» Bir Isletmede Talep Tahmin Yöntemlerinin Uygulanmasi -1KIRIKKALE ÜNIVERSITESI FEN BILIMLERI  ENSTITÜSÜ ENDÜSTRI MÜHENDISLIGI  ANABILIM DALI YÜKSEK LISANS TEZi ORTA ÖLÇEKLI BIR ISLETMEDE TALEP TAHMIN YÖNTEMLERININ UYGULANMASI   SÜKRÜ BULUT AGUSTOS 2006   ÖZET ORTA ÖLÇEKLI B IR I SLETMEDE TALEP TAHM IN YÖNTEMLER INI N UYGULANMASI BULUT, Sükrü Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisligi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi Danısman : Doç. Dr. Burak BI RGÖREN Agustos 2006, 116 sayfa Talep tahmini, tüketicilerin gelecekte ne miktar ürün veya hizmet talep edeceklerinin ve bu taleplerin hangi zamanlarda gerçekleseceginin kestirilmesi islevidir. Talep tahmin yöntemlerinde genellikle geçmis dönemlerdeki talepler üzerinde yapılan çesitli analizler kullanılmaktadır. Bunun yanında talebi etkileyecek diger faktörlerdeki degismelerin, talebi ne yönde ve ne kadar etkileyeceginin tespitinde istatistiksel analizlerden yararlanılmaktadır. Bu tez çalısmasında, çesitli talep tahmin yöntemleri incelenmis, incelenen bu yöntemler, orta ölçekli bir isletme olan Kırıkkale Kırmaksan A.S.’den elde edilen altı çesit ürüne ait sekiz yıllık talep verilerine uygulanmıs ve her bir ürün çesidi için en uygun talep tahmin yönteminin tespit edilmesine çalısılmıstır. Anahtar Kelimeler: Talep Tahmin, Zaman Serileri Analizi, Üretim, Planlama. ABSTRACT DEMAND FORECAST METHODS AND THE APPLICATION IN A MEDIUM SIZED ENTERPRISE BULUT, Sükrü Kırıkkale University Graduate School Of Natural and Applied Sciences Deparment of Industrial Engineering, M. Sc. Thesis Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Burak B0RGÖREN August 2006, 116 pages Demand f...

Devamini Oku

» Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -11YÜKSEK LISANS TEZI  : BİR İMALAT SİSTEMİNİN YERLEŞİM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: BİR BENZETİM ÇALIŞMASI Resim 6.6. 100 Tonluk Pres EK - 6 (Devam) Bölümler ve mamullerin bölümlerde geçtiği bazı işlemler MAPSAN da bazı ürünler ikiz üretilmektedir. Bunun sebebi bağlama ve sökmede kaybedilen zamandan tasarruf etmektir. Daha sonra malzeme taşlı disk testere ile ortadan kesilip 2 adet ürün elde edilmektedir. Bu işleme ortadan kesme adı verilmektedir. Yüzey işlemleri için taşlama bölümü mevcuttur. Taşlama için puntalı ve puntasız taşlama tezgâhı kullanılmaktadır. Bu tezgâhlarda 2 adet disk mevcuttur bunların birisi malzemenin ilerlemesini sağlayan kauçuk disktir. Bu sistem kullanımı gayet kolaylaştırmaktadır. İşçi bir taraftan ürünü sürüp diğer taraftan almaktadır. Freze bölümünde de 4 adet üniversal freze mevcuttur. Üniversal freze genelde parçanın yüzeylerinin birbirine paralel olması için kullanılır. EK - 7 LayOPT raporları Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -1 Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -2 Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -3 Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -4 Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -5 Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -6 Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -7 Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -8 Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -9 Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -10 Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi...

Devamini Oku

» Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -10YÜKSEK LISANS TEZI  : BİR İMALAT SİSTEMİNİN YERLEŞİM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: BİR BENZETİM ÇALIŞMASI EK- 5 (Devam) MAPSAN‟ daki benzetim çalışması için seçilen 5 adet ürünün iş planları Şekil 5.1. Magirus komple kovan borusu iş planı EK- 5 (Devam) MAPSAN‟ daki benzetim çalışması için seçilen 5 adet ürünün iş planları Şekil 5.2. Lama iş planı EK- 5 (Devam) MAPSAN‟ daki benzetim çalışması için seçilen 5 adet ürünün iş planları Şekil 5.3. Çeki oku komplesi iş planı EK - 6 Bölümler ve mamullerin bölümlerde geçtiği bazı işlemler MAPSAN‟da 17 adet bölüm mevcuttur. Bu bölümler; Isıl işlem bölümü, sıcak şekillendirme bölümü, taşlama bölümü, testere bölümü, freze bölümü, montaj bölümü, boyama bölümü, CNC freze bölümü, CNC torna bölümü, kaynak bölümü, kalıp aparat bölümü, kılavuz ve matkap bölümü, ambalaj ve paketleme bölümü, nihai ürün bekletme bölümleridir. Bunların dışında da 3 adet hammadde deposu mevcuttur. Bunların ilkinde uzun kare kesitli parçalar, ikincisinde döküm parçalar ve dışardan satın alınan parçalar, sonuncusunda ise uzun ve yuvarlak kesitli parçalar bulundurulmaktadır. Testere bölümünde kesme işlemleri tam otomatik kontrollü şerit testere yardımı ile yapılmaktadır. Fabrikada 4 adet tam otomatik şerit testere mevcuttur. Kesme işlemi her ürün için ilk işlem olarak görülmektedir (Resim 6.1.). Resim 6.1. Testere bölümü görüntüsü EK - 6 (Devam) Bölümler ve ...

Devamini Oku

» Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -9YÜKSEK LISANS TEZI  : BİR İMALAT SİSTEMİNİN YERLEŞİM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: BİR BENZETİM ÇALIŞMASI EK- 2 Akış şiddetinin hesabı Eğer fabrika içerisinde taşınan malzemeler birbirinin benzeri bir yapı gösteriyorsa akış şiddeti birimi olarak ton ,m3, kutu gibi ifadeler yeterli olur. Bu ölçü birimi (malzemenin aldığı yol) X (Malzeme ağırlığı) şeklinde de hesaplanabilir. Örneğin; 15 kg lık bir parça hammadde deposundan çıkışından itibaren nihai halini alana kadar fabrika içerisinde aldığı yol 500 m ise, o parçanın akış şiddeti 15*500 kg dır. Bütün parçalar için bu hesap yapıldıktan sonra akış şiddetleri toplanarak fabrika içi toplam akış şiddeti hesaplanmış olur. Ancak bir ölçü biriminden diğerine geçmek gerektiği zaman, malzemelerin karakteristiklerinin farklı olması durumunda veya örnek bir taşıyıcı birim olmadığı durumda akış şiddetinin ölçülmesi daha güçtür. Bu durum için, MAG ölçüm yöntemi geliştirilmiştir. MAG, malzemelerin taşınabilirliğinin ölçülebilmesi için yaratılmış bir birimdir. EK- 3 LayOPT algoritması LayOPT, mühendisler ve yerleşim planlamacılar için tek veya çok katlı yerleşim problemlerine optimum çözüm sunan, sezgisel(heuristic) bir yöntemi olan bir yazılım sistemidir. Yerleşim problemlerinin çözümü için 2 ana başlıkta algoritma mevcuttur; geliştirme ve yapı tipi algoritmaları. Geliştirme tipi algoritmalar akış ve maliyet verileri var olan bir yerleşim ile başlar, bölümlerin yerlerini değiştirerek tesisi geliştirmeye çalışır. Yapı tipi algoritmalar geliştirme tipi algoritmalara metodoloji açısından benzerlik gösterir, farklı olarak başlangıç yerleşimi konusunda tahmin y...

Devamini Oku

» Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -8YÜKSEK LISANS TEZI  : BİR İMALAT SİSTEMİNİN YERLEŞİM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: BİR BENZETİM ÇALIŞMASI Burada toplam üretim süresinin 234 297 dakikaya yani toplam 217 güne indirgendiği gözlemlenmiştir. Bu sonuç yeni yerleşime göre % 16 oranında bir iyileşme sağlamıştır. Ayrıca 265 gün sınırlı sürede çalıştırıldığında 152 parti nihai ürünün tamamının üretildiği görülmüştür (Resim 4.13). Resim 5.5. Tezgah sayısının arttırılması ile elde edilen sonuç, (sınırlı zamanda) Resim 5.6. Tezgah sayısının arttırılması ile elde edilen sonuç 2, (sınırlı zamanda 6. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER MAPSAN‟da yapılan çalışmada önce fabrikanın yerleşimi elde edilen veriler kullanılarak Arena programı ile benzetimi yapılmış daha sonra LayOPT kullanılarak fabrika yerleşimi geliştirilmiştir. Mevcut yerleşim ile yeni yerleşim arasındaki fark akış şiddeti cinsinden de gözlemlenmiştir. Kullanılan LayOPT programının raporlarında iyileşme yeni ve mevcut yerleşim cinsinden gözlenmiştir. Daha sonra yeni yerleşim Arena programında tekrar benzetimi yapılarak yeni yerleşimin çalışması ile ilgili sonuçlar alınmıştır. Mevcut yerleşimin ve yeni yerleşimin Arena sonucu alınan raporları karşılaştırılmış ve yerleşimden kaynaklanan zaman kaybındaki iyileşme incelenmiştir, bu şekilde tez için istenilen sonuca, amaca ulaşılmıştır. Bunun yanında yerleşimin değişmesi dışında dar boğaz olarak bulunan bölümdeki tezgâh sayısı arttırılarak yeni yerleşim tekrar benzetimi yapılmış ve iyileşmeye katkısı incelenmiştir. Yeni yerleşime geçiş ile Arena programı kullanılarak yapılan benzetimde toplam üretim süresi dikkate alındığında 313 günden 268 güne düştüğü yani %14,3 oranında bir iyileşme sağlanabildiği görülmüşt&uu...

Devamini Oku

» Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -7YÜKSEK LISANS TEZI  : BİR İMALAT SİSTEMİNİN YERLEŞİM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: BİR BENZETİM ÇALIŞMASI 4. bölümde yıllık toplam akış şiddetleri mevcut yerleşim için toplam 27 056 710 kg.m olarak hesap edilmişti. Bununla ilgili tablo Çizelge 4.1‟ de verilmişti. Yeni yerleşimin yapılması sonucu elde edilen akış şiddeti 25 202 380 kg.m olarak hesap edilmiştir. Bu tabloların karşılaştırılarak, manuel olarak yapılan akış şiddeti hesabından %6,85 lik bir iyileşme sağlandığı görülmüştür. Yeni yerleşimin ürün başına akış şiddeti ve toplam akış şiddeti Çizelge 4.16‟da verilmektedir. Çizelge 4.16. Yeni yerleşim akış şiddetleri Yeni yerleşimin elde edilmesi ile istasyonlar arasındaki mesafeler değişmiştir. İstasyonlar arası mesafeler Arena programında yeni yerleşimin benzetimi için kullanılacaktır. Bu şekilde sadece yerleşim değişikliğinden kaynaklanan iyileşme gözlemlenecektir. Bir sonraki bölümde yeni yerleşimin benzetimi sonucunda sistemde kullanımı en yoğun tezgâh bulunacak ve bu istasyondaki tezgâh sayıları değiştirilerek daha iyi bir sonuç elde etme yoluna gidilecektir. Çizelge 4.18. İstasyonlar arası mesafeler yeni yerleşim (değerler metre cinsindendir) Yeni yerleşimin Arena programına girildikten sonra (Çizelge 4.18‟ de görülen veriler kullanılarak) zaman kısıtlaması olmadan çalıştırılması sonucunda 152 parti nihai ürün için üretim zamanı 289 441 dakikaya yani 268 güne düşmüştür. Yani LayOPT un yaptığı tesis yerleşiminin Arenada benzetimi sonucunda % 14,3 oranında bir iyileşme sağlandığı görülmüştür (Resim 4.8). Resim 4.8. Yeni yerleşimin Arena‟da çalıştırılması ile alınan sonuç Verilerin karşılaştırılması için Arena programı 265 gün sınırlı zamanlı ç...

Devamini Oku

» Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -6YÜKSEK LISANS TEZI  : BİR İMALAT SİSTEMİNİN YERLEŞİM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: BİR BENZETİM ÇALIŞMASI Çizelge 4.12. Forklift gidiş - geliş sayısı hesabı Çizelge 4.13. Forklift cinsinden yıllık geliş gidiş sayısı ile ilgili şema Resim 4.2. LayOPT MAPSAN geliştirme programı görüntüsü LayOPT yerleşim geliştirme programı 12 bölüme kadar çalışmaktadır. Bu nedenle tesiste mevcut olan 17 bölüm sayısını birbirine yakın olan ve ortak çalışan 10 bölüm, bitişik olarak kabul edilmiştir bunlarla ilgili bilgi ve bölümlerin kapladığı gridler Çizelge 4.14‟ de verilmiştir. Bölümler arasındaki gidiş geliş mesafeleri gridleri tayin ederken boş bırakıldığında birçok sezgisel geliştirme programında hata verdiğinden yani program boş grid kabul etmediğinden, yok kabul edilmiştir ve bölümler birbirlerine bitişik girilmiştir. Çizelge 4.14. Birleşik bölümlerin gösterimi Öncelikli olarak kat sayısı, grid sayısı ve bir gridin boyu ile ilgili veriler girilmiştir (Resim 4.3). Resim 4.3. Grid ile ilgili satır ve sütunların girilmesi Daha sonra mevcut bölümler tanımlanıp alanları ile ilgili veriler girilmiştir. 12 adet bölüm girilmiştir ve bu bölümlerin alanları önceden hesaplandığı şekilde girilmiştir (Resim 4.4). Resim 4.4. Mevcut bölümler ile ilgili bilgilerin girilmesi Bir sonraki adımda yatay akış faktörleri girilmiştir bunlar parçaların değişik boyutlarına rağmen 1 girilmiştir, bunun nedeni önceden de açıklandığı gibi geliş - gidiş şemasında forkliftin taşıma sayısının esas alınmasıdır. Resim 4.5. Geliş – gidiş şemasının girilmesi Bir sonraki adımda fabrika mevcut yerleşimi LayOPT‟a girilmiştir ve bu yerleşim için SFC denen (space fill...

Devamini Oku

» Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -5YÜKSEK LISANS TEZI  : BİR İMALAT SİSTEMİNİN YERLEŞİM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: BİR BENZETİM ÇALIŞMASI Çizelge 4.3. Nihai ürünlerin bileşen cinsinden fabrika içi geliş gidiş şeması   Çizelge 4.4. Nihai ürünlerin sayısal olarak fabrika içi geliş gidiş şeması 4.1. AkıĢ ġiddeti Hesabı Ürünlere ilişkin miktar, ağırlık, hareket mesafesi ve akış şiddeti hesabı yapılmıştır. Hareket mesafesi hesaplanırken her ürün için kendisini oluşturan bileşenlerin ayrı ayrı hareket mesafeleri hesap edilmiştir. Bu hesapların sonucunda yıllık toplam akış şiddetleri tablosu elde edilmiştir (Çizelge 4.5 – Çizelge 4.10). C ürünü: Magirus komple kovan borusu Çizelge 4.7. Magirus komple kovan borusu için akış şiddeti hesabı Çizelge 4.10. Yıllık toplam akış şiddetleri 4.2. LayOPT için Forklift Cinsinden Akıs Sayısı ve Grid Hesabı MAPSAN‟da bölümler önceden yapılan bir çalışmayla yapılan işleve göre gruplandırılarak ayrılmış ve alanlara bölünmüştür. Fabrikanın toplam üretim kapalı alanı 4500 m2 dir. Bu çalışmada LayOPT için grid sayısı 10 x 7 yani 70 grid olarak seçilmiştir. Bu grid sayısı belirlenirken sadece mevcut bölümlerın kapladığı alanlar dikkate alınmıştır. Bunun nedeni programın algoritmasından kaynaklanan boş gridlerle çalışmamasıdır. Her bir gridin kare olduğu düşünülürse, bir grid kenarı 5,59 m, ~5,6 m olarak hesap edilebilir. Ancak LayOPT grid kenarlarında virgüllü sayı kabul etmemektedir. Bu yüzden bir kenarı 6 m olarak seçilmiştir, ve dolayısıyla bir grid alanı 36 m2 olmuştur. Her bir bölüme ilişkin mevcut alan ve kaplayacağı grid sayısı Çizelge 4.11‟ deki gibidir...

Devamini Oku

» Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -4YÜKSEK LISANS TEZI  : BİR İMALAT SİSTEMİNİN YERLEŞİM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: BİR BENZETİM ÇALIŞMASI Resim 3.9‟ da görüldüğü üzere modelin 265 gün (286 200 dakika) çalışması sonunda toplam 152 parti halinde ki 39 000 nihai ürünün 124 partisi elde edilmiştir. Tutarlı bir sonuç alabilmek için model 5 kez çalıştırılmıştır (Replication = 5). Resim 3.9. Modelin verdiği sonuç Zamanda bir kısıtlama olmadan model çalıştırıldığında tüm fabrikanın üretim süresi ve üretilen toplam parça sayısı Resim 3.10 ve Resim 3.11‟ de görüldüğü gibi 338 393 dakika ve 152 parti olarak bulunmuştur bu süre güne çevrilirse 313 günde (yaklaşık 11 ay) 39 000 parça üretilmiş olur. Bu süre MAPSAN ‟ın bir yıllık üretim süresini karşılamaktadır. Resim 3.10. Sınırsız sürede modelin çalıştırılması ile elde edilen sonuç Resim 3.11. Tüm parçaların üretildiği toplam süre Resim 3.12‟ de görülen Wait time sistemde bekleme zamanlarını, Total time ise her parça için toplam üretim sürelerini göstermektedirler. Bu bir parçanın işleme başlamasından nihai ürün olana kadar geçen süredir. Resim 3.12. Proses içerisindeki bekleme süreleri ve toplam çalışma süresi Arena programının çalıştırılması sonucunda, ürünlerin beklemeleri, üretim süreleri ve forkliftlerin taşımaları gibi tesisin işleyişi hakkında bilgi veren raporlar da elde edilebilmektedir. Bu bilgiler ile tesise yeni tezgâhlar ekleme veya daha verimli çalışanı ile değiştirme gibi kararların etkin alınması sağlanabilir. Bu elde edilen verilerin bazıları Resim 3.13, Resim 3.14 ve Resim 3.15‟de verilmektedir. Re...

Devamini Oku

» Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -3YÜKSEK LISANS TEZI  : BİR İMALAT SİSTEMİNİN YERLEŞİM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: BİR BENZETİM ÇALIŞMASI 3. ARENA MODELININ KURULMASI Arena programı, Siman‟ı da piyasaya süren Systems Modeling Corparation adlı bir firmanın geliştirdiği Windows ara yüzüne sahip popüler bir benzetim programıdır. Arena programı, başarılı bir benzetim için gerekli olan animasyon, giren ve çıkan verinin analizi gibi fonksiyonları ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde içermektedir [19]. Arena, Windows altında çalıştığı için araç çubukları, menüler ve pencerelerle çalışmak konusunda büyük kolaylıklar sağlar. Arena model sisteminin gücü üretim, sağlık sektörü, akış hatları, bilgisayar ağları gibi ortamlarda özel uygulamalara imkân vermesinden ileri gelmektedir. Arena benzetim dillerinin esnekliğinin yüksek seviyeli modelleme yeteneğini benzetim dışı dillerle (Visual Basic, Fortran, C) desteklemektedir. Bu işlemi de kalıplar ve modüller oluşturarak sağlamaktadır. Arena‟ da istendiği zaman SIMAN benzetim dilinden modüller yerleştirilebilmekte ve elle benzetim dili yardımıyla yazar gibi komutları ekranda tıklayarak yerleştirilebilmektedir. Bu şekilde üretim hattından, hazır yiyecek firmalarına, hizmet temelli firmalara kadar birçok dalda benzetim yapılabilmektedir. Bu bölümde mevcut yerleşim için Arena modeli oluşturulacaktır. Elde edilen model çalıştırılıp performans değerleri elde edilecektir. Bu değerler geliştirme yapıldıktan sonra Bölüm 5‟de yeni yerleşim ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılıp ne kadar gelişme sağlandığı hesaplanacaktır. Ayrıca Bölüm 6‟ da Arena raporlarından elde edilen darboğaz olan bölüm tespit edilip o bölümdeki tezgâh sayısı arttırılarak m...

Devamini Oku

» Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -2YÜKSEK LISANS TEZI  : BİR İMALAT SİSTEMİNİN YERLEŞİM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: BİR BENZETİM ÇALIŞMASI 2. OTOMOTIV YAN SANAYI TESISINDE (MAPSAN) YERLEIIM DÜZENLEMESI UYGULAMASI Fabrika yerleşim düzenlemesi yapmak üzere MAPSAN Makine Parçaları İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş seçilmiştir. MAPSAN otomotiv, zirai makine ve savunma sanayine dövme, talaşlı imalat, ısıl işlem ağırlıklı mamul üretmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında başta İtalya olmak üzere, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika ve Çin'e parça üretimleri vardır. Fabrikada sürece göre üretim sistemi kullanılmaktadır. Tek katlı olan fabrikanın 4500 m2 kapalı alanı vardır dolayısıyla sadece yatay iş akışları mevcuttur. Çalışma süresi ihtiyaca göre vardiyalı sistemde 2 vardiya halinde yapılabilmektedir her vardiya 9 saat (540 dk) ile sınırlandırılmıştır. MAPSAN makine parkı Resim 2.1‟de gösterilmiştir.   Resim 2.1. MAPSAN makine parkı görüntüleri 2.1. Bölümler ve Tezgâhlar MAPSAN da ayrılmış bölümler ve bu bölümlerde bulunan tezgâhlar, bölümlerin kapladığı alanlar Çizelge 2.1‟de olduğu gibidir. Mevcut yerleşimde bölümlerin konumu ve bölümlerdeki tezgâhların dizilimini gösteren AutoCAD çizimi EK-7‟de mevcuttur. Ayrıca iş akış hatlarını göstermek üzere kullanılacak basitleştirilmiş, sadece bölümlerin yerleşim planını gösteren kroki, Şekil 2.1‟de gösterilmiştir. Mamullerin bölümlerde geçtiği işlemler ile ilgili bazı bilgiler EK - 6‟da verilmiştir. Çizelge 2.1. MAPSAN makine parkı   Şekil 2.1. Fabrika içi mevcut yerleşim Siparişe göre üretim yapan firmanın 20 &cced...

Devamini Oku

» Bir Benzetim Calismasi - Simülasyon Yüksek Lisans Tezi -1YÜKSEK LISANS TEZI  : BİR İMALAT SİSTEMİNİN YERLEŞİM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: BİR BENZETİM ÇALIŞMASI Salur EŞKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OCAK 2008 ANKARA BİR İMALAT SİSTEMİNİN YERLEŞİM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ : BİR BENZETİM ÇALIŞMASI (Yüksek Lisans Tezi) Salur EŞKİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ocak 2008 ÖZET Bu tez ile MAPSAN firmasında makine yerleşiminin yeniden düzenlenmesi ve çeşitli iyileştirmelerin imalat sisteminin performansına etkileri incelenmiştir. Makine yerleşimi, tesis içerisindeki mamul ve hizmet üretiminde kullanılan işgücü, malzeme, makine ve teçhizat gibi fiziksel kaynakların istenen kapasite ve maliyet koşullarını sağlayarak en verimli bir şekilde üretimin yapılacağı alan üzerinde yerleştirilmesidir. Öncelikli olarak mevcut sistem ARENA paket programı ile modellenmiş ve modelin çıktıları ile 2007 yılında gerçekleşen değerler karşılaştırılarak kurulan modelin sağlaması yapılmıştır. Ardından LayOPT ile elde edilen yeni yerleşim düzeni ve çeşitli iyileştirmeler sonucunda geliştirilen sistem ARENA’ da yeniden modellenmiş ve iyileştirmelerin performansa etkisi belirlenmiştir. MAPSAN’ da yerleşim düzeninin iyileştirilmesi ve tezgâh sayılarının yeniden belirlenmesi belirgin bir iyileşme sağlamıştır. Bilim Kodu : 914.1.071 Anahtar Kelimeler : Fabrika, imalat sistemi iyileştirmesi, benzetim, makine yerleşimi planlaması Sayfa Adedi : 89 Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Mustafa YURDAKUL v IMPROVEMENT OF A PRODUCTION SYSTEM MACHINE LAYOUT: A SIMULATION STUDY (M.Sc. Thesis) Salur EŞKİN GAZİ UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-32YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) 7. SONUÇLAR ve TARTIŞMA X Lojistik’te müşteri hoşnutluğu yönündeki iyileştirme çalışmalarında; müşteri hoşnutluk anketi verilerinin yorumlanması, bu veriler arasından, yalnızca en düşük hoşnutsuzluk derecesine sahip olan müşteri isteklerinin ele alınıp; bu isteklerin diğerleriyle olan ilişkisine bakılmaksızın iyileştirme yapılmaktadır. KFY yöntemi öncesi X Lojistik’te yapılan anket çalışmasının sonucunda, müşteri gözünde en düşük puan alan “Fiyat Politikası” ile “Yurtdışı Acenta Hizmetleri” ölçütlerinde iyileştirme yapılacaktı. Oysa KFY takımı tarafından yapılan çalışmaya bakılacak olunursa, “Yurtdışı Acenta Hizmetleri” müşteri isteğinin, müşteri gözündeki önem puanı düşüktür. Dolayısıyla, bu isteklerin iyileştirilmesinin, toplam müşteri hoşnutluğunun iyileştirilmesine etkisi çok fazla olmayacaktır. KFY yöntemi ile yapılan AHP ile, müşteri gözünde en önemli istekler belirlenerek, müşteri gözünde önemli ve iyileştirilmesi ile toplam müşteri hoşnutluğunun büyük oranda artacağı müşteri istekleri belirlenmiş olur. KFY çalışmasında; “Bu müşteri isteğini iyileştirmek için neyi iyileştirmeliyim?” sorusu, teknik karakteristiklerin belirlenmesiyle yanıtlanır. Teknik karakteristikler, müşteri isteklerinin mühendislik diline yâni süreçlere çevrilmiş hâlidir. Teknik karakteristikler arasından normalize teknik önemi büyük olanlar, iyileştirmede öncelik tanınan teknik karakteristiklerdir: “Yeni Araç Alımı, MT Süreç...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-31YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) RFID / Otomatik E-Posta-SMS ile Yük Bildirimi: RFID teknik karakteristiği uygulandığında yüklerin nerede olduğu bilgisi bilgisayar ortamına otomatik düseceğinden Otomatik E-Posta-SMS ile Yük Bildirimi teknik karakteristiğinin uygulanabilirliği kolaylasacaktır. Bu nedenle aralarında “Pozitif Orta” bir iliski vardır denir. RFID / Online Tâkip Sistemi: RFID teknik karakteristiği uygulandığında yüklerin nerede olduğu bilgisi bilgisayar ortamına otomatik düseceğinden Online Tâkip Sistemi teknik karakteristiğinin uygulanabilirliği kolaylasacaktır. Bu nedenle “aralarında “Pozitif Orta” bir iliski vardır” denir. Ekstranet / MT Eğitim İç Müşteri Hoşnutluğu: Ektranet teknik karakteristiği uygulandığı zaman, MT yükü azalacağından iç müsteri hosnutluğu orta düzeyde artacaktır. Bu nedenle “aralarında “Pozitif Orta” iliski vardır” denir. iii) Bir teknik karakteristikte iyilestirme yapıldığında, diğer bir teknik karakteristikte de az da olsa bir iyilesme görülüyorsa “aralarında “Pozitif Zayıf” bir iliski vardır” denir. Bir teknik karakteristikte iyilestirme yapıldığında, diğer bir teknik karakteristikte uygulanmasında az da olsa bir engel yaratıyorsa, “aralarında “Negatif Zayıf” bir iliski vardır” denir. Aralarında orta iliski bulunan teknik karakteristikler sunlardır: Araç Bakımı/Yeni Araç Alımı: Araç Alımı yapıldığında araç bakım faaliyetleri de artacağından “aralarında “Pozitif Zayıf” bir iliski vardır” denir. 6.4.3.6 Teknik Kıyaslamaların Yapılması ve Hedeflerin Belirlenmesi Teknik kıyaslamalar bö...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-30YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) 6.4.3.4 İlişki Matrisinin Oluşturulması ve Analizi Teknik karakteristiklerin belirlenmesinden sonraki adım, müsteri istekleri ile teknik karakteristikler arasındaki iliski düzeyinin belirlenmesidir. Burada ilişkiden kastedilen; her sütundaki teknik karakteristiğin, her satırdaki müşteri isteğini karşılamadaki etkisidir. iliski matrisi olusturulurken; her sütun (teknik karakteristik) üzerinde tek tek durularak, müsteri isteklerini karsılamada ne derecede katkılarının olduğu KFY takım üyeleri tarafından yapılan beyin fırtınası toplantıları sonucu belirlenmistir. iliski derecelerini belirlemede Tablo 5.13‟deki Amerikan sistemi puanlandırma kullanılmıstır. Tablo 6.13‟daki iliski matrisinin bir kısmı açıklanarak ayrıntılı bir sekilde anlatılmıstır. Tablo 6.13: iliski Matrisi Örneği   Tablo 6.13‟de iliski matrisinde Fiyat İndirimi-Vâde Değişikliği teknik karakteristiği incelenirse; Operasyon Sırası ve Sonrası Sorun Çözme ve Destek Hoşnutluğu için, müsteri isteği ile zayıf iliskisi olduğundan 1 puan verilmistir. Yâni Fiyat İndirimi-Vâde Değişikliği teknik karakteristiği iyilestirildiğinde Operasyon Sırası ve Sonrası Sorun Çözme ve Destek Hoşnutluğu müsteri isteğinde az bir ilerleme görülür. Fiyat Politikası ile güçlü iliskisi olduğu için 9 puan verilmistir. Yâni Fiyat İndirimi- Vâde Değişikliği teknik karakteristiği iyilestirildiğinde Fiyat Politikası müsteri isteğinde önemli derecede bir iyilesme görülecektir. Mavi Yaka Eğitimi teknik karakteristiğinin iliskilerine bakacak olursak; Operasyon Sırası ve Sonrası Sorun Çözme ve Destek Hoşnutluğ...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun