» MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -9  Şekil 4.10 Hattaki iyileştirme sonrası model çıktısı BÖLÜM BEŞ SONUÇ Yapılan çalışma genel olarak ele alındığında, ilk başta üretim sisteminin tanımlanması ve doğru çalışma yönteminin belirlenebilmesi için uygulamanın yapıldığı işletmenin genel yapısı incelenmiştir. Problemin yapısına karar verildikten sonra ise, montaj hattının yapısı incelenmiş malzeme akışı, üretim akışı analiz edilmiştir. Çalışmanın bu aşamasında Excel üzerinde oluşturulan hattın şekli üzerine malzeme akışları çizilmiş ve insan-makine diyagramları kullanılmıştır. Analizin bu kısmından sonra daha ayrıntılı bilgi edinmemizi sağlaması ve veri sahibi olmamız açısından zaman etüdü çalışması ile iş adımları belirlenmiştir. Her iş adımı için süre tutularak birim süreler elde edilmiştir. Çalışma sonucunda dar boğaz istasyon ve dengesizliğe sebep olan iş adımları belirlenerek iş aktarımı gerçekleştirilmiştir. 5 ve 6 numaralı istasyonlarda gerçekleştirilen bu değişiklik ile hattın yeni durumunun değerlendirilmesi açısından deneme çalışması yapılarak son durum gözlenmiştir. Son durumda öngörülen değişiklik olumlu sonuç vermiştir ve dar boğaz tespit edilen kısımdaki istasyonlar dengelenmiştir. Hat üzerinde yapılan gözlemlerin model ile desteklenmesi ve olası iyileştirmenin gözlenebilmesi açısından bir simülasyon modeli kullanılarak gerçek sistem burada tasarlanmaya çalışılmıştır. Simülasyon modeli dar boğaz istasyon göz önüne alınarak yapılmıştır. Bu yüzden hatta bulunan bütün istasyonlar sistemde yer almamaktadır. Model ile taşıyıcı operatör ve yuvarlak hat şeklindeki dar boğazın bulunduğu kısımdaki operatörlerin çalışmaları üzerinde durulmuştur. Sisteme ürün gelmesini...

Devamini Oku

» MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -8Count: Sistemde bulunan parçaların sayımını gerçekleştirir. Bulunduğu konumdan geçen parça sayısını gösterir. Entered (sisteme gelen parçaları), tasiyicihold_1 ve 2 (taşıyıcının aldığı parçaları), op1hold ve op2hold (operatöre gelen parçaları), parts (sistemden çıkan parçaları) count içine yazılan sayaç isimleridir. Assign: ptipi ve Picture tanımlanmıştır. Bu iki nitelik animasyon için kullanılmıştır. Queue: Sisteme giren parçaların taşıyıcı gelene kadar bekledikleri kuyruğu belirtir. Scan: Kuyruktan parça alınmadan önce yuvarlak hattın kontrolünü yapan bloktur. Nr(rhat)<=3 ile sorgulama işlemi gerçekleştirilir. enm.blogcu.com. Bu sorgulama ile yuvarlak hat üzerindeki aparatların en az 3 olması durumu sağlanmış oluyor. Bu durumda hatta çalışan iki operatörün hiç boş kalmamasını sağlıyor ve hatta bir tane işi bitmiş ürün  olmasına izin veriyor. Seize: Parçanın kaynağa giriş yaptığı bloktur. Taşıyıcı, operatör 1 ve 2, yuvarlak hat kaynak olarak belirlenmiştir. Delay: Kaynağın işlem süresi yer alır, rhat kaynağı için işlem süresi yoktur. Release: Parçanın kaynaktan ayrılmasını sağlayan bloktur. İşlemlerin hepsi bittikten sonra rhat kaynağından parçaların ayrılması gerçekleşir. Dispose: İşlemi biten tüm ürünler taşıyıcı operatörden ayrıldıktan sonra sistemin dışına çıkar. 4.3.2 Elementlerin Açıklanması Attiributes: Parça tipinin tanımlı olduğu elementtir. Queues: Modelde yer alan q1 kuyruğunun tanımlandığı elementtir. Resources: Modelde bulunan 4 adet kaynak bu element içinde tanımlanmıştır. Pictures: Animasyon için kullanılan parçanın tanımlanması için kullanılmıştır. Counters: sistemde bulunan sayaçlar bu element içine sıra...

Devamini Oku

» MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -7BÖLÜM DÖRT MONTAJ HATTININ MODELLENMESİ VE ANALİZİ Çalışmanın bu kısmında dar boğaz istasyonu üzerinde yapılmış olan iyileştirmenin Arena programı ile modellenmesi ve sonuçların karşılaştırılması yer almıştır. Zaman etüdü çalışmasının verileri kullanılarak istasyonlardaki işlem sürelerinin dağılımları analiz edilmiştir ve modele aktarılmıştır. 4.1 İnput Analizi Zaman etüdü çalışmasında yer alan iş adımlarının her sütundaki toplam süreleri bulunmuştur. (EK-3‟ de yer alan zaman etüdü tablolarında toplam değerler gösterilmiştir) Tablo 4.1, 4.2 ve 4.3‟ de Excel tablosunun bir kısmı yer almaktadır. Sonradan elde edilmiş olan gerçek gözlem değerlerinin toplanması ile elde edilen bu değerler Arena programında input analizi için kullanılmıştır. Programda data file kısmından use existing seçeneği ile text dosyası olarak kaydedilmiş değerler kullanılır. Bu değerler ile bir histogram oluşur ve fit all seçeneği ile bu histogramdaki değerlerin hangi dağılıma uygun olduğu belirlenir ve dağılım değerleri analiz sonuçları ile birlikte yer alır. Analiz sonucunda dağılıma ilişkin grafik ve dağılım değerleri şekil ve grafik ile gösterilmiştir. Şekil 4.1, 4.2 ve 4.3‟ de dağılım değerleri input analyzer ekran görüntüsü ile gösterilmiştir. Grafik 4.1, 4.2 ve 4.3‟ de ise, her istasyon için oluşturulmuş olan grafikler yer almaktadır. Dar boğaz istasyonuna ürün gelişinin olduğu test rig (3. istasyon) istasyonunun süreleri modelde gelişler arası sürenin belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. 5 ve 6 numaralı istasyonlar dar boğazın oluştuğu noktalar olduğu için bu istasyonların işlem süreleri modeldeki kaynakların işlem sürelerinin belirlenmesi için kullanılmıştır. Sisteme gelişler arası süre normal dağılım kabul edilmiştir. ...

Devamini Oku

» MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -6Son gözlemlerin yapılmasıyla birlikte dar boğaz istasyonu olan 5. istasyon ile 6. istasyon arasında iş adımlarının aktarılmasına karar verilmiştir. Tablo 3.1 İstasyonlar arasında aktarılan iş adımları ve süreleri 5. istasyonda yer alan bu iki iş adımı 6. istasyona aktarıldığında istasyonların toplam işlem süreleri: Tablo 3.2 İş adımlarının aktarılmasından sonraki istasyon çevrim zamanları 5. istasyonda yer alan bu iki iş adımı 6. istasyona aktarıldığında istasyonların toplam işlem süreleri: Tablo 3.2 İş adımlarının aktarılmasından sonraki istasyon çevrim zamanları Tablo 3.2‟ de görüldüğü gibi istasyon süreleri iş adımlarının aktarılması ile dengelenmiştir. Bu öngörü sonrasında montaj hattı üzerinde doğruluğunu desteklemek adına yeni gözlemler alınmıştır ve her iki operatöründe çevrim süresi birbirine eşit denecek kadar yakın olmuştur. Böylece 6. istasyondaki operatörün bekleme ile geçirdiği süre ortadan kaldırılmıştır ve her iki operatörde dengeli bir şekilde çalışmaya başlamıştır. Bu hattı besleyen roller konveyör üzerinde fren birikimi azalmıştır. Roller konveyöre fren taşıyan test rig istasyonunun işlem süresi bir fren için ortalama 75 sn olarak hesaplanmıştır fakat bu istasyon da işlem süreleri çok değişkenlik göstermektedir. Frenin test edilme işleminin yapıldığı bu istasyon alt montajın bittiği ve kontrollerin yapıldığı son istasyondur bu yüzden bu beklemelerle birlikte işlem süresi daha sonra yer alan 5-6 numaralı istasyonların sürelerine yaklaşmaktadır. Test rig‟ den önceki 3 istasyonun işlem süreleri; Tablo 3.3 1,2 ve 3 numaralı istasyonların işlem süreleri Bu sürelere bakıldığında yeni dar boğaz istasyonun 2. istasyon olması beklenmektedir. Fakat çalışmamızda bu ist...

Devamini Oku

» MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -5BÖLÜM ÜÇ UYGULAMA 3.1 İşletmenin Tanıtımı Ege Fren A.Ş. Bayraktar Holding‟e bağlı olarak faaliyet göstermektedir. İşletmenin hisselerinin %51‟i Bayraktar Holding‟e ait olup geri kalan kısım Arvin Meritor Automative GmbH‟ e aittir. Temelleri 1958 yılında Kayseri'de, otomotiv yedek parça ticareti ile atılan Bayraktar grubu bugün, gayrimenkul geliştirme, otomotiv ve hizmet alanlarında, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik olarak çalışan bir sanayi ve ticaret kuruluşları grubudur. Bayraktar, 2007 yılı sonu itibariyle, biri yabancı ortaklık olmak üzere 6 şirketi, 500 milyon doları aşan cirosu ve yaklaşık bin çalışanı ile Türkiye'nin önde gelen saygın grupları arasında yer almaktadır. Bayraktar, temel olarak, uzmanlaştığı gayrimenkul geliştirme, otomotiv ve hizmet alanlarında çağdaş yöntemler ve teknolojiyi kullanarak büyümeyi ve öncülük misyonunu sürdürmeyi hedefleyen bir gruptur.1987 yılında ticari araçlar için fren üretimi yapan Ege Fren Sanayi ve Tic. A.Ş. „yi kurmuştur. Fabrikada üretilen ürünler ticari araçlar için fren ve alt parçalarıdır.   İşletmenin ürünleri yukarıdaki gibidir. Özellikle 2008-2009 yıllarında otomotiv sektöründe etkisini gösteren Morgage krizi ile fabrika ürünlerine olan talepte azalma olmuştur, kriz döneminde fabrikanın üretim miktarı oldukça düşmüştür. Fakat kriz sonrasındaki süreç içerisinde üretim eski seyrine yaklaşmıştır ve artarak devam etmektedir. Fabrikadaki malzeme akışı aşağıdaki şemada gösterilmiştir: Şekil 3.1 Malzeme Akışı 3.2 Problemin Tespit Edilmesi İlk olarak fabrikanın üretim bölümlerinin genel yerleşimi incelenmiştir. Üretim çeşitlerine gör...

Devamini Oku

» MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -4Simülasyon‟un amacı, bir gerçek hayat sistemini girdi ve çıktılarıyla matematiksel olarak ifade etmek, gerçek sistemi kurulan model üzerinden tanıyıp araştırmak, değişik kararları ve seçenekleri gerçek sistemde hiçbir değişiklik yapmadan deneyebilmektir. (Hançerlioğulları, 2006) Simülasyonun uygulama alanları: Simülasyonun kullanıldığı bazı uygulama alanları şu şekilde sıralanabilir; (Hançerlioğulları, 2006)  Üretim/imalat sistemlerinin tasarım ve analizi  Montaj hattı dengeleme  İşgücü planlaması  Malzeme taşıma sistemleri  Yeni askeri silah ve sistem taktiklerinin saptanması  Bir envanter sistemindeki sipariş planlarının incelenmesi  İletişim sistemlerinin ve bunlar için gerekli mesaj protokollerinin tasarımı  Otoyollar, havaalanları, metrolar ve limanların tasarım ve işletimi  Ambulans bulundurma noktalarının ve buralardaki araç sayılarının saptanması  Yangın söndürme istasyonlarının yerlerinin ve buralarda bulundurulması gerekli minimum araç sayılarının saptanması  Finansal veya ekonomik sistemlerin analizi  Dağıtım kanallarının tasarımı  Bir bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi  İşletme yöneticilerinin eğitilmesi (işletme oyunları/firma simülasyonu)  Alınacak riskleri minimize etmek için uzay uçuşları denemeleri  Tamir-bakım sistemleri Simülasyonun Avantaj ve Dezavantajları: Simülasyonun avantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir; (Hançerlioğulları, 2006)  Esnek bir çözüm yöntemidir.  Diğer modellere kıyasla anlaşılması daha kolaydır.  Aşamalı olarak uygulayabilme imkânı vardır.  Klasik çözüm yöntemlerinin kullanılamadığı büyük karmaşık problemlerin çözümünde oldukça etkilidir.  Bir başka yö...

Devamini Oku

» MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -32.3.3 İstasyonların Yerleşimine Göre Montaj Hatları: Fiziksel yerleşimlerine göre montaj hatları, düz, dairesel, rastsal, değişik açılı, Uşekilli, zigzag gibi değişik biçimlerde tasarlanabilir. Geleneksel montaj hatları düz olarak tasarlanmıştır. Daha sonra yeni üretim hatlarında U-hatlar daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. U tipi hatlar JIT sistemleri için daha çok tercih edilen hatlardır. İşlevsel yapılarına göre de seri, bileşik, paralel ve besleyici montaj hatları olarak sınıflandırılır (Erkut ve Baksak, 1997). Eğer bazı işlerin işlem zamanları, çevrim zamanını asarsa paralel veya çoklu istasyonlar dengeleme için kullanılabilir. Paralellik ile daha az istasyonla daha dengeli hatlar elde edilebilir. 2.3.4 Gecikmeli veya Gecikmesiz Montaj Hatları: Bir montaj hattı tasarımında gecikmeli veya gecikmesiz bir hat tasarımı arasında bir seçim yapılmalıdır. Çünkü hattın devamlılığı buna bağlı olara gerçekleşecektir. Gecikmesiz hatta her istasyona her ürün birimini üretmek