» Kariyer Planlamasi 01KARİYER PLANLAMASI Doç.Dr.Serpil AYTAÇ Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi   A-GENEL KAVRAMSAL ÇERÇEVE İnsan kaynaklarının stratejik önem kazandığı küreselleşen dünyamızda işletmelerin, insan kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak yoluyla rekabet avantajını elde etmek için günümüzde yönetim konusuna giderek önem verdiği ve yöneticilik mesleğinin geliştirilmesine ilişkin çabaların yoğunlaştığı görülmekte. Ayrıca iş görenlerin değişen dünyaya ayak uydurması için eğitim ve geliştirme ihtiyacının planlı ve sistematik bir biçimde karşılanması gereği, insan kaynakları yönetim sisteminin alt sistemlerinden biri olan kariyer konusunu karşımıza çıkarmakta. Bu çalışmalar yalnızca kişinin gelişmesine yardım etmekle kalmayıp, aynı zamanda örgütsel yaşamın gelişmesi, giderek ülke düzeyinde çalışma yaşamının geliştirilmesi amacına yönelik girişimler olarak da algılanabilir. Bu çalışmalarda kariyer ile ilgilenildiğinde,örgütün yaşantısında bireysel düzeyde karşılaşılan sorunların üstesinden gelme söz konusu olabileceği gibi , kişinin gerek iş,gerekse iş dışı yaşamındaki bunalımlı dönemlerle de baş edebilmesi kolaylaşır. İster kurulmakta, isterse faaliyette olan işletmelerde üretim etkinliğinin arttırılması veya korunması düşünülüyorsa, mevcut bulunan boş pozisyonların doldurulması üzerinde özenle durulması gereken bir planlama yönteminin gündeme alınması gerekmektedir. Bu yöntem, işletmelerde kariyer planlaması,kariyer yönetimi ve kariyer geliştirme konularına dikkatleri çekmektedir. 1-Kariyer Kavramı Örgütler sadece iş görenlerin geçimlerin...

Devamini Oku

» ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 18KONYA ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM İŞLETMESİNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) UYGULAMASI   Değerlendirme : 1- Ana kumandadan Acil -1 ekibine ihbar noktası tam adres bilgilerinin tam olarak verilmemesinden dolayı, acil ekip ihbar adresini bulmakta zorlanmıştır. 2- Ana kumanda İşletme Amirinin olay yerine sevki için testiz anonsu geçmedi 3- Adres eksikliğinden dolayı müdahale edilecek vana grubu konusunda tereddüt yaşandı. 4- Çevre emniyeti konusunda yetersiz güvenlik önlemi alındı. 5- Vanalarda VN 10-06 numaralı vanaya çok yakın bulunan araç için kaldırma çalışması yapılmadı. 6- Ekipleri İşletme Amiri koordine etmesi gerekirken, ekipler aralarında yönlendirme yaptılar. Bu durum organizasyonda karışıklığa neden oldu. 7- Telsiz konuşmalarını farklı kişilerin yapması algılamada ve iletişimde bozukluğa neden oldu. 8- Sultem Regülatörü ve çelik vana ile ilgili çalışmada eksiklik görüldü. 9- Olay mahalline sigara içerek yaklaşan vatanda gereken uyarıyla karşılaşmadı. 10- Onarım aracında ikinci noktadaki çevre güvenliğini almak için yeterli güvenlik malzemesi bulunmadığından Sultem regülatöründe emniyet eksikliği görüldü. 11- Kişisel koruyucu güvenlik malzemelerinin eksikliği, mevcut güvenlik malzemelerinin kullanımı konusunda aksaklıklar tespit edildi. 12- Ekibizin dışında telsizlerden geçen kontrolsüz gaz kaçağı anonslarına İtfaiye gereken tepkiyi göstermedi. İyileştirme Faaliyetleri: 1- Ekiplerdeki Harita eksiklilerinin tamamlanması ve boyut olarak küçültülmesi 2- Emniyet malzemesi ve kişisel koruyucu malzeme konusundaki eksikliklerin tamamlanması 3- Acil durum talimatlarında belirlenmiş maddelere tam ve eksiksiz olarak uyulması gereklili...

Devamini Oku

» ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 17KONYA ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM İŞLETMESİNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) UYGULAMASI                                     EK 2. Tatbikat Raporu 29/05/2005 TATBİAT RAPORU Amaç: Çelik boru hatlarında kontrolsüz gaz çıkışları durumunda, Acil servis, Onarım ve bakım ekiplerimizin durum karşındaki reaksiyonlarının gözlenmesi, durum karşındaki davranışları, olaya müdahale süreleri ile ilgili bilgilenmek. Acil durumlar ile ilgili malzeme ,ekipman, eğitim, davranış eksikliklerin tespitini sağlamak ve gerekli olan iyileştirmeyi yapmak için veri sağlamak. Acil Durum Tatbikat Senaryosu: İhbar Adresi: Havzan Mah. Şehirli Cad. Orkide Sit. A Blok No:27 İhbarı Veren Kişi / Kurum: KOSKİ – Hasan AK Yukarıdaki adreste ismi verilen kurum çalışmaları sırasında bu noktada bulunan çelik hatta zarar verir. Durumu 187 numaralı ACİL telefonuna ihbar eder. Ana kumandanın gerekli bilgileri almasıyla birlikte tatbikat 28 MAYIS 2005 günü 20:15 te başlatılır. Acil durum tatbikatında kullanılacak malzeme ve ekipman listesi: Acil durum tatbikatı çalışmasında kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar bakım, kontrol ve testleri yapılmış malzemeler olmalı ve her zaman çalışma noktalarında hiçbir eksikliğe meydan vermeyecek şekilde planlandığı yerlerde hazır bulunmalıdır.   Tatbikatta görev yapacak idari ve teknik ekipler ve çağrı kod listesi: Tatbikat çalışmasında ve diğer acil durum olarak tanımlanan zamanlarda her işlem talimatla yapılacağından idari ve teknik ekipler arasında ki koordinasyon sağlayacak olan telsiz haberleşme sistemindeki çağrı kodlarının çok iyi bilinmesi...

Devamini Oku

» ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 16  KONYA ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM İŞLETMESİNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) UYGULAMASI                                     ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 01 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 02 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 03 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 04 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 05 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 06 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 07 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 08 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 09 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 10 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 11 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 12 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 13 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 14 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 15 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 16 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 17 ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 18 Sonraki Yazi Performans Yönetimi ve Bir Uygulama Örnegi ...

Devamini Oku

» ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 15KONYA ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM İŞLETMESİNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) UYGULAMASI   5. SONUÇ VE ÖNERİLER Günümüz ekonomisinde müşteri istek ve beklentileri işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirmedeki en önemli faktördür. İşletmeler, günümüzdeki artan rekabet koşullarında rakiplerinden önde bulunabilmeleri için müşteri istek ve beklentilerini dikkate alıp kalite odaklı çalışmalar ile müşterilerini tatmin etmelidir. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri için kalite odaklı çalışmalı ve müşterilerinin beklentilerini maksimum düzeyde karşılamalıdırlar. Böyle bir yapının işletme içerisinde oluşabilmesi için kullanılan araçların başında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi-Şartlar standardının işletme içerisinde uygulanması olarak gösterilebilir. İşletmeler faaliyetlerini gerçekleştirdikleri çevreye olan sorumluluklarını belirleyip çalışmalarını bu bilinçle yapmalıdırlar. Bu hem işletmenin hem de dünya geleceğinin şekillenmesinde önemli bir faktör olmaktadır. İşletmelerde bu bilincin oluşmasına yönelik kullanılacak araçların başında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri standardının işletmelerde uygulanması olarak gösterilebilir. İşletmeler mevzuattan ya da ihtiyaçtan doğan is sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini bünyelerinde aksatılmadan gerçekleştirmek için, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardını uygulayarak gerçekleştirebilirler. Bu çalışma bu üç sistemin bir firmaya ayrı ayrı uygulanmasından doğabilecek fazla maliyetlerin önlenmesi ve bu üç ayrı sistemi bütünleşik bir şekilde daha kolay uygulanması bakımından önemlidir. Doğal Gazın kullanım kolay...

Devamini Oku

» ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 14KONYA ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM İŞLETMESİNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) UYGULAMASI 4.2.2.5. İzleme 4.2.2.5.1. Ürünün izlenmesi Ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ürün karakteristiklerini izlemek, ölçmek ve ürünün doğrulanmasının ürün gerçekleştirme sürecinin uygun aşamalarında planlanan düzenlemelere göre gerçekleştirilmesini sağlamak, bununla ilgili usul ve esaslar, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla PR.028 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosedürü hazırlanmıştır. enm.blogcu.com.Bu prosedür, doğal gaz dağıtım  şebekesinde kullanılan malzemelerin satın almasından başlayarak tahakkuk işlemlerinin gerçekleşmesi aşamasına kadar olan süreçleri kapsamaktadır. Ürünün Konya il sınırlarına girdiği noktadan müşterinin son kullanma anına kadar belirli aşamalarda kontrol noktaları tespit edilmiş bu kontrol noktalarının periyodik kontrolleri gerçekleştirilerek ürünün izlenmesi sağlanmıştır. Bu kontrol noktalarını ve ölçülecek değerleri gösteren bir kontrol planı hazırlanmıştır. Bu Kontrol Planı Çizelge 4.8.’de gösterilmiştir. Çizelge 4.8. Doğal Gaz Kontrol Planı 4.2.2.5.2. Operasyonel izleme Firma bünyesindeki birimlerde ve çalışma alanlarında meydana gelebilecek iş kazalarının ve kayıpsız olayların ilgililere bildirilmesi, incelenmesi, değerlendirilmesi ve sebeplerinin araştırılarak aynı durumların tekrarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetlerin tanımlandığı PR.024 Kazaların ve Olayların İncelenmesi Prosedürü hazırlanmıştır. Bu prosedür, GAZNET bünyesinde meydana gelen tüm iş kazalarını ve kayıpsız olayları kapsar. Firma faaliye...

Devamini Oku

» ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 13KONYA ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM İŞLETMESİNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) UYGULAMASI 4.2.2.1.5. Amaçlar, hedefler ve programlar Bütünleşik Yönetim Sistemi Hedefleri yapılan ilk yönetimin gözden geçirmesi toplantısında ele alınmış ve Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında 124 ayrı hedef belirlenmiştir. Yapılan programlarla bu hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmalar ve bu çalışmaları gerçekleştirecek olan sorumlular belirlenip ilgili birimlere duyuruları yapılmıştır. EK 1 ‘de firmanın 2005 yılı için belirlenmiş olan hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmalar ve sorumluları gösterilmiştir. 4.2.2.1.6. Acil durum planlaması Potansiyel olayların ve acil durumların meydana gelme olasılıklarını tahmin ederek, bunlara nasıl tepki verileceğini ve olası uygunsuzlukların en az seviyede olması için PR.020 Acil Durum Yönetimi Prosedürü oluşturulmuş ve sürekliliği sağlanmıştır. Prosedür içerisinde oluşacak muhtemel acil durumlar, Sarı, Mavi ve Kırmızı olarak üç farklı seviyeye ayrılmıştır. Her bir seviyede oluşabilecek bir acil durum için yapılacak çalışmalar prosedür kapsamında belirtilmiştir. Prosedür kapsamında ayrıntılı olarak oluşabilecek bir acil durumda kimin nasıl davranacağını belirten hareket tarzlarını ortaya koyan bir Acil Eylem Planı hazırlanmıştır. 4.2.2.2. Doküman Kontrolü Bütünleşik Yönetim Sistemi dokümantasyonu Şekil 4.1.’de gösterilen yapıda hazırlanmıştır. Bütünleşik Yönetim Sisteminin en temel dokümanı el kitaplarıdır. Şekil 4.1. Dokümantasyon Yapısı Müşterilerin ve ilgili diğer tarafların ihtiyaç ve beklentilerini tatmin etmek amacıyla, yasal şartlara ve teknik...

Devamini Oku

» ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 12KONYA ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM İŞLETMESİNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) UYGULAMASI   4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 4.1. Bütünleşik Yönetim Sistemi Uygulama Projesi 4.1.1. Projenin uygulama aşamaları Bütünleşik Yönetim Sistemi modelinin firmaya uygulanması için öncelikle bir proje hazırlanmıştır. Projenin uygulama aşamaları ve bu aşamalarda yapılması gereken çalışmalar belirlenmiş ve yapılan plan doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan projenin uygulama aşamaları Çizelge 4.1.’de verilmiştir. Çizelge 4.1. Proje Uygulama Aşamaları Bütünleşik Yönetim Sistemi uygulama projesi plana uygun bir şekilde başarıyla tamamlanmıştır. 4.1.2. Uygulama 4.1.2.1. Planlama 4.1.2.1.1. Yönetimin taahhüdü ve politikalar Firma üst yönetimi, Bütünleşik Yönetim Sisteminin uygulanması, ekinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan taahhütlerini belirlemiş ve bunları aşağıdaki yollarla da kanıtlamıştır. • Yasal ve mevzuat şartlarını belirlemek ve izlemek amacıyla PR.006 numaralı Yasal ve Diğer Şartların İzlenmesi Prosedürü hazırlamış ve uygulamıştır. Yine aynı prosedürde yasal ve diğer şartların ilgili birimlere iletilmesi ile de bütün çalışanlarına bu taahhüdünü iletmiştir. • Bütünleşik Yönetim Politikaları hazırlamış ve bunları işletmenin uygun yerlerine ve internet sitesine koyarak hem çalışanları hem müşterileri hem de diğer üçüncü taraflarla paylaşmıştır. • Bütünleşik Yönetim Hedeflerini belirlemiş ve bunları çalışanlarına ileterek yol göstermiştir. Bu hedefler PR.008 numaralı Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedüre uygun olarak gerçek...

Devamini Oku

» ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 11KONYA ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM İŞLETMESİNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) UYGULAMASI   3.2.5.8. Kontrol 3.2.5.8.1. Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü Kuruluş, üretim ve hizmetin sunulması süreçlerini planlamak ve uygulamak amacıyla bir prosedür hazırlamalıdır. Faaliyetlerin yapılan planlara uygun olarak yürütülebilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gereklidir: • Ürün bilgilerini içeren dokümanların bulunabilirliği, • Gerekli olan çalışma talimatlarının bulunabilirliği, • Faaliyete uygun teçhizatın kullanımı, • Kullanılan izleme ölçme cihazlarının gerekli olan yerlerde bulunabilirliği, • Ürünün serbest bırakılması faaliyetlerinin uygulanması. Kuruluş, herhangi bir süreç sonunda elde edilen çıktının izleme ve ölçme faaliyetlerini gerçekleştiremeyerek doğrulamayı yapamadığı durumlarda sürecin geçerliliğini sağlamalıdır. Bu geçerli kılma faaliyetleri için aşağıdaki uygulamaları kapsayan çalışmalar yapmalıdır: • Bu süreçlerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için kriterlerin belirlenmesi, • Bu süreçlerde kullanılan teçhizatın veya süreci işleten personelin yeterliliğinin onaylanması, • Bu süreçler için oluşturulmuş olan belirli metot ve prosedürlerin kullanılması, • Bu süreçlerde oluşan kayıtların muhafazasının sağlanması, • Yeniden geçerli kılma faaliyetleri. Prosedürde, ürün şartlarına uygun olmayan ürünün yanlışlıkla kullanımı veya teslimatının önlenmesinin kontrol altına alınması için yapılacak çalışmalara yer verilmeli ve ilgili kayıtları ve bunların muhafazası konularını tanıml...

Devamini Oku

» ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 10KONYA ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM İŞLETMESİNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) UYGULAMASI 3.2.5.4. Planlama 3.2.5.4.1. Yönetimin taahhüdü ve politikalar Üst Yönetim Bütünleşik Yönetim Sisteminin uygulanması, ekinliğinin sürekli iyileştirilmesi için ortaya koyduğu taahhütlerini aşağıdaki yollarla kanıtlamalıdır: • Yasal şartlar, mevzuat şartları ve müşteri şartları da dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların şartlarını belirlemekle, • Tüm kuruluşa yasal şartların, mevzuat şartlarının, müşteri şartlarının ve ilgili diğer tarafların şartlarının yerine getirilmesinin önemini iletmekle, • Bütünleşik yönetim sistemi politikalarını oluşturmakla, • Bütünleşik yönetim sistemi hedeflerinin oluşturulmasını sağlamakla, • Yönetimin gözden geçirmelerini yapmakla, • Bütünleşik yönetim sisteminin iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakları sağlamakla. Bütünleşik Yönetim Sistemi politikası kuruluşun, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında hedeflerini, sistem performansının iyileştirme karar ve iradesini ortaya koyan bir yapıda olmalıdır. Üst Yönetim bu politikanın; • Kuruluşun amacına uygunluğunu, • Bütünleşik Yönetim Sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğinin iyileştirileceği taahhüdünü içermesini, • Bütünleşik Yönetim Sistemi hedefleri için çerçeve oluşturmasını, • İlgili tüm taraflara iletilmiş olmasını, • Sürekli iyileştirme için gözden geçirmesini, • Yasal ve diğer mevzuat şartlarına uygunluğunu, sağlamalıdır. 3.2.5.4.2. Ürün gerçekleştirmenin planlanması Kuruluş, ürün gerçekleştirmesini...

Devamini Oku

» ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 09KONYA ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM İŞLETMESİNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) UYGULAMASI 3.2.5. Bütünleşik Yönetim Sistemi 3.2.5.1. Kapsam Bütünleşik Yönetim Sistemi, • Uygulayan kuruluşun müşteri şartlarını ve yürürlülükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürününü düzenli bir şekilde sağlama yeteneğini göstermek istediğinde, • Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye mevzuata uygun çalışıldığı güvencesinin verilmesi durumunda, • Kuruluşun tabi olduğu yasal ve diğer şartlar ve önemli çevre boyutlarının dikkate aldığını göstermek amacına yöneldiğinde, • İş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmek ve performansını iyileştirmek istediği durumlarda, şartları kapsar. 3.2.5.2. Atıf yapılan standartlar veya dokümanlar Bütünleşik Yönetim Sistemi Çizelge 3.4.’de verilen standartlara ve dokümanlara atıf yapmaktadır. Çizelge 3.4. Atıf Yapılan Standartlar veya Dokümanlar 3.2.5.3. Terimler ve tarifler Kalite- Bir ürün/hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama özelliklerinin tamamıdır. Kalite Politikası- Kalite hedefleri ve stratejilerinin; kullanıma uygunluk, performans, güvenilirlik, emniyet ve benzeri faktörlere bağlı olarak Üst Yönetim tarafından belirlenmiş uygun araç ve yöntemlerle tüm personele duyurulmuş halidir Kalite Hedefleri Şirketin belli süreçlerde gerçekleştirmeyi planladığı, sayısal olarak da tanımlanabilen kalite ile ilgili varış noktalarıdır. Kalite Yönetimi Ürün ve hizmetin, kalite için belirlenen istekleri karşılamak amacı ile yeterli güveni sağlamak için gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin tümüd&u...

Devamini Oku

» ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 08KONYA ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM İŞLETMESİNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) UYGULAMASI Kayıtlar ve kayıtların yönetimi (TS 18001:4.5.3) Kuruluş, hem tetkik ve gözden geçirme sonuçları hem de İSG kayıtlarının tanımlanması, sürdürülmesi ve düzenlenmesi için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir. İSG kayıtları okunaklı, ayırt edilebilir ve kapsadığı faaliyet bakımından izlenebilir olmalıdır. İSG kayıtları her an ulaşılabilir olmalı; hasara, tahribata veya kaybolmaya karşı korunmuş şekilde muhafaza edilmelidir. Kayıtların muhafaza edilme zamanları tespit edilmeli ve kaydedilmelidir. Kayıtlar, sistem ve kuruluş için uygun olan bir şekilde, bu standarda uygunluğu göstermek için muhafaza edilmelidir. Tetkik (TS 18001:4.5.4) Kuruluş, aşağıdakileri sağlamak üzere periyodik İSG yönetim sistemi tetkiklerini gerçekleştirmek için bir tetkik programı ve prosedürü oluşturmalı ve sürüdrmelidir. a) İSG yönetim sisteminin aşağıdakileri sağlayıp sağlamadığının tayin edilmesi; a. Bu standardın şartlar dahil, İSG yönetim sistemi için planlanmış düzenlemelere uygunluğu, b. Düzenli bir şekilde uygulanma ve sürdürülme durumu, c. Kuruluşun, politika ve hedeflerini karşılamasındaki etkinliği. b) Önceki tetkiklerin sonuçlarının gözden geçirilmesi, c) Yönetime, tetkiklerin sonuçları hakkında bilgi sağlanması. Tetkik programı bir takvimi de kapsayacak şekilde; kuruluşun faaliyetlerinin risk değerlendirmesine ve geçmiş tetkiklerin sonuçlarına dayandırılmalıdır. Prosedürler tetkikin yapılması ve sonuçların rapor edilmesi için gerekli şartlar ve sorumluluklar kadar kapsamı, sıklığı, metodolojileri ve yeterlilikleri de belirlenmelidir. Mümkün olan...

Devamini Oku

» ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 07KONYA ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM İŞLETMESİNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) UYGULAMASI 3.1.5. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri-Şartlar Bu standart bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesi için İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu İSG performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartları kapsamaz. Bu standart aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir. a) Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir İSG yönetim sistemini oluşturmak, b) Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek, c) Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak, d) Bu uyumu başkalarına göstermek, e) Kuruluşun İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini/tescilini sağlamak. f) Bu standardın şartları ile uyumun sağlandığını tayin ve bu durumu beyan etmek. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi şartları (TS 18001:4) Genel şart (TS 18001:4.1) Kuruluş, gerekli şartları 4. maddede belirtilen bir İSG yönetim sistemini kurmalı ve sürüdrmelidir. İSG politikası (TS 18001:4.2) Kuruluşun üst yönetimi tarafından onaylanmış, tüm sağlık ve güvenlik hedeflerini, sağlık ve güvenlik performansını geliştirme karar ve iradesini açıkça ortaya koyan bir iş sağlığı ve güvenliği politikası olmalıdır. Bu politika; a) Kuruluşun İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalı, b) Sürekli iyileştirme için bir taahhüt içermeli, c) En azından...

Devamini Oku

» ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 06KONYA ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM İŞLETMESİNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) UYGULAMASI   Uygulama ve operasyon (TS EN ISO 14001:2004:4.4) Kaynaklar, roller, sorumluluk ve yetki (TS EN ISO 14001:2004:4.4.1) Yönetim, çevre yönetim sistemini kurmak, uygulamak, sürekliliğini sağlamak ve iyileştirmek için gerekli kaynakların elde edilebilir olmasını sağlamalıdır. Kaynaklar, insan kaynakları ve uzman becerileri, organizasyonel altyapı, teknoloji ve finansal kaynakları içerir. Roller, sorumluluklar ve yetkiler, etkili çevre yönetimini kolaylaştırmak için tanımlanmalı, dokümante edilmeli ve iletilmelidir. Organizasyonun üst yönetimi, diğer sorumluluklarından ayrı olarak, aşağıdakiler için tanımlanmış rolleri, sorumlulukları ve otoritesi olan özel bir yönetim temsilci(ler)si atamalıdır: a) Çevre yönetim sisteminin bu uluslararası standardın şartlarına uygun bir şekilde kurmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak b) İyileştirme tavsiyeleri de dahil olmak üzere, üst yönetime çevre yönetim sisteminin performansını gözden geçirme için raporlamak Ehliyet, eğitim ve bilinç (TS EN ISO 14001:2004:4.4.2) Organizasyon, bir tanımlanmış önemli çevre boyut(lar)una sebep olma potansiyeline sahip, organizasyon için veya organizasyon adına faaliyet gösteren herhangi kişi(ler)nin, uygun eğitim, öğretim veya tecrübe esasına göre yeterli olmasını sağlamalı ve ilgili kayıtların elde tutulmasını sağlamalıdır. Organizasyon, çevre yönetim sistemi ve çevre boyutlarıyla alakalı eğitim ihtiyaçlarını belirlemelidir. Bu ihtiyaçları karşılamak için eğitimler vermeli veya gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidir ve ilgili kayıtların elde tutulmasını sağlamalıdır. ...

Devamini Oku

» ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001 UYGULAMASI 05KONYA ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM İŞLETMESİNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) UYGULAMASI Üretim ve hizmet operasyonları (TS EN ISO 9001:2000 :7.5) Genel (TS EN ISO 9001:2000 :7.5.1) Organizasyon üretim ve hizmet operasyonlarını aşağıdaki yollarla kontrol eder: a) Açıkça anlaşılabilir iş standartları ve talimatlarının varlığı b) Uygun üretim, kurma ve hizmet ekipmanlarının varlığı ve bakımı. c) Uygun çalışma ortamının sağlanması. d) Uygun inceleme, muayene ve test ekipmanının gerekli hassasiyet düzeyine sahip olarak bulunması. e) Uygun izleme inceleme ve test faaliyetlerinin yürütülmesi. f) Ölçme ve kontrol faaliyetleri sonuçlarına göre ürün ya da hizmet durumunun tanımlanması g) Ürün ya da hizmetin serbest bırakılması ve teslimatı ile ilgili uygun metotlar. Tanımlama ve izlenebilirlik (TS EN ISO 9001:2000 :7.5.2) Uygun olduğu hallerde, organizasyon ürün ya da hizmeti tüm üretim süreci boyunca tanımlamalıdır. İzlenebilirlik bir koşul olarak ortaya çıktığında organizasyon ürün ya da hizmetin tanımlanmasını kontrol etmelidir. Taşıma, paketleme, depolama, muhafaza ve sevkiyat (TS EN ISO 9001:2000 :7.5.3) Organizasyon proses esnasında ve son sevkiyat halinde ürün ve/veya hizmetin tanımlanması, paketlenmesi, depolanması, muhafazası, ve taşınmasının ürün ve/veya hizmetin uygunluğuna ters bir etki yapmayacağını garanti altına almalıdır. Bu bir ürünün parçaları ve komponentleri ile bir hizmetin bileşenleri için de geçerlidir. Proseslerin onayı (TS EN ISO 9001:2000 :7.5.4) Organizasyon; üretim ve/veya hizmet proseslerinde çıktının ekonomik olarak sonraki izleme, muayene ve testlerle doğrulanamaması durumlarını belirlemelidir. Bu herhangi bir ürün ve/veya hizme...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun