» Yüksek Lisans Tezi - Esnek Üretim ve Simülasyon -5ESNEK ÜRETiM SiSTEMLERi ve SiMÜLASYON YOLUYLA iS ÇiZELGELEMESi (DEVAM) Yukarıda bahsedilen EÜS unsurlarından bazılarının sistem içinde bulunup bulunmaması, bulunuyorsa bu unsurların miktarı ve özellikleri, EÜS’nin tipine, büyüklügüne ve gelismisligine baglıdır. Çalısmanın bundan sonraki kısmında, EÜS’nin yapısını olusturan temel unsurlar sırasıyla is istasyonları, malzeme tasıma sistemleri, bilgisayar kontrolü ve üretime yardımcı elemanlar baslıkları altında ayrıntılı bir sekilde incelenecektir. 2.4.1. is istasyonları EÜS’lerdeki üretim faaliyeti isleme merkezi veya is merkezi olarak da adlandırılabilen is istasyonlarında gerçeklestirilir. Temel is istasyonları ana üretim faaliyetinin gerçeklestirildigi torna, freze ve delik açma gibi tezgahlardan olusmaktadır. Bu istasyonlara ek olarak bazı EÜS’lerde, yükleme/bosaltma, yıkama, ölçme ve kalite kontrol gibi faaliyetlerin yürütüldügü yardımcı is istasyonları da bulunmaktadır. Bu bölümde, temel is istasyonlarından olan nümerik kontrollü tezgahlar, bilgisayar nümerik kontrollü tezgahlar ve direkt nümerik kontrol sistemi, teknolojik gelisim sırasına göre anlatılacaktır. Yardımcı is istasyonlarına ise üretime yardımcı elemanlar baslıklı bölümde deginilecektir. 2.4.1.1. Nümerik Kontrollü (NC) Tezgahlar Nümerik kontrol, sayı, harf ve çesitli sembollerden olusan alfanümerik kodlar yardımıyla gerekli verilerin yüklenmesi sonucunda takım tezgahlarının insan müdahalesi olmaksızın otomatik olarak çalısmasına imkan veren bir sistemdir (Hunt, 1989:77). Nümerik kontrol, üretim yapan tezgahlara elektronik olarak iletilen ve bu tezgahların hareketlerini tanımlayan komutları içeren bir ...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Esnek Üretim ve Simülasyon -4ESNEK ÜRETiM SiSTEMLERi ve SiMÜLASYON YOLUYLA iS ÇiZELGELEMESi (DEVAM)   Sekil 2.4. Esnek Üretim Hücresi (Kusiak, 1985:1060) 2.3.3. Esnek Üretim Grubu Esnek üretim grubu, aynı üretim alanındaki esnek üretim hücresi ve esnek üretim modüllerinin, ortak bir malzeme tasıma sistemiyle, merkezi bilgisayar kontrolü altında birlestirilmesinden olusmaktadır (Kusiak, 1985:1058). Sekil 2.5.’teki esnek üretim grubunda iki esnek üretim hücresi ve bir esnek üretim modülü bulunmaktadır. Parçalar yükleme bölgesinden esnek üretim hücreleri ve modülüne otomatik kılavuzlu araçlar (OKA) ile tasınmakta ve CNC tezgahlardaki islemleri tamamlandıktan sonra tekrar OKA’lar ile parça bosaltma bölgesine götürülmektedir. Sekil 2.5. Esnek Üretim Grubu (Kusiak, 1985:1060) 2.3.4. Esnek Üretim Sistemi Aynı özellikteki ve/veya birbirini tamamlayan farklı özellikteki is istasyonları, merkezi bir parça ve takım depolama bölgesi, yükleme/bosaltma istasyonları ve bunlar arasında baglantıyı saglayan otomatik malzeme tasıma sisteminden olusmaktadır. Sistemi olusturan tüm bilesenler arasında otomatik parça, takım ve bilgi akısı mevcuttur (Templemeier, 1993:5). Sekil 2.6.’da bir esnek üretim sistemi görülmektedir. Sekil 2.6. Esnek Üretim Sistemi (Kusiak, 1985:1060) 2.3.5. Esnek Üretim Hattı Esnek üretim hattının yapısı, temel olarak, sürece yönelik üretim yapmak için yerlestirilmis birçok is istasyonundan ve bunlara malzeme ve takım tasıyan otomatik malzeme tasıma sisteminden olusur. islem sırası önceden belirlenmis parçalar, bilgisayar kontrolündeki otomatik malzeme tasıma sistemi tarafından ilgili istasyonlara sıra i...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Esnek Üretim ve Simülasyon -3ESNEK ÜRETiM SiSTEMLERi ve SiMÜLASYON YOLUYLA iS ÇiZELGELEMESi (DEVAM) EÜS kavramına en yakın kavram ilk olarak, Mollins firması’nda arastırma ve gelistirme mühendisi olarak çalısan David Williamson tarafından 1960 yılında ortaya atılmıstır (Luggen, 1991:5). Williamson, 1965 yılında patentini aldıgı bu kavramı ‘sistem 24’ diye isimlendirmistir. “Esnek üretim sistemleri” teriminin kullanılmadıgı bu patent, 24 saat boyunca ve çogunlukla insansız olarak çalısan bilgisayar kontrolünde makine sisteminin 264 ayrıntısını tariflemektedir (Maleki, 1991:6). Bu sistemde paletlere manuel olarak yüklenen parçalar otomatik bir malzeme tasıyıcı ile makinelere tasınmakta ve makinelere yükleme islemi de otomatik olarak yapılmaktadır. NC makineler üzerlerine yüklü otomatik takım degistirebilen magazinleri sayesinde birçok farklı parçayı insan müdahalesi olmadan isleyebilmektedir. Bu haliyle Sistem 24, patenti alınmıs olan ilk EÜS örnegi olarak gösterilebilir. Bilgisayar kontrollü ekipmanların gelismesi ve uygulama alanlarının metal islemeden montaja kadar genislemesi ile, “esnek isleme sistemi” kavramı farklılasmıs ve günümüze kadar gelen “esnek üretim sistemleri” kavramına dönüsmüstür (Luggen, 1991:5). 1960’lı yıllarda, özellikle Avrupa’da endüstriye yönelik birçok EÜS kurulumu yapılmaya baslanmıstır. 1960 ve 1970’li yıllar, EÜS’nin malzeme tasıma, takım ve diger ekipmanlarının yöntem ve donanım açısından gelistirildigi yıllar olmustur (Durmusoglu, 1987). Ayrıca, 1970’lerden itibaren programlanabilir kontrol ünitelerinin ortaya çıkısı ve bilgisayar sistemleri ile bütünlestirilmesi sonucunda bilgisayar kontrolü yaygın...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Esnek Üretim ve Simülasyon -2ESNEK ÜRETiM SiSTEMLERi ve SiMÜLASYON YOLUYLA iS ÇiZELGELEMESi (DEVAM)   Sürekli üretim sistemlerinin yerlesimi ürünün islem sırasına göre belirlenir. Ürünün birbirini takip eden islemlerini gerçeklestirecek makinelerin art arda sıralanması sayesinde ürün bir makineden digerine çok kolay ve hızlı bir sekilde transfer edilmektedir. Bu sekilde ürünün sistem içindeki akıs hızı artırılmakta ve sistem daha kolay kontrol edilmektedir. Yüksek miktarda sermaye yatırımı ile kurulabilen sürekli üretim sistemlerinin isleyisi oturtulduktan sonra kalifiye olmayan isgücü ile de üretim yapmak mümkündür (Üreten, 1999:159). Fakat baska bir ürün üretilmek istendiginde üretim sisteminin bu ürüne geçis yapması hem zor hem de pahalı bir istir (Kobu, 1996:37). Sürekli üretim, kütle (yıgın) üretim ve akıs (proses) tipi üretim olarak iki alt gruba ayrılabilir. Kütle üretimin özelligi bir veya çok sınırlı miktarda ürünün çok yüksek miktarlarda ve montaj hattı teknolojleri kullanılarak üretilmesidir. Beyaz esya, otomobil, cep telefonu gibi ürünlerin üretimi kütle üretime örnek gösterilebilir. Akıs tipi üretimde ise, sistem içindeki tüm makine ve ekipmanlar tek bir ürünü üretmek için tasarlanmıs ve düzenlenmistir. Aynı tesiste baska bir ürünün üretilmesi çok maliyetlidir veya mümkün degildir. Çimento fabrikaları ve petrol rafinerileri akıs tipi üretime örnek olarak gösterilebilir (Kobu, 1999:37). 1.2.2. Kesikli Üretim Sistemi Kesikli üretim sisteminde, müsterinin talep ettigi özel tasarım özelliklerin...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Esnek Üretim ve Simülasyon -1T.C. GAZi ÜNiVERSiTESi SOSYAL BiLiMLER ENSTiTÜSÜ iSLETME ANABiLiM DALI ESNEK ÜRETiM SiSTEMLERi ve SiMÜLASYON YOLUYLA iS ÇiZELGELEMESi YÜKSEK LiSANS TEZi Hazırlayan Bilgin KALEBEK Tez Danısmanı Doç. Dr. Abdullah ERSOY Ankara - 2006   ÖNSÖZ Tüm dünyada son yıllarda yasanan teknolojik ve ekonomik gelismelere paralel olarak üretim sistemlerinde de birçok degisim ve gelisimler meydana gelmistir. Üretim sistemlerinin mümkün oldugu kadar insan kontrolünden çıkarılması, stokların sıfıra yaklastırılması ve malzeme tasımadan malzeme depolamaya kadar tüm üretim süreçlerinin otomatik hale getirilmesi fikrinin ve arzusunun bir sonucu olarak yeni üretim sistemleri ortaya çıkmıstır. Bu üretim sistemlerinin ortak özelligi her yönüyle otomasyona dayalı olması ve talep degisikliklerine en hızlı cevap verebilecek sekilde esnek yapıda tasarlanmıs olmalarıdır. Esnek üretim sistemleri, sahip oldugu bilgisayara dayalı esnek yapısı ve esneklik ile verimliligi bir arada sunabilme özelligi sayesinde son yıllarda son yıllarda en çok tercih edilen üretim sistemlerinden birisi haline gelmistir. Esnek üretim sistemlerinin karmasıklıgı göz önünde bulunduruldugunda, talep tahmini, üretim parti büyüklügünün ve ürün karmasının belirlenmesi, üretim içi ve dısı stokların kontrolü ve çizelgeleme gibi üretim problemlerinin çözümünde matematiksel modeller kimi zaman istenilen sonuçları verememektedir. Bu noktada, bilgisayara dayalı analiz ve çözüm yöntemlerinden olan simülasyon yardıma yetismektedir. Bu çalısmada, esnek üretim sistemindeki bir çizelgeleme problemi simülasyon yardımıyla in...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Erp`de Basari Faktörleri -139. ERP uygulaması sonrası maliyeti çok iyilesen firmaların ERP uygulaması sonrası maliyeti degismeyen firmalara göre veri akıslarının hazırlanması ve sistem prosedürlerinin belirlenmesi faktörüne ERP basarısı için daha çok önem verdikleri bulunmustur. Dolayısıyla ERP uygulamasına geçis için veri akıslarının hazırlanması ve sistem prosedürlerinin belirlenmesi faktörünün firmanın ERP sistemi ile maliyetlerini düsürmesini sagladıgı sonucu elde edilmistir. 10. ERP uygulaması sonrası bölümler arası entegrasyonu çok iyilesen firmaların bölümler arası entegrasyonu degismeyen firmalara göre is süreçlerinin program için yeniden yapılandırılması faktörüne ERP basarısı için daha çok önem verdigi bulunmustur. Dolayısıyla is süreçlerinin program için yeniden yapılandırılması faktörünün ERP sistemi ile firma entegrasyonunun saglanması açısından önemli oldugu sonucu elde edilmistir. Sonuç olarak belirlenen ERP programı seçim kriterleri, ERP uygulaması sonrasında görülen degisimler, ERP basarı faktörleri, bu unsurların birbirleri ve firma özellikleri ile iliskilerinin degerlendirilmesi sonucunda firmalar ERP sistemlerinin kurulum ve uygulaması asamalarında basarı faktörlerini belirleyebilecek, vakit ve para kabı yasamadan ERP sistemlerine geçebilecek ve bu faktörler yardımıyla ERP kurulum ve uygulaması asamalarında basarılı olabilecektir. KAYNAKLAR [1]_Düzakın, E. ve Sevinç, S., 2002. Türkiye’deki Üretim isletmelerinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sisteminin Yeri, Journal of Faculty of Business, 3(2), 34-56. [2]_Talu, S., 2004. Sorularla Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning), istanbul Ticaret Odası - isletme Yönetim...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Erp`de Basari Faktörleri -12Tablo 4.49’da ERP uygulaması sonrası maliyeti çok iyilesen firmalar ile maliyeti degismeyen firmaların veri akıslarının hazırlanması ve sistem prosedürlerinin belirlenmesi faktörünün ERP basarısına etkisi açısından ortalamaları görülmektedir. ERP uygulaması sonrası maliyeti çok iyilesen firmaların ERP uygulaması sonrası maliyeti degismeyen firmalara göre veri akıslarının hazırlanması ve sistem prosedürlerinin belirlenmesi faktörüne ERP basarısı için daha çok önem verdigi sonucu elde edilir. Tablo 4.49: ERP uygulaması sonrası farklı maliyet degisimi görülen firmalara göre veri akıslarının hazırlanması ve sistem prosedürlerinin belirlenmesi faktörünün ortalamaları Firmalarda ERP uygulaması sonrası görülen bölümler arası entegrasyon degisimi ve ERP basarı faktörleri arasındaki iliski söyledir: Bu farka ait durumu ortaya çıkarmak amacıyla olusturulan Hipotez 10 sınanmıstır. Hipotez 10: ERP uygulaması sonrası bölümler arası entegrasyonu çok iyilesen firmalar ile bölümler arası entegrasyonu degismeyen firmalar arasında is süreçlerinin program için yeniden yapılandırılması ERP basarı faktörü açısından fark vardır. ERP uygulaması sonrası bölümler arası entegrasyonu çok iyilesen firmalar ile bölümler arası entegrasyonu degismeyen firmalar arasında is süreçlerinin program için yeniden yapılandırılması ERP basarı faktörü açısından farklılık olup olmadıgı analiz edilmistir. Yapılan t testi sonucunda 0.05 anlamlılık düzeyinde ortaya çıkan farklılıklar tablo 4.50’de gösterilmistir. Sig.2 degeri 0,020 olup bu deger 0.05’ ten küçük oldugu için ERP uygulaması sonrası bölümler ara...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Erp`de Basari Faktörleri -11Tablo 4.35’de yerli ve yabancı firmaların ERP programı seçimi sırasında, ERP programının CRM ve tedarik zinciri yönetimini desteklemesi kriterine verdikleri önemin ortalamaları görülmektedir. Yabancı firmaların ERP programı seçiminde ERP programının CRM ve tedarik zinciri yönetimini desteklemesi kriterine yerli firmalara göre daha çok önem verdikleri sonucu elde edilir. Tablo 4.35: Yerli ve yabancı firmaların ERP programı seçiminde, programın CRM ve tedarik zinciri yönetimini desteklemesi kriterine verdikleri önemin ortalamaları Firmaların ERP uygulaması sonrası is ve büyüme stratejileri ile ilgili planlarının gerçeklesmesinde yasadıkları degisimler ile ERP programı seçiminde dikkat ettikleri unsurlar arasındaki iliski söyledir: Bu farka ait durumu ortaya çıkarmak amacıyla olusturulan Hipotez 3 sınanmıstır. Hipotez 3: ERP uygulaması sonrasında is ve büyüme stratejileri ile ilgili planlarının gerçeklesmesinde çok iyilesme gören firmalar ile bu unsurda degisim yasamayan firmalar arasında ERP programı seçimi sırasında programın firma islemlerine uyarlanabilirlik kriterine verdikleri önem açısından farklılık vardır. ERP uygulaması sonrası is ve büyüme stratejileri ile ilgili planlarının gerçeklesmesinde çok iyilesme yasayan firmalar ile degisme yasamayan firmalar ERP programı seçiminde dikkat ettikleri unsurlar açısından analiz edilmistir. Yapılan t testleri sonucunda 0.05 anlamlılık düzeyinde ortaya çıkan farklılıklar tablo 4.36’da gösterilmistir. Sig.2 degeri 0,015 olup bu deger 0.05’ ten küçük oldugu için ERP uygulaması sonrasında is ve büyüme stratejileri ile ilgili planlarının gerçeklesmesinde çok iyilesme yasayan firmalar ile bu unsurda deg...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Erp`de Basari Faktörleri -10ERP seçim kriterlerinde “çok önemli” olanlar aldıkları puan sırasına göre söyledir: 1. Sistem ve veri güvenligi (4,62) 2. islevselligi (4,58) 3. Firma islemlerine uyarlanabilirlik (4,58) 4. Gelistirilmeye müsait olması (4,53) 5. Firmanın is süreçlerini desteklemesi (4,50) Arastırma sonucunda elde edilen bulgulara göre mevcut donanıma uygunluk kriteri firmaların ERP programı seçiminde ne önemli ne de önemsiz olarak gördükleri bir kriterdir. Yazılımın fiyatı, diger programlar ile uyumlu olması, alt yapı maliyeti (donanım vb.), kurulum süresi, diger sistemler ile uyumu, CRM ve tedarik zinciri yönetimini desteklemesi, web tabanlı uygulamalar (örn. web’ den programın takip edilebilmesi), programın alınabilecegi ve danısmanlık hizmeti saglayan tedarikçi alternatiflerinin çok olması, tedarikçi firmanın pazar payı, tedarikçi firmanın referansları, danısmanlık hizmetlerinin kapsamı, programın iyilestirme ve güncelleme ücretleri, danısmanlık ücretleri gibi kriterler ise firmaların ERP programı seçiminde önemli kriterlerdir. 4.5.5 ERP Uygulaması Sonrasında Firmalarda Görülen Degisikliklere iliskin Bulgular Firmaların ERP uygulaması sonrası yasadıkları degisimleri belirlemek amacıyla anket formunun 4.bölümünde ERP programı sonrası olusan degisimlere iliskin degiskenlere yer verilmistir. Bu kısımda bu degiskenlere iliskin bulgular ortaya koyulmaktadır. Literatür arastırması sonucunda ERP uygulaması sonrası firmalarda görülen degisikleri gösteren 17 adet degisken belirlenmistir. Firmalara, ERP uygulaması sonrası bu degiskenlerde nasıl bir degisim oldugu sorulmustur. Firmalar (1) çok kötülesti, (2) kötülesti, (3) degismedi, (4) iyilesti, (5) çok iyilesti seklinde bu degiskenleri de...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Erp`de Basari Faktörleri -9Tablo 4.17’de firmalarda ERP programı uyarlamasının ne kadar sürede gerçeklestigi görülmektedir. Firmaların büyük bir kısmında (%58,5) ERP programının uyarlaması 1yıldan az bir sürede gerçeklesmistir. ERP programının uyarlamasını. 1 ile 2 yıl içinde gerçeklestiren firmaların yüzdesi ise %28,3’tür. Tablo 4.16 ile tablo 4.17 karsılastırıldıgında bazı firmalarda ERP uyarlama süresi için tahmin edilen sürelerin gerçeklesen süreden farklı oldugu görülmektedir. Ayrıca tablolardaki yüzdeler karsılastırıldıgında gerçeklesen uyarlama süresinin proje basında tahmin edilen süreden daha uzun sürebildigi görülmüstür. Örnegin proje basında firmaların %67,9’u “1 yıldan az” uyarlama süresi tahmin ederken, “1 yıldan” az sürede ERP uyarlamasını tamamlayan firmalar %58,5 yüzdeye sahiptir. Tablo 4.17: Firmada ERP programı için gerçeklesen uyarlama süresine ait bulgular Tablo 4.18 ve tablo 4.19 karsılastırıldıgında firmaların %67,9’unun 1 yıldan az bir ERP uyarlama süresi tahmin ettigi, ancak firmaların %58,5 kadarının 1 yıldan az bir sürede ERP uyarlaması yapabildigi görülmektedir. Ayrıca firmaların %30,2’sinin ERP uyarlama süresi için 1 yıldan fazla bir süre tahmin ettigi ve firmaların %41,5 kadarının 1 yıldan daha uzun sürede ERP uyarlamasını gerçeklestirdigi bulgusu elde edilmistir. Bu konuda bulunan bir diger bulgu ise gerçeklesen ERP uyarlama süresi “1 yıldan az” olan firmaların ve “1 yıldan fazla“ olan firmaların sayısının birbirine yakın oldugudur. Firmaların ERP programını kullandıkları süre ile ilgili bulgular söyledir: Tablo 4.20’de görüldügü gibi arastırmada yer alan f...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Erp`de Basari Faktörleri -8Firmanın sektörüne iliskin bulgular söyledir: Tablo 4.1’de görüldügü gibi ERP basarı faktörleri anketini cevaplayan firmaların büyük bir bölümü elektrik-elektronik (%15,1) ve otomotiv (%15,1) sektöründe faaliyet sürmektedir. Arastırmada her iki sektörden de 8 adet firma bulunmaktadır. Enerji sektöründen 6 adet (%11,3), hızlı tüketim sektöründen 6 adet (%11,3) ve metal sanayi sektöründen de 6 adet (%11,3) firma çalısmaya katılmıstır. Sektörlere iliskin bir diger bulgu da insaat, kimya ve tekstil sektöründen üçer adet; plastik ve ilaç sektöründen ikiser adet; mobilya, savunma sanayi, ulasım, ambalaj, basın ve bilisim sektörlerinden ise birer adet firmanın çalısmaya katılmasıdır. Tablo 4.1: ERP uygulayan firmalarda sektöre iliskin bulgular Firmanın_yasına_iliskin_bulgular söyledir: ERP uygulayan firmaların büyük bir bölümünün yası (%32,1), 10 ile 20 yıl arasındadır. En az sayıda firma ise 0 ile 10 yas arasındadır (%5,6). Bu degerler Tablo 4.2’ de yer almaktadır. Tablo 4.2: ERP uygulayan firmalarda yasa iliskin bulgular Firma yas grupları için olusturulan ölçekler birlestirilerek 6 ölçekten 2 ölçege indirilmistir. Bu sekilde “genç” ve “yaslı” ölçekleriyle ifade edilen firma grupları olusturulmustur. Firma yas aralıgının 30 yasa kadarlık kısmının (30 yas dahil) birlestirilmesiyle 28 adet firma “genç” olarak, 30 yas üstü olan 19 adet firma ise “yaslı” olarak ifade edilmistir. Bu gruplandırma ile birlikte grupların sıklık ve yüzdeleri Tablo 4.3’de görülmektedir. Tablo 4.3: ERP uygulayan firmalarda yasa iliskin bulgular Firmanın to...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Erp`de Basari Faktörleri -74.KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI BASARI FAKTÖRLERiNiN ARASTIRILMASI Buraya kadar olan bölümde ERP ve ERP uygulamasında etkili olan basarı faktörleri konularıyla ilgili literatür arastırmasına yer verildi. Bu bölümde ise ERP kullanan firmaların ERP uygulamasında basarılı olmasını etkileyen faktörler arastırılmıstır. Basarı faktörlerinin degerlendirilmesi amacıyla bir anket çalısması yapılmıstır. Anket formu tezin ek kısmındadır (EK A). 4.1 Arastırmanın Amaçları Arastırmanın ana amacı ülkemizdeki kurumsal kaynak planlaması basarı faktörlerini belirlemektir. ERP basarı faktörlerinin belirlenmesi arastırma anketiyle iki sekilde yapılmıstır. 1.Firmalara birinci bölümde firma özellikleri ile ilgili, ikinci bölümde program özellikleri ile ilgili, üçüncü bölümde ERP programı seçim sürecinde dikkate alınan unsurlarla ilgili sorular sorularak bu faktörleri ERP basarısındaki etkisi ölçülmek istenmistir. 2-Firmalara anketin 4.bölümünde 29 adet ERP basarı faktörü listesi verilip, bu faktörlerin ERP basarısındaki etkilerinin degerlendirilmesi istenmistir. Firmalar (1) hiç etkilemedi, (2) orta derece etkiliydi, (3) fark etmedi, (4) etkiliydi, (5) çok etkiliydi seklinde bu faktörleri degerlendirmislerdir. Arastırmanın amaçları söyledir: 1. ERP basarı faktörlerinin belirlenmesi. 2. Basarı faktörlerinin firma özelliklerine göre karsılastırılmasının yapılması. 3. ERP uygulamasında basarılı olmus firmaların ERP sistemi seçim sürecinde dikkat ettikleri unsurların belirlenmesi. 4. ERP uygulamasında basarılı olmus firmaların kullandıkları programların özelliklerinin belirlenmesi. 5. ERP uygulamasında basarılı olmus firmaların ERP uygulaması sonrası karsılastıkları degisimle...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Erp`de Basari Faktörleri -6ERP sistemlerinin uygulanmasında basarılı olunması, ERP programının tedarikçisi yani ERP paketini olusturan için, ERP sistemini firmada uygulayan için ve ERP sistemini kullananlar için farklı anlamlardadır: ERP Paket Programını Olusturanlar: Program satılabildigi ölçüde basarılıdır. Firmalar tarafından tercih edime oranını ölçerek programın basarısı konusunda karar verebilirler. ERP Programını Firmaya Kuranlar: Son kullanıcıların etkinlik ve verimlilik konusundaki memnuniyetleri, sistemin hatasız verimli ve hızlı bir sekilde kurulumu onlar için ERP basarısını belirler ERP Sisteminin Kullanıcıları: Çok çesitli amaçları vardır, sistemin rahat kullanımı, verimlilik gibi. Ayrıca sistemde kisisellestirmenin saglanabilmesi son kullanıcılar için sistem basarısı açısından önemlidir. Sistemin degisiklik yapılabilmesine uygun olması ve degisim maliyetleri de son kullanıcı için önemli konulardır. Bu maliyetler ne kadar uygun olursa kullanıcı isteklerini gerçeklestirebilmek için düzenleme yapma imkanı o kadar çok olacaktır [6]. Firmanın ERP için istekli olması, hazır olması ve çok iyi bir altyapıya sahip olması, ERP projelerinde basarılı ya da basarısız olunmasını etkileyen anahtar faktörlerdir [22]. Firmaların ERP kurulum ve uygulamasında basarılı olabilmesi için dikkat etmesi gereken unsurlardan bazıları sunlardır: • Firmaya en uygun ERP paketinin seçimi ve belirli bir metodoloji ile uyarlanması, uygulanması konularına gereken önem verilmelidir. • Firmalar mevcut fonksiyonlarından bazılarını gelistirmek için ekstra yatırım yapmalıdırlar. • Bir sirket ihtiyaç duydugu ERP sistemini seçtikten ve satın aldıktan sonra, bu sistemi uygulaması ve güncelligini koruması gerekir. • Dünyadaki en büy&uu...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Erp`de Basari Faktörleri -54. Sistemin egitiminin verilmesi: Yazılım egitimi ile sistemin çalısması için kullanıcıların bilmesi gereken önemli noktalar ve islemler ögretilmektedir. 5. Sistemle ilgili alıstırmaların yapılması: Kullanıcıların sistemi daha iyi algılamaları için çesitli denemeler yapılmaktadır. Bunun için proje takımı, bir siparisin alınmasından teslimine kadar geçen sürede meydana gelecek is süreçlerini gösteren bir iskelet yapı olusturmakta ve bunun üzerinde çalısmaktadır. 6. Güvenlik ve izin protokollerinin kurulması: Egitim asaması bittikten sonra herkesin ihtiyaç duydugu bilgiye erisimini saglamak için gereken güvenlik ve izin protokolleri kurulmaktadır. 7. Tüm veri baglantılarının etkin ve saglam bir sekilde yapıldıgından ve verilerin dogrulugundan emin olunması: Çalısanların yeni sisteme güvenini saglamak için, eski sistemden getirilen verilerin dogru olması gerekmektedir. 8. Prosedürlerin dokümantasyonu: Bu asamada, basarılması istenen hedefler yani politika ve bu basarının saglanması için gerekli adımlar, yani prosedürler bir akıs seması formatı halinde belgelendirilmektedir. 9. Tüm organizasyonun etkilesimli bir hale getirilmesi: Bu adımda isletme ya tüm modülleri aynı anda uygulayarak yeni sisteme geçmekte ya da fazlı yaklasım gündeme gelmektedir. Tüm modüllerin aynı anda uygulamaya geçirilmesi yaklasımında, üretim alanı 1-2 hafta kapatılmaktadır. Fazlı yaklasımda ise, modüller üretim ve üretim alanında sırayla etkilesimli hale getirilmektedir. ilk modülün üretim ve üretim alanında canlı kullanımına geçisiyle beraber prosedürler ayarlanmakta ve detaylı olarak ifade edilmektedir. 10. Kutlama: Bu asama, projenin büyük bir kısmının tamamlanması anlamına geldiginden e...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Erp`de Basari Faktörleri -42.2 ERP Yazılım Pazarındaki Baslıca Firmalar ERP yazılımının dünyadaki pazar lideri SAP R/3 yazılımıdır. Sırası ile pazarda yer alan yazılımlardan bazıları ise sunlardır: Oracle Application, Peoplesoft, JD Edwards One World, Microsoft Axapta, Microsoft Navision, IAS, IFS. ilk beste yer alan ERP satıcıları ve popüler yazılımları (Dünya çapındaki ERP sistemi satıs gelirlerine göre) söyle sıralanmıstır: 1. SAP 2..Oracle - PeopleSoft, Oracle e-Business Suite, JD Edwards, JD Edwards EnterpriseOne 3. INFOR - INFOR ERP LN (yeni versiyon Baan) 4. Microsoft – Microsoft Dynamics 5. IFS - IFS Applications ERP pazarındaki dünya pazar paylarını söyledir; uluslararası arastırma sirketi Gartner’in verilerine göre 2000 yılında dünya çapında ERP pazarının hacmi 8.98 milyar dolardır. Dünyada 2002 yılında % 9 oranında küçülen pazar, 2003 yılında yeniden canlandı ve yaklasık 9.5 milyar dolarlık bir büyüklüge eristi. 2004 yıl sonu tahminleri ise 9.7 milyar dolar civarındadır. Uluslararası arastırma sirketi Gartner verilerine göre ERP dünya pazarında 2002 itibarı ile SAP %22, Oracle %8, PeopleSoft %8, Sage %4, J.D.Edwards %3, Lawson %3, Navision %3, Great Plains/Solomon %3, INFOR ERP LN (Baan) %2, IFS %2 pazar payına sahiptir. Ülkemizdeki ERP yazılımlarının dünyadaki pazar payları incelendiginde sunlar görülmektedir; dünya lideri konumunda olan firma % 25 pay ile SAP. Onu % 7.9 ile Oracle, % 7.6 ile PeopleSoft takip ediyor. MBS (Microsoft Business Solution) ise ilk bes içerisinde olmakla birlikte pazar payı dünya genelinde % 5’tir. Dünyada küçülme egiliminde olan ERP pazarı Türkiye’de doyuma ulasmadıgından büyük bir büyüme potansiyeline sahiptir. Türk pazarı 2000 yılında 20 milyon $, 2002 yılında ise 25 milyon $ hacm...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun