» Maliyet Etkinlik Analizi - 5

Yayinlanma Zamani: 2011-12-08 21:25:00





Maliyet Etkinlik Analizi: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinde Uygulama

Dolayısıyla performans ölçümünde etkinlik oranlarına karşılık, maliyetler göz önünde bulundurularak hesaplanan maliyet etkinlik oranlarının, daha gerçekçi sonuçlar ortaya koyduğu söylenebilir. Böylelikle etkinliğin daha düşük mali desteklerle sağlanabileceği ve bağlı olarak kaynak tahsisinde öncelik tanınması gereken belediyeler konusunda bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu çerçevede düşük maliyet etkinlik oranına sahip belediyelere mali destek sağlamada öncelik tanınması, hizmetlerini doğru sunan belediyelerin daha güçlü faaliyet yapılarına kavuşmalarını, başarısız belediyelerin ise etkin konuma gelebilmelerini sağlayacaktır.

  •  Belediyeler arasında yapılacak kaynak tahsisinde maliyet etkinlik oranlarınındikkate alınması, maliyette daha etkin bir dağıtımın gerçekleştirilmesinisağlayacaktır.

Maliyet Etkinlik Analizi sonuçlarına göre, büyükşehir belediyeleri arasında devlet
tarafından kaynak tahsisi yapılırken, etkinliğin sağlanabilmesi için büyük harcamaları
gerektiren İstanbul, Ankara ve İzmir gibi belediyelerden önce, daha düşük maliyet
etkinlik oranına sahip belediyelere öncelik verilmesi önerilebilir. Mali hizmetler
bakımından Erzurum, Sakarya, Diyarbakır, Mersin ve Kayseri Büyükşehir Belediyelerine
kaynak tahsisinde öncelik tanınması; mali hizmetlerine ait faaliyetlerini
doğru bir şekilde gerçekleştiren belediyeleri daha güçlü faaliyet yapılarına kavuştururken,
bu hizmette başarısız olan belediyeleri de etkin konuma gelebilmeleri
açısından desteklemiş olacaktır. Zira Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ele alındığı
tüm hizmet modelleri bakımından etkin bir belediye olmasına rağmen, en az referans
alınan belediyeler arasındadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise, mali hizmetlerinde
etkinliği yakalayamamıştır. Bu durumda mali hizmetler bakımından bu
belediyelere öncelik verilmesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni daha fazla referans
alınan ve daha güçlü faaliyet yapısına sahip bir belediye durumuna yükseltirken,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ise mali hizmetleri bakımından etkin olan bir
belediye konumuna getirebilecektir.
Gelecekteki çalışmalarda:

  •  Farklı girdi ve çıktı değişkenleri ya da güncellenen verilerle çalışma tekrarlanabilir.
  •  Bazı modellerde ele alınmayan belediyelerin dâhil edilmesiyle analizler yinelenebilir.
  • Türkiye’deki tüm merkez ilçe belediyelerini kapsayacak şekilde yapılacakbir Maliyet Etkinlik Analizi uygulaması ile Türkiye’deki genel durum değerlendirilebilir.
  •  Diğer yerel yönetim birimleri ve kamu kurumları için çalışma tekrarlanabilir.

Kaynakça
Acar, D. (2009), “Belediyelerde Performans Ölçümü”, Yüksek Lisans Tezi, Afyon
Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
Ağcakaya, S. (2009), “Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü ve Benzer Tip Belediyelerde
Mali Performans Uygulamaları”, Sosyoekonomi Dergisi, 1, 27–46.
Afonso, A. ve Fernandes, S. (2008), “Assessing and Explaining the Relative Efficiency
of Local Government”, The Journal of Socio‐Economics, 37(5), 1946–1979.
Alioğlu, E. (2006), Belediyelerde Performans Ölçümü İçin Çok Ölçütlü Bulanık Bir
Model Önerisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul.
Balaguer‐Coll, T.M., Prior, D. ve Tortosa‐Ausina, E. (2007), “On the Determinants
of Local Government Performance: A Two‐Stage Nonparametric Approach”, European
Economic Review, 51(2), 425‐451.
Bilge, S. (2006), “Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü ve Dışsal Faktörlerin
Yerel Yönetimlerin Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Doktora Tezi,
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Borger De, B., Kerstens, K., Moesen, W. ve Vanneste, J. (1994), “Explaining Differences
in Productive Efficiency: An Application to Belgian Municipalities”, Public
Choice, 80(3‐4), 339‐358.
Borger De, B. ve Kerstens, K. (1996), “Cost Efficiency of Belgian Local Governments:
A Comparative Analysis of FDH, DEA and Econometric Approaches”, Regional
Science and Urban Economics, 26(2), 145–170.
Boussofiane, A., Dyson, R.G. ve Thanassoulis, E. (1991), “Applied Data Envelopment
Analysis”, European Journal of Operational Research, 52(1), 1‐15.
Celep, H. (2007), “Belediyelerde Performans Ölçümü ve Beper Projesinin İncelenmesi”,
Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Charnes, A., Cooper, W. ve Rhodes, E. (1978), “Measuring the Efficiency of Decision
Making Units”, European Journal of Operational Research, 2(6), 429‐444.
Cooper, W. W., Lawrence, M. S. ve Kaoru, T. (2000), “Data Envelopment Analysis:
A Comprehensive Text with Models, Application References and DEA‐Solver Software”,
Kluwer Academic Publishers.

Cooper, W. W., Seiford, L. M. ve Zhu, J. (2004), Handbook on Data Envelopment
Analysis, Boston: Kluwer Academic Publishers.
Çağlar, A. (2003), “Veri Zarflama Analizi İle Belediyelerin Etkinlik Ölçümü”, Doktora
Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Çivi Çetin, D. (2006), “Belediyelerde Performans Yönetimi”, Yüksek Lisans Tezi,
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
Dinç, S. (2006), “Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü: Afyonkarahisar Belediyesi
Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Afyon.
Doğan, Ö.N. (2006), “Veri Zarflama Analizi İle Belediyelerde Performans Ölçümü:
Kapadokya Bölgesi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Kayseri.
DPT, 2001, Devlet Planlama Teşkilatı Sekizinci kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu
Raporu, Yayın No: DPT: 2538 – ÖİK: 554, Ankara.
Erdumlu, G. (1995), “Performance Measurement in Municipalities”, (New Visions
and Strategies for the Next Century: People, Technology and Productivity), Ninth
World Productivity Congress, June 4–7, 1, 632–643, İstanbul.
Kaygısız, Z. (2011), “Belediyelerin Performanslarının Maliyet Analizi Yaklaşımlarıyla
Değerlendirilmesi”, Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Eskişehir.
Kloot, L. (1999), “Performance Measurement and Accountability in Victorian Local
Government”, The International Journal of Public Sector Management, 12(7), 565‐
584.
Loikkanen, A.H. ve Susiluoto, I. (2006), “Cost Efficiency of Finnish Municipalities in
Basic Service Provision 1994–2002”, Helsinki: HECER Discussion Paper No 96.
Oral, M., Kettani, O. ve Yolalan, R. (1992), “An Empirical Study on Analyzing the
Productivity of Bank Branches”, IIE Transactions, 24(5), 166‐176.
Poister, H.T. ve Streib, G. (1999), “Performance Measurement in Municipal Government:
Assessing the State of The Practice”, Public Administration Review,
59(4), 325‐35.
Prieto, Angel M. ve Zofio, Jose L. (2001), “Evaluating Effectiveness in Public Provision
of Infrastructure and Equipment: The Case of Spanish Municipalities”, Journal
of Productivity Analysis, 15(1), 41–58.

Sağbaş, İ. ve Akdoğan, İ. (2007), Belediyelerde Performans Ölçümünde Başarılı
Uygulamalar, Yerel Siyaset Dergisi, Aylık Bilimsel Siyasi Dergi, 20, 67–70.
Sousa, M. ve Stosic, B. (2005), “Technical Efficiency of the Brazilian Municipalities:
Correcting Non‐Parametric Frontier Measurements for Outliers”, Journal of Productivity
Analysis, 24(2), 157‐181.
Talluri, S. (2000), “Data Envelopment Analysis: Models and Extensions”, Production/
Operations Management Decision Line, 31(39, 8‐11.
Woodbury, K. ve Dollery, B. (2004), “Efficiency Measurement in Australian Local
Government: The Case of New South Wales Municipal Water Services”, Review of
Policy Research, 21(5), 615‐636.
Worthington, C.A. (2000), “Cost Efficiency Australian Non‐Bank Financial Institutions:
A Non‐Parametric Approach”, Accounting and Finance, 40(1), 75‐97.
http://www.beper.gov.tr, (Erişim: 10.07.2009).
http://www.mahalli‐idareler.gov.tr, (Erişim: 14.05.2010).
http://www.yerelnet.org.tr, (Erişim: 05.05.2010).

Ek 1. Mali Hizmetler Modelinde Etkin Olmayan Büyükşehir Belediyelerinin Potansiyel
İyileştirme Oranları ve Referans Kümeleri

Mali Hizmetler Modelinde Etkin Olmayan Büyükşehir Belediyelerinin Potansiyel İyileştirme Oranları ve Referans Kümeleri

 


Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com