» Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? -8  4. UYGULAMALAR   4.1. University of Toronto Enterprise Integration Labrotary, Bütünleşik Tedarik Zinciri Yönetimi Projesi 4.1.1. Hedefler   Söz konusu araştırma, taktik ve operasyonel seviyedeki koordinasyon problemlerine yöneliktir. Tedarik zincirini, her biri tedarik zinciri fonksiyonlarından bir veya birkaçını yerine getiren ve faaliyetlerini diğer yazılım elemanlarıyla koordine ederek birlikte çalışan yazılım elemanlarından oluşan bir şebeke olarak organize etmektedir. enm.blogcu.com. Odak noktası, tedarik zincirindeki yazılım elemanlarının yapılandırılmasını elemanın mevcut olan en iyi iletişim, koordinasyon ve problem çözme mekanizmalarını kullanmasını en az programlama ve çabayla sağlamaktır.    Bu hedeflere:   ·        ·        Elemanların birlikte çalışarak değişimi yönetmesini ve problem çözmesini sağlayan iletişim ve koordinasyon teorileri metodolojileri geliştirerek ·        ·        Elemanları sürekli bir biçimde ilgili bilgiden haberli bulunduran yapay zeka sahibi bilişim yapıları geliştirerek ·        ·        Kısıta dayanan muhakemeler geliştirerek ·        ·        Yukarıda bahsedilen teorileri, elemanların standartlaştırılmış koordinasyon ve muhakeme mekanizmalarını tekrar kullanabildiğini garanti eden eleman geliştirme araçlarında kullanarak ulaşılacaktır.   4.1.2. Durum Yukarıda bahsedilen tüm teknolojiler mevcuttur. TOVE kurumsal modeli, temel tedarik zinciri fonksiyonları için inşa edil...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? -7  3.3.1.5.3. Fonksiyonel Yazılım Elemanları   Daha önce de belirtildiği gibi, tedarik zinciri faaliyetlerinin başarılı bir şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi, geçerli olan MRP sistemlerinde bulunanlardan daha kompleks planlama ve çizelgeleme algoritmalarına dayanır. Planlama/çizelgeleme fonksiyonu diğer tedarik zinciri elemanlarının davranışlarını yönetir. Bundan dolayı, diğer elemanlar tarafından gerçekleştirilen muhakemeler değişecektir. Daha kompleks planlama/çizelgeleme algoritmalarıyla birlikte tedarik zinciri yönetiminin kalitesi de tamamen artacaktır. Geliştirilmiş olan fonksiyonel elemanlar şunlardır:   Sipariş Kazanımı Elemanı: Bu eleman, müşterilerden sipariş elde edilmesi; müşterilerle fiyatlar, vade tarihleri vb. hakkında müzakere yapılması ve kendilerine ait siparişlerin değiştirilmesi veya iptal edilmesi için yapılan müşteri isteklerinin yönetiminden sorumludur. Bu eleman, tedarik zinciri planlarının başarılı bir şekilde oluşturulması için gerekli olabilecek müzakereye katılan elemanlardan biridir. Bunlar, diğer elemanların, kısıtlarda değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyan aşırı kısıtlandırılmış bir durum bulduğu istisnaî durumlar olacaktır.   Bu eleman sipariş bilgisini doğrudan müşterilerden alır ve bu siparişleri lojistik elemanına iletir. Bir müşterinin siparişi değiştirildiği zaman, bu lojistik elemanına iletilir. enm.blogcu.com. Planlar müşteriler tarafından kabul ettirilen kısıtları ihlal ettiği zaman (vade bitim tarihinin ihlali gibi),  sipariş kazanımı elemanı mümkün olan bir plan için müşteri ile lojistik elemanının müzakeresine katılır.    Lojistik Elemanı: Bu eleman, zamanında teslimat, maliyet minimizasyonu gibilerini de içeren tedarik zincirinin hedefleri dahilinde en iyi sonuçlara ul...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? -6              Tedarik zinciri fonksiyonlarının ayrılması ve elemanlara tahsis edilmesi gerçekleştirilmesi gereken ilk konulardan biridir. Problem, bugünün MRP sistemlerinde de olduğu gibi, fonksiyonların ayrılması organizasyonel kısıtlar, geçmişten kalan sistemler ve algoritmalarla ilgili sınırlamalardan kaynaklanmasıdır. Örneğin MPS ile Detaylı Çizelgeleme arasındaki fark temel olarak algoritma sınırlamalarından ileri gelir. Bu iki fonksiyonun birleştirilmesi ile Envanter Yönetimi ve Faaliyet Planlaması’nda bulunan bazı faaliyetlerin de kapsanılması, daha kompleks planlama ve çizelgeleme algoritmalarıyla mümkündür. Altı adet fonksiyonel eleman bulunmaktadır: Lojistik, Taşıma Yönetimi, Sipariş Kazanımı, Kaynak Yönetimi, Çizelgeleme ve Sevkıyat.     Çevrenin dinamikleri, birlikte çalışma davranışını bütünleşik tedarik zinciri elemanları için önemli bir faktör haline getirir. Bir eleman, tedarik zinciri kararlarını optimize etmek için kısmî olarak optimal bir kararı veremez, ancak vereceği kararların diğer elemanlar üzerindeki etkisini tanımlamalı ve bütün tedarik zincirini optimize edecek bir alternatif seçmelidir.   Bir eleman tedarik zincirindeki bir dizi fonksiyon veya faaliyetten sorumludur. Her bir eleman yerel olarak bilgileri depolar ve ağ boyunca bunlara ulaşabilir. Elemanlar heterojen bir ortamda bulunmaktadır, bu nedenle aralarındaki etkileşimler mesaj tabanlı muameleler dolayısıyla gerçekleşir.   Tedarik zinciri elemanları bir Kurumsal Bilişim Yapısı (EIA, Enterprise Information Architecture) bünyesinde bulunur. EIA, bilginin ağ içerisinde herhangi bir yerde depolanabileceği dağıtılmış bir bilgi ortamı sağlar. EIA bilginin tutarlılığını yönetir. T...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? -5  3.2.1. Organizasyonel Felsefe ve Stratejik Planlama   Tedarik zinciri stratejilerinin gerçekleştirilmesi için, bunlardan kurulmasından sorumlu kişilerin stratejik bir plan tesis etmesi ve kritik müşterilerin kimler olduğu, müşterilerin nerelerde olduğu, ve proses içinde en önemlilerinin hangileri olduğu gibi soruları cevaplandırması gereklidir. Nihaî müşteriler ihtiyaçlarını karşılamak için kritik olan tedarikçilerle ilişki kurabilmelidir. Temel bilgilerin ve proseslerin birleştirilmesi gereklidir, çünkü müşteriler belirlilik, ürün veya hizmet gelişimi, talep planlama bilgilerinin paylaşılması, maliyet bilgilerinin geliştirilmesi ve azaltılması ile performans hedeflerinin ayarlanmasına ihtiyaç duymaktadır.   Organizasyonel stratejinin geliştirilmesinin başlarında işletmelerin bazı ortak yatırımlar yapmaya ve bazı hedefleri paylaşmaya ihtiyaç duyacaktır. enm.blogcu.com.Özellikle paylaşılan kaynakların, rekabeti tek bir kısmın tasarımından sistem tasarımına kaydırabileceği tasarım alanında, rekabet edebilir bazı avantajlar elde etmek için daha fazla bilgiyi daha hızlı bir biçimde paylaşmaya ihtiyaç duyacaktır.    Ayrıca rekabet eden birçok müşteri ve tedarikçiyi de kapsayan konular olacaktır. Birçok durumda bir işletmenin bir diğeri için yaptığı işin ayrılması için daha fazla gereksinim duyulacaktır. Ayrıca, kimin hangi müşterilerin veya tedarikçilerin ürünleri veya hizmetleri için çalışacağı konusunda kararlar verilmek zorunda kalınabilir.   Rekabetin ikinci kaynağına bakmak için, müşteri tabanının incelenip, bir müşterinin gelecekteki ürün ve hizmet ihtiyacı hakkında önemli bilgileri erkenden alarak bu kaynaklardan nasıl faydalanılacağının bul...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? -4  Tedarik zinciri yönetiminde görülen zorluk; planların malzemeler, (üretim ve dağıtım) kapasite, zaman ve yerleşimler, nakliyat, elde bulundurma kapasitesi hat ve ürün sıralaması, üretim miktarlarının boyutlandırılması, üretim değişimleri ve durmaları, çizelgeler veya makineler arasında dönüşüm yaparken ortaya çıkan yokuşlar, kampanya planlaması, üretim ve dağıtımın birden fazla safhaya ayrılması ve malzeme faturaları gibi birden fazla kısıtla kısıtlanmasıdır. 10 tedarikçisi, 10 imalathanesi ve 10 dağıtım merkezi olan bir işletmenin stokta tutulan 1000 birimin planlanması ile problemi olduğu ile şebekenin bütün bir graf olduğu ve planlama ufkunun 12 zaman periyodu olduğu göz önüne alındığında; bu problemin çözülebilmesi için stokta tutulan her bir birimi, tedarikçi, imalathane ve dağıtım merkezi için 12 milyon kısım yöneticisi bulunması gerektiği ortaya çıkacaktır. Bundan başka, bu büyük sayı herhangi bir karar verme hatası sonucunda üssel olarak büyüyecektir. Bugünün ortamında birçok işletme stokta tutulan birim sayısını hızlı bir biçimde arttırmaktadır. Tedarikçi tabanının sürekli arttırılmasına ek olarak, stokta tutulan birim sayısındaki bu artış, bu birimlerdeki anında karar verme prosesini imkansız hale getirir. Kısıtlar genel olarak üç grup altında kategorize edilebilir: Malzemeyle ilişkili kısıtlar, üretimle ilgili kısıtlar ile dağıtımla ilgili kısıtlar. Geçmişte yazılım şirketleri malzemeler, kapasite ve bazıları ise kapsam ve konumlarda kısıtlar olmak üzere hem malzeme hem de kapasite konusunda özelleşmiştir. Hesaplama teknolojisi ve daha iyi çözüm bulma metodolojisinde hızla iyileşmelerin gerçekleştiği çağımızda, iş probleminin tamamı hesaplanabil...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? -3  2.4.5.2. Kaba Tahmin Metotları   Bu modeller tedarik zinciri ile ilgili olanların büyük kısmını temsil eder ve tipik olarak daha çok operasyonel veya taktik kararları ile ilgilidir. İlk ortaya çıkışları, birkaç seviye veya kademenin göz önüne alınarak envanter kontrol politikalarının gelişmesiyle gerçekleşmiştir.   Çok kademeli tabanlı tedarik zinciri problemleri hakkındaki güncel araştırmalar, müşteri hizmetlerinin arttırılması ile envanterin azaltılması hakkında umut verici olsa da, çalışmaların önemli birkaç sınırlaması bulunmaktadır. Bu çalışmalar tedarik zincirinin üretim yanını önemli bir ölçüde göz ardı etmektedir. Başlangıç noktaları çoğu durumda tamamlanmış ürün stokudur ve politikalar da bunların etkin bir şekilde yönetilmesi için belirlenmiştir. Üretim, tedarik zincirinin doğal bir parçası olduğu için, üretim bileşenini de içeren modellere ihtiyaç duyulur. Ayrıca, araştırmacılar çoğunlukla sadece envanter sistemi üzerine yoğunlaşmıştır. Nakliye ve envanter, maliyet ve hizmet seviyeleri konusunda siparişin yerine getirilmesi prosesinin temel elemanlarıdır. Bu yüzden işletmeler politikalarını belirlerken nakliye, envanter ve müşteri hizmeti arasındaki önemli ilişkileri göz önünde bulundurmalıdır (Ganeshan ve Harrison, 1995).   2.5. Tedarik Zincirinde Karşılaşılan Problemler ve Uygulanabilecek İyileştirmeler   Yöneticiler her geçen gün kendilerini, müşterilerin artan talepleri ile aksi yönde bulunan işletmenin kar ve büyüme ihtiyaçlarını dengeleyen bir konumda bulmaktadır. Birçoğu, söz konusu dengeyi sağlayabileceklerini ve de tedarik zinciri yönetimini stratejik bir değişken olarak ku...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? -2  Tedarik zinciri yönetimi, ayrıca, müşteri ve tedarikçilerle de koordinasyonu gerektirir. Pazar dinamikleri bunu güçleştirmektedir. Müşteriler sık sık değişiklikler yapmakta veya siparişleri iptal etmektedir. Tedarikçiler yanlış malzemeleri sağlayabilmekte veya geç teslimat yapabilmektedir. Temin sürelerini ve envanteri minimize ederken pazarın dinamiklerine hızlı bir biçimde karşılık verecek sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır(Yamak,1999).   Pazarda olduğu gibi, üretimin tabanı da dinamik bir yapıdadır. Planlanmamış olayların gerçekleşmesi çizelgelenmiş faaliyetlerden sapmalara yol açabilir. Üretim kontrol sisteminin, planlı bir üretim için, üretim hedeflerini optimize edecek yöntemlerle bu olaylara cevap vermesi gereklidir. Olaylar bazı durumlarda, söz konusu kısımda kontrol altında olmayan problemlere yol açabilir. Üretim kontrol sistemi, faaliyetlerini planlama, satış ve pazarlama gibi daha üst seviyelerdeki fonksiyonlarla koordine etmelidir (Fox vd, 1993).   2.3. Tedarik Zinciri Yönetiminin Yapısı   2.3.1. Tedarik Zinciri Yazılımının Evrimi   1998 öncesi: Bu tarihe kadar altı çeşit temel planlama ve gerçekleştirme yazılımı bulunmaktaydı. Bunlar Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning, ERP), Tedarik Zinciri Planlaması (Supply Chain Planning, SCP), Sipariş Yönetimi Sistemleri (Order Management Systems, OMS), Depolama Yönetim Sistemleri (Warehouse Management Systems, WMS), Üretim Uygulama (Manufacturing Execution Systems, MES) ve Nakliye Yönetim Sistemleri’dir (Transportation Management Systems, TMS). Her biri kendi açısından tedarik zinciri ile ilgilidir ve diğer çeşitlerle çok az bağlantısı bulunur. 1998-2001: Güncel geliştirme çalışmaları söz ko...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?  1. TEDARİK ZİNCİRİ          1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı   Jayashankar ve diğerlerine (1996) göre tedarik zinciri, bir veya daha fazla ürün grubuyla ilgili elde etme, üretim ve dağıtım faaliyetlerinden kollektif bir biçimde sorumlu olan otonom veya yarı otonom iş faaliyetlerinden oluşan bir şebekedir.   Lee ve Billington’a (1995) göre ise tedarik zinciri, hammaddeleri elde eden, bunları yarı ve tamamlanmış ürünlere dönüştüren ve ardından bir dağıtım sistemi vasıtasıyla bu ürünleri müşterilere teslim eden yapılar şebekesidir.   Nihaî müşterilere dağıtılmak üzere hammaddeleri tamamlanmış ürünlere dönüştüren tedarik zinciri, çok safhalı, kapsamında birden fazla görevi olan ve birçok işletmeyi içeren bir prosestir.   Genel bir tanım olarak tedarik zinciri, hammaddelerin siparişi ve elde edilmesinden, mamullerin üretilmesine ve müşteriye dağıtım ve ulaştırılmasına kadar olan kurumsal fonksiyonlarına uzanan bir faaliyetler dizisidir.   Bu noktada, tek bir ürün için basit bir tedarik zinciri örneği verilebilir: Bu zincirde satıcılardan hammadde sağlanır, tek bir adımda tamamlanmış ürüne dönüştürülür, ardından dağıtım merkezlerine, ve son olarak da müşterilere taşınır. Gerçek tedarik zincirleri ortak bileşenlere, üretim araçlarına ve kapasitelere sahip tamamlanmış birçok ürünü bulundurur (Ganeshan ve Harrison, 1995).   1.2. Tedarik Zincirinin Fonksiyonları   Bir iş ortamında üç çeşit akış mevcuttur. Bunlar:   1.      1.      Mamulün elde edilmesinden tüketimine kadar olan akış...

Devamini Oku

» Urun Yonetimi -2Değişmeyen karakterlerin gruplandırılmasıyla ilgili ikinci popüler yöntem, tüketici pazarlarının kullandığı psikografik veya yaşam tarzı verilerinden oluşur. Başlıca sınıflandırma yöntemlerinden biri de, potansiyel müşterilerin türdeş değişken zevklere sahip olan gruplara ayrılmasıdır. Bu değişken zevkler karlılık anlayışı, satın alma özellikleri, fiyat duyarlılığı veya marka satın alma olabilir. Daha sonra bu sınıfların demografik ve değişmeyen karakteristiklikler yönünden farklılıkları incelenir. (Son moda ürünleri arayan insanların demografik yapıları dayanıklı ürün arzu edenlerden farklıdır.) Hangi yönteme başvurulursa vurulsun sınıfların pazarlama stratejisindeki davranışlarındaki farkların görülmesi için karşılaştırılmaları gerekir. Eğer iki veya daha fazla sınıfın, verilen fiyat teklifine benzer tepkiyi göstereceği tahmin ediliyorsa, bunlara bir sınıfmış gibi davranılabilir. Sınıf büyüklüklerindeki değişmeler tahmin edilmeye çalışılmalıdır. Küçük sınıflar genelde ya ortak bir yerde toplanır ya da gözönüne alınmazlar. Fakat geleceği ümit verici olan sınıflar daima gözlenmelidir. Sonuç aşamasında bir veya daha fazla sınıf pazarlama çabalarına odak olarak seçilmelidir.   1.4.3. Rakip Ve İç Analiz Farklı rakiplerin karlılıklarından pay alınmak istendiğinde, bu karlılığın ölçütü olan müşterilerin değeri bilinmelidir. Bunun için de, işletme rakip analizleri yapmak isteyecektir. Rakip analizlerinin en önemli noktası ise fiyatların, kabiliyetlerin, metodların ve stratejilerin karşılaştırılmasıdır. Birçok durumda bu; satış gücünün büyüklüğü, fabrika kapasitesi, fiyat ve performans gibi nicel büyüklükleri temel alır. Ayrıca iş düzenindeki farklı adımlar, belirli bir...

Devamini Oku

» Urun YonetimiÜRÜN YÖNETİMİ 1.TEORİDE ÜRÜN YÖNETİMİ Son yıllarda, özellikle sosyal ve ekonomik yaşantımızda meydana gelen hızlı değişimler bir çok şirketi değişen müşteri ihtiyaçlarına ve teknolojik yeniliklere cevap verebilmek için endüstriyel alanda farklı arayışlara sevketmiştir. Bu şirketler, konuya olan cevabın yeni ürün geliştirmek olduğunu farketmişlerdir. Günümüzde sanayi ve ticaret dünyasının bulunduğu durumu tanımlamak için kullanılabilecek en güzel kelime, rekabettir. 1960'lı yıllarda 2. Dünya savaşının yaralarını sarmak için hızlı bir gelişme kaydeden sanayileşmiş ülkeler, bu çalışmalarıyla beraber, yoğun bir rekabet ortamının oluşmasına yol açmışlar ve bu kavram 2000'li yıllara yaklaşırken ayak uydurulması zor bir rekabet şartları dizisini beraberinde getirmiştir. Teknolojik gelişmelerin yaygınlaşmaya başladığı 1960'Iı yıllarda tırmanan geniş pazarlara büyük hacimlerde üretimlerle açılarak kitle üretiminin avantajlarından yararlanarak rakiplerini geride bırakmalarında rekabet gücünün temel öğesi üretim üstünlüğü idi. 1980’1i yıllarda ise rekabet üstünlüğünde kalitenin kendisini yoğun bir şekilde göstermeye başladığı dönem olarak ortaya çıkmakta, alım gücü yüksek ucuz ve bol ürünlere doymuş kitlelerin; ürünlerde kaliteyi ısrarlı olarak istedikleri sürecin başlangıcı olarak göze çarpmaktadır. 1990'lı yıllarla beraber. rekabet kavramı mevcut boyutlarına ilaveten hız niteliği kazanıyordu. Kullanıcılar çeşitli ve farklı fonksiyonları içeren kullanımda ve estetikte beğeni toplayabilen en çabuk şekilde pazara sunulan ürünleri istiyor ve yeni ürünü geliştirme ilkesini ön plana &cced...

Devamini Oku

» Yoneylem Arastirmasi Nedir? -36.1 Bir uygulama: Bütçe yönetimi  Kütüphanelerin varolmasından günümüze dek çözmek zorunda oldukları birçok sorunla karşılaştıkları bilinen bir gerçektir. Zaten yaşayan bir organizmanın devamlılığını sağlaması bu koşula bağlıdır. Sorunlarını çözemeyen varlıklar yaşam sürelerini doldurmuşlar demektir. Kütüphaneler içinde en sık rastlanan sorun, belki de bütçe ile ilgili olanlardır. Çünkü sahip olduğu bütçe ne kadar büyük olursa olsun, istekler her zaman daha fazladır. Kullanıcı açısından bakılırsa, istediği her kaynağın kütüphanede olması gereklidir. Ancak ,genellikle, eldeki imkanlar buna olanak vermez. enm.blogcu.com. Dolayısıyla kütüphaneciler, özellikle de satın alma bölümü çalışanları, sahip oldukları bütçeyi harcarlarken belirli kriterlere dikkat etmek zorundadırlar. Örneğin bir üniversitede bulunan bölümler, kendi branşlarına ait yayınların kütüphanede bulunması için istekte bulunurlar. Ancak olanaklar çoğunlukla, bu istekleri karşılayacak düzeyde olmaz. Bu durumda çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır: “Bütçenin ne kadar bir kısmı satın alma için kullanılmalı”, “Herhangi bir bölümün isteklerine öncelik tanınmalı mı?”, “Eğer öncelik tanınacaksa,  seçim nasıl yapılmalı?”,  “Bir derginin ya da kitabın birden çok kopyasını satın almaya hangi durumlarda onay verilmeli” v.b. Bu sorular bir üniversite kütüphanesinde bu şekilde olabileceği gibi, örneğin bir kurum kütüphanesinde farklı bölümler için geçerli olacaktır. Ancak sonuçta benzer sorunlar hep yaşanmaktadır ve yaşanacaktır. Bu ve  benzeri proble...

Devamini Oku

» Yoneylem Arastirmasi Nedir? -24.3.2 Model geliştirilmesi  Problem belirlendikten sonra yapılacak iş, problemi en iyi bir biçimde temsil edebilecek bir modelin kurulmasıdır. Model, gerçek yaşamın bir takım varsayımlarla basitleştirilmiş bir biçimidir. Diğer bir ifadeyle, gerçeğin gösterimi veya gerçek durumun bir özeti olarak tanımlanabilir.  Model geliştirme, sistem yaklaşımını zorladığı gibi problemin öğeleri arasındaki ilişkilere ışık tutar ve karar vericiye seçenekleri göstermede yardımcı olur.   Bir matematiksel model genel olarak; M = f (Xj,Yj) Şeklinde ifade edilir. Matematiksel modelde;                         Xj : Kontrol edilebilen değişken                         Yj : Kontrol edilemeyen değişken                         f   : Xj ile Yj arasındaki matemetiksel ilişkiyi ifade eder.  Bir yöneylem araştırma probleminin çözümü, genel olarak M değerini eniyi (optimum) yapan Xj değerinin bulunması demektir. Eniyi kelimesinin anlamı, belli bir ölçüte göre mevcut koşullar içinde amaç fonksiyonunun enbüyük (maksimum) veya enküçük (minimum) değerinin bulunmasıdır.   4.3.3 Modelin Çözümü   Bu aşamada problem içinde kullanılacak değişkenlerin belirlenerek modelin çözümün elde edilmesidir. Çözüm aşamasında değişik yöntemler kullanılmakla birlikte genel olarak iki ayrı çözüm elde edilebilir. Optimal çözüm: Bu &c...

Devamini Oku

» Yoneylem Arastirmasi Nedir?Yöneylem Araştırması sibernetik, sistem mühendisliği, iletişim bilimleri, çevre bilimleri ve sistem bilimleri gibi İkinci Dünya savaşından sonra gelişen disiplinlerarası bir bilimdir. (Esin, 1981, s.1) Diğer tüm bilim dallarında olduğu gibi yöneylem araştırmalarının ortaya çıkışı da bir ihtiyaç yüzünden olmuştur. Belirli bir sorunu bilimsel teknikler, araçlar ve metodlarla çözmek zorunda olduğumuz halde elimizdekiler yeterli kalmayınca yeni bir teknik geliştirmek, insanoğlunun her zaman başvurduğu yöntem olmuştur. Yöneylem araştırmaları da benzer bir yoldan geçmiştir. Yöneylem araştırmaları diğer bilimsel metodlara göre oldukça yeni sayılabilir. Çünkü 2. Dünya savaşında kullanılmaya başlanmış bir yöntemdir. Önce İngiltere’de ortaya çıkmış ve daha sonra Birleşik Devletler tarafından geliştirilmiştir. Bilindiği gibi 2.Dünya savaşı büyük yıkımlara neden olmakla birlikte, savaşı kazanmak isteyen tarafların inanılmaz derecede bilgi birikimi ve buluş yapmasını da sağlamıştır. Bu yöntem yönetim, endüstri ve iş alanında oldukça etkili kullanılmakta olan bir metoddur. İngiltere’de Birleşik Devletlere göre daha yaygın bir kullanım düzeyinde olmasına rağmen endüstri alanındaki uygulamaların geliştirilmesi ile birlikte yeni dünyadaki uygulumalarda da hızlı bir artış olmuştur. (Keys, 1991)   Yöneylem araştırmalarının sağlamak istediği en önemli yarar, tüm bir organizasyon için imkanlar dahilindeki en iyi sonuç verecek kararları bulmaktır. Örnek vermek gerekirse, yöneylem araştırmaları aşağıdaki problemlere ve benzerilerine çözüm arar. 1-     Bir süpermarkette kaç tane kasiyer çalışmalıdır ki, hem müşteriler çok fazla beklemek zorunda kal...

Devamini Oku

» Endustri Muhendisligi Nedir? -14  Endüstri    Mühendislerinin    görev    alanlarının    böyle    çok   değişik  şekilde   adlandırılmaları    bu    sahada   yapılan  değerlendirme  çalışmalarını  zorlaştırmaktadır. Konunun    daha    iyi    anlaşılması    için    bir   ’’  Model    Organizasyonu    Şeması  ’’  geliştirerek,   şema   üzerinde    Endüstri   Mühendislerinin   görev   alanları   yoğunluğu  tespit  edilmeye  çalışılmıştır.   Yapısal   organizasyon  ile  ilgili  olarak  birçok  kaynak  araştırması  sonucunda  basit  bir  model  şema  REFA(1984)  dan  alınmıştır. (Şekil 4.6).     Yapılan  araştırma  sonuçlarına  göre  cevap  alınan  81  firmada  toplam  187  Endüstri  Mühendisi  çalıştığı tespit  edilmiştir. Endüstri  Mühendislerinin  model  organizasyon  şemasına    yerleştirilmesi    ile     çalışma    alanlarındaki    yoğunluk   tespit  edilmiştir.    (Şekil 4.7).   Endüstri    Mühendislerinin  işletmelerdeki    görev   alanlarının  zaman  içindeki  gelişimini    incelemek    bakımından    EMAG   tarafında...

Devamini Oku

» Endustri Muhendisligi Nedir? -13  EM   Bölümlerine   alınan   adayların   tüm   adaylar   içindeki  başarı  durumları  incelendiğinde   oldukça   yüksek   başarı   puanları   ile   ve   her   geçen   yıl   daha   da  yüksek   puan   ile   alındıkları   tespit   edilmiştir.  Ve    nihayet    günümüzde   Elektrik,  Elektronik, Bilgisayar  ve  Tıp  gibi  yüksek  puanlı  bölümleri  geride  bırakarak  birinci  sıraya  oturmuştur.   4.1.    Endüstri  Mühendislerinin  Çalışma  Alanları   Endüstri  Mühendislerinin  çalışma  alanlarını  tespit  etmek  için  300  civarında  firma   seçilerek   hazırlanan   anket   formu   gönderilmiştir.  Firmaların   seçiminde    iş  kolları  ayırımı  yapılmamıştır. Alınan  cevaplar  çeşitli  yönlerden  değerlendirilmiştir.   4.4.1.Çalışan  Sayısı-Endüstri  Mühendisi  İlişkisi   Yapılan   anket  çalışmasına  cevap  veren  firmalar  çalıştığı  kişi  sayısına  göre  tasnif  edildiğinde  aşağıdaki  sıralama  ortaya  çıkmaktadır.   Çalışan  Sayısı                        &...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun