmaktır. Bunun içinde her üretim biriminde çalısanlardan bir lider ve ekibi olusturulmalıdır. Bu gruba olusturulacak bakım talimatlarına göre
günlük, haftalık ve aylık bakım talimatlarında belirtilen bakımları yapacakları
çeklistler dagıtılmalıdır. Hedef, operatörlerin %100’ ünün en az bir konuda egitim
verebilme yeterliliginin kazandırılması olmalıdır. Her üretim birimine TPM ehliyet
seviyesi tablosu kullanılabilir. Ehliyet seviyeleri: 1-Operatör, 2-Usta, 3-Egitici, 4-
Uzman Egitici seklinde olabilir. Bu personel grubundaki ve aynı zamanda
birimindeki çalısma arkadaslarını uzman egitici oldukları alanda egitime tabi
tutmalıdır. Yönetim tarafından bu çalısmaların ödüllendirilmesinin de faydalı olacagı
degerlendirilmektedir. Tablo 5.3.’de bir örnek tasarlanmıstır.
Tablo 5-3. Enjeksiyon Atölyesi Çalısanları TPM Seviyeleri

 

9- SMED: Kalıp degistirme islemi sadece enjeksiyon atölyesinde
yapılmaktadır. Bu nedenle kalıp sürelerinde iyilestirme çalısmaları sadece bu
proseste çalısılabilir. Halihazırda ön tamponun kalıp baglanma süresi ortalama 245
dakika, arka tamponun kalıp baglanma süresi ise ortalama 230 dakika oldugundan
yapılacak çalısma çok isabetli olacaktır. Bu konuya ilerleyen bölümlerde ayrıntılı
olarak yer verilmistir.
10- Y Ö N TEM BASITLESTIRME: Enjeksiyonda hammadde olarak
kullanılan polipropilen, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk halinde alınmaktadır.
Ancak üretilen tampon ısıl islemden geçmektedir ve ürün üzerindeki hataların görülebilmesi için ürünün siyah renkte olması tercih edilmektedir. Hammadde beyaz
oldugunda enjeksiyon makinesine siyah boya granülleri eklenmektedir. Sayet
hammadde sadece siyah renkte tedarik edilirse bu isleme gerek kalmayacaktır.
11- GEREKSIZ ISÇI HAREKETLERI: Enjeksiyon atölyesinde islemi bitmis
kalıbın braket kaynatma bölümüne aktarılmasında yöntem basitlestirme yoluna
gidilebilir. Sayet U hattı uygulamasına gidilirse malzeme aktarımı çok daha kolay
olacak, isgücünden tasarruf saglanacaktır.
Montaj atölyesinde islemi bitmis tampon beyaz florasan ısıkla aydınlatılmıs
bir tezgaha alınıp, %100 kalite kontrolden geçirilmektedir. Ön ve arka tampon
montaj makinelerine aynı aydınlatma yapılırsa, kalite departmanı personeli
tarafından, tamponun ayrı bir tezgaha tasınmasına gerek kalmaksızın islemi biter
bitmez kontrolleri yapılarak sevkiyata aktarılması mümkün olacak, isçi hareketinden
ve fabrika alanından tasarruf saglanacaktır.
12- ISKARTALARIN GERI DÖNÜSÜMÜ: Enjeksiyonda hatalı basılmıs
tampon ıskartaya ayrılarak Demirtas subesine geri dönüsüm için gönderilmektedir.
Ancak boya islemi görmüs hatalı ürünün dönüsümü mümkün degildir. Bu nedenle
enjeksiyondan sonraki kalite kontrol çok önemlidir. Boya islemi esnasında olusan
hataların büyük kısmı Polisaj prosesinde giderilmektedir.

Tablo 5-4. Yalın Üretim Tekniklerinin Isletme Içi Mevcut Uygulama Durumu Ile Uygulanabilirliginin Incelenmesi

