» MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -7

Yayinlanma Zamani: 2011-12-24 16:22:00

BÖLÜM DÖRT
MONTAJ HATTININ MODELLENMESİ VE ANALİZİ
Çalışmanın bu kısmında dar boğaz istasyonu üzerinde yapılmış olan iyileştirmenin Arena programı ile modellenmesi ve sonuçların karşılaştırılması yer almıştır. Zaman etüdü çalışmasının verileri kullanılarak istasyonlardaki işlem sürelerinin dağılımları analiz edilmiştir ve modele aktarılmıştır.


4.1 İnput Analizi


Zaman etüdü çalışmasında yer alan iş adımlarının her sütundaki toplam süreleri bulunmuştur. (EK-3‟ de yer alan zaman etüdü tablolarında toplam değerler gösterilmiştir) Tablo 4.1, 4.2 ve 4.3‟ de Excel tablosunun bir kısmı yer almaktadır.
Sonradan elde edilmiş olan gerçek gözlem değerlerinin toplanması ile elde edilen bu
değerler Arena programında input analizi için kullanılmıştır. Programda data file
kısmından use existing seçeneği ile text dosyası olarak kaydedilmiş değerler kullanılır.
Bu değerler ile bir histogram oluşur ve fit all seçeneği ile bu histogramdaki değerlerin
hangi dağılıma uygun olduğu belirlenir ve dağılım değerleri analiz sonuçları ile birlikte
yer alır. Analiz sonucunda dağılıma ilişkin grafik ve dağılım değerleri şekil ve grafik ile
gösterilmiştir. Şekil 4.1, 4.2 ve 4.3‟ de dağılım değerleri input analyzer ekran görüntüsü
ile gösterilmiştir. Grafik 4.1, 4.2 ve 4.3‟ de ise, her istasyon için oluşturulmuş olan
grafikler yer almaktadır.
Dar boğaz istasyonuna ürün gelişinin olduğu test rig (3. istasyon) istasyonunun
süreleri modelde gelişler arası sürenin belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. 5 ve 6
numaralı istasyonlar dar boğazın oluştuğu noktalar olduğu için bu istasyonların işlem
süreleri modeldeki kaynakların işlem sürelerinin belirlenmesi için kullanılmıştır.
Sisteme gelişler arası süre normal dağılım kabul edilmiştir. Tablodan çekilen
değerlerin normal dağılım olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen değerler
kullanılmıştır. Diğer dağılımlar için önceden anlatıldığı gibi verilerin sonucunda oluşan
dağılımlar kullanılmıştır.

Tablo 4.1 Üçüncü operatör için kullanılan analiz değerlerinin bir kısmı

Grafik 4.1 Üçüncü operatörün işlem süresinin dağılım grafiği

 

Şekil 4.1 Üçüncü operatörün işlem sürelerine ilişkin input analiz değerleri

Tablo 4.2 Dördüncü operatör için kullanılan analiz değerlerinin bir kısmı

Grafik 4.2 Dördüncü operatörün işlem süresinin dağılım grafiği

Şekil 4.2 Dördüncü operatörün işlem sürelerine ilişkin input analiz değerleri

Tablo 4.3 Beşinci operatör için kullanılan analiz değerlerinin bir kısmı

Grafik4.3 Beşinci operatörün işlem süresinin dağılım grafiği

Şekil 4.3 Beşinci operatörün işlem sürelerine ilişkin input analiz değerleri

4.2 Modele Ait Varsayımlar
Arena 10.0 programı ile model oluşturulmuştur. Gerçek sisteme yakın olarak
tasarlanan modelin oluşumu sırasında bazı varsayımlar kullanılmıştır. Bunlar;
 Sistem sadece dar boğaz istasyonu için modellenmiştir. Hattın ilk kısmı dikkate
alınmamıştır.
 Gelişler arası sürenin normal dağıldığı varsayılmıştır. Bu durumda test rig‟ den
gelişler normal dağılım göstermektedir.
 Taşıyıcı operatör önceliği hattın beslenmesine vermiştir. Yani hat üzerinde
bulunan işlemi bitmiş parçalardan önce hatta gelen parçaların sisteme girmesi
sağlanmıştır.
 Taşıyıcı operatörün taşıma işlemi dışındaki operasyonları hatta ürün getirdikten
sonra yapması sağlanmıştır. Modelde bu işlemlerin sürelerine yer verilmemiştir. Bunun
sebebi ise, işlemlerin çok değişken sürelerde gerçekleşmesidir, gerçek sistemde operatör
hattın durumuna göre işlemlerine devam etmektedir.
4.3. Modelin Açıklanması
4.3.1 Blokların Açıklanması

Şekil 4.4 Blokların modelde gösterimi
Create: Parçaların oluşturulmasını sağlayan bloktur. Gelişler arası süre
norm(117,24.8,1) dağılımı ile ifade edilmiştir. Sisteme toplam 150 ürün girişi
olmaktadır. Ürünler tek tek sisteme giriş yapmaktadır.

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com