» MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -8

Yayinlanma Zamani: 2011-12-24 16:20:00

Count: Sistemde bulunan parçaların sayımını gerçekleştirir. Bulunduğu konumdan geçen parça sayısını gösterir. Entered (sisteme gelen parçaları), tasiyicihold_1 ve 2 (taşıyıcının aldığı parçaları), op1hold ve op2hold (operatöre gelen parçaları), parts (sistemden çıkan parçaları) count içine yazılan sayaç isimleridir.

Assign: ptipi ve Picture tanımlanmıştır. Bu iki nitelik animasyon için kullanılmıştır.

Queue: Sisteme giren parçaların taşıyıcı gelene kadar bekledikleri kuyruğu belirtir. Scan: Kuyruktan parça alınmadan önce yuvarlak hattın kontrolünü yapan bloktur. Nr(rhat)<=3 ile sorgulama işlemi gerçekleştirilir. enm.blogcu.com. Bu sorgulama ile yuvarlak hat üzerindeki aparatların en az 3 olması durumu sağlanmış oluyor. Bu durumda hatta çalışan iki operatörün hiç boş kalmamasını sağlıyor ve hatta bir tane işi bitmiş ürün  olmasına izin veriyor.

Seize: Parçanın kaynağa giriş yaptığı bloktur. Taşıyıcı, operatör 1 ve 2, yuvarlak hat
kaynak olarak belirlenmiştir.
Delay: Kaynağın işlem süresi yer alır, rhat kaynağı için işlem süresi yoktur.
Release: Parçanın kaynaktan ayrılmasını sağlayan bloktur. İşlemlerin hepsi bittikten
sonra rhat kaynağından parçaların ayrılması gerçekleşir.
Dispose: İşlemi biten tüm ürünler taşıyıcı operatörden ayrıldıktan sonra sistemin
dışına çıkar.
4.3.2 Elementlerin Açıklanması
Attiributes: Parça tipinin tanımlı olduğu elementtir.
Queues: Modelde yer alan q1 kuyruğunun tanımlandığı elementtir.
Resources: Modelde bulunan 4 adet kaynak bu element içinde tanımlanmıştır.
Pictures: Animasyon için kullanılan parçanın tanımlanması için kullanılmıştır.
Counters: sistemde bulunan sayaçlar bu element içine sırayla yazılmıştır.
Dstats: Sisteme ait performans ölçülerinden bulunması istenilenler yazılmıştır.
Burada kuyruk ve kaynakların faydalı kullanım oranları bulunmuştur.

Replicate: Modele ilişkin değişik sonuçların gözlemlenebilmesi için 100 replikasyon
üzerinden model çalıştırılmıştır. Elde edilen sonuçların ortalaması hesaplanarak
sistemin durumu gözlenmiştir.

 

Şekil 4.5 Elemelerin modeldeki görünümü
4.3.3 Animasyonun Açıklanması

Şekil 4.6 Animasyonun modeldeki görünümü
Modelin çalışması sırasında yapılan işlemin anlaşılması için operatörlerin boş ve
dolu zamanları farklı resimlerle belirtilmiştir. Modelin çalışması sırasında parçaların
girişi kuyruk olarak gösterilen kısımdan gerçekleşmektedir. Ayrıca parçanın model
içerisinde nerede bulunduğu bloklardaki hareketi ile görülebilmektedir. Yuvarlak hat
etrafında operatörler işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Şekil 4.7 Modelin çalıştığı andaki bir görüntüsü
4.4 Model Sonuçları
Programın sonuç çıktısı Şekil 4.8‟ de gösterilmiştir.
Sonuçlar göz önüne alındığında dar boğaz istasyon ve sonrasında yer alan
istasyonlardaki operatörlerin faydalı kullanım oranları 100 replikasyon sonucunun
ortalaması alınarak hesaplanmıştır.
5. istasyon=0,94
6. istasyon=0,52 olarak bulunmuştur.
Ayrıca bu istasyonların önünde yer alan fren sayısının ortalama değeri de aynı
şekilde hesaplanarak 1,84 bulunmuştur.

Şekil 4.8 Hattın mevcut durumunun model çıktısı

Şekil 4.9 Modelin 100 replikasyonu sonucunda bulunan ortalama değerler
Görüldüğü gibi hat üzerinde işlemlerin düzensiz dağılımı söz konusudur. Zaman
etüdü çalışması ile öngörülen iyileştirmeye ait ortalama işlem sürelerini bu iki
istasyonun işlem süresi olarak kabul ettiğimiz durumda;
5. istasyonun işlem süresi=98
6. istasyonun işlem süresi=99 olarak delay bloklarına yazıldığında oluşan sistemin
performans değerleri.
Değişikliği görebilmek adına tekrar faydalı kullanım oranlarına bakıldığında 0,83 (6.
istasyon) ve 0,82 (5. istasyon) olarak her iki operatöründe çalışmasının dengelendiği
görülmektedir. Bu iki değere bakıldığında hattın kullanım oranının düştüğü göze
çarpmaktadır, bunun sebebi de hatta akışın daha hızlı sağlanmış olmasıdır. Taşıyıcı
operatörün kullanım oranında herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir, yapılan
çalışma bu operatörün çalışmasını işlevsel olarak etkilememiştir.

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com