5.5. A-PLAS’ta Kanban Uygulamasının Incelenmesi
Yalın üretim sisteminin uygulanabilmesi için A-PLAS’ta düzgün ve kesiksiz
üretim akısını saglayabilecek bir teknoloji mevcuttur. Ancak fabrika içi yerlesim
esnekligine uygun bir yerlesim mevcut degildir. Üretimde kullanılan makinelerin
çogu hacimsel olarak çok büyüktür ve yer degistirmesi mümkün degildir. Boya
atölyesinde hücre tipi üretim model alınmıstır. Safhalar arası malzeme aktarımı
konteynırlar ile saglanmaktadır. Isletmenin mevcut yerlesim planı (Layout) ile
fabrika içi ürün akısı Sekil 5.4.’de görüldügü gibidir.
Yalın üretim sisteminin temeli JIT’e, JIT’in temeli de Kanban’lara
dayanmaktadır. Isletme bitmis mamullerin sevkiyatında A-PLAS J I T ’ i
benimsemistir. Her biri ikiser takım (ön/arka) tampon alan tasıma sehpasından,
nakliye sirketinin araçlarına konan toplam 8 sehpa bir JIT’i olusturmaktadır. Yani bir
birimlik JIT 16 otomobil için toplam 32 tampondur. Her 16 takım tamamlandıkça bir
araç çıkmakta ve yerine yenisi gelmektedir. Fabrika kendi içerisinde de kısmen JIT’i
benimsemistir. Yani islenmekte olan bazı parçalar bekletilmeksizin bir sonraki
prosese gönderilmektedir. Örnegin boya atölyesinden sonra tamponlar üçer beser
gruplar halinde montaja yada ikinci isleme gönderilmektedir. Ancak bu akıs
esnasında kanban kullanılmamakta olup herhangi bir düzen yoktur. Bunun sonucu
olarak tesis içerisinde büyük bir kargasa mevcuttur. Islenecek yarı mamuller oldukça
büyük bir alan kaplamaktadır. Aynı zamanda çok genç bir isletme olması nedeniyle
henüz talep dalgalanmaları ile karsılasmamıs ve bundan dolayı kanban kartlarının
hayati önemi algılanamamıstır.
TOFAS tamponlarının üretiminde enjeksiyon prosesi ile boya prosesi
arasında sabit lot büyüklüklü kanban uygulaması incelenmistir. Ürün bilgileri
asagıdaki gibidir.

Degisim zamanı, o ürünü üretmeye baslamak için gereken hazırlık (kalıp
degisim) süresidir. Çevrim zamanı da o üründen bir adet üretmek için geçen süredir.
Bu verilerden ısıgında lot sayısı hesaplanmalıdır. Lot sayıları her ürün için bir kerede
üretilmesi gereken miktardır. Hesaplamada dikkat edilecek nokta her ürün için
ekonomik olarak üretim yapılması gereken zamanın hesaplanmasıdır. Bu süre her
ürün için degisim zamanının 10 katı olarak belirlenmistir. Yani bir ürünün,
ekonomiklik açısından, bir kere kalıp degistikten sonra degisim zamanının 10 katı
kadar bir süre için üretimine devam edilmelidir.
Çalısma Zamanı = Degisim Zamanı * 10
Lot Sayısı = Çalısma Zamanı * 60
Çevrim Zamanı
Ürünlere ait lot sayıları
Ön tampon için Çalısma Zamanı = 245 * 10 =2450 dk
1 Lottaki Ürün Sayısı = 2450 * 60 = 980 adet
150
Arka tampon için Çalısma Zamanı = 230 * 10 =2300 dk
1 Lottaki Ürün Sayısı = 2300 * 60 = 920 adet
150
Ancak ön/arka tampon bir takımı olusturdugundan ürün sayıları esit
olmalıdır. Dolayısıyla ön tampon için ekonomiklik prensibini bozmamak için arka
tampondan da 980 adet üretmek zorunlulugu dogmaktadır. O zaman arka tampon ve
ön tampon için çalısma zamanı 2450 dakika yani 1,7 gün olacaktır.
Mevcut durumda bir kalıp degistikten sonra enjeksiyon prosesi en az 3 gün
boyunca o ürünü üretmektedir. Bu nedenle isletmenin yaptıgı çalısmalara göre stok
devir süresi ön tampon için ortalama 1,4 gündür ve fabrikanın içi boyanacak tampon stoklarıyla doludur. Eger kanban uygulamasına geçilirse bu süre 0,8’ e düsecek (0,6
gün kısalacak) ve yaklasık %42,8’lik bir iyilestirme saglanacaktır. Aynı sekilde arka
tampon stok devir süresi 1,6 gündür. (Ön tampon kalıp degisim süresinin biraz daha
uzun olmasından kaynaklanmaktadır.) Yeni düzenlemede bu süre 0,9 gün olacak ve
0,5 günlük kısalma da % 31,25’ lik iyilestirmeye tekabül edecektir.

Bu lot sayılarına iliskin kanban sayıları da, lot sayılarının toplam skid
kapasitelerine bölünmesi ile bulunur. Enjeksiyonda islemi bitmis ürün konteynırlar
vasıtası ile boya atölyesine gönderilmektedir. Boya hattındaki skidler üzerine bir ön
bir arka tampon takılmakta olup hat kapasitesi 52 skidden olusmaktadır. Yani bir
seferde 3,25 JIT çıkarılmaktadır.
Ön tampon için 980/52 =ja de papel fotográfico&Permitir impresión msaret
etmektedir. )
Arka tampon için 980/52 =ja de papan (Bir kanban 52 adet arka tamponu
isaret etmektedir.)
Yaz döneminde otomotiv sektörü, bulunulan yılın modellerinin üretimini
asgari seviyelere düsürüp tek vardiya çalısırken bir yandan da bir sonraki yılın
modelleri ve prototipleri üzerinde çalısmaya baslamaktadır. Talep günlük 8 JIT’ tir.
Yani günlük talep 8*16 = 128’ er adet ön ve arka tampondur. Asagıdaki üretim
çizelgesine göre üretim yürütülmelidir.

 

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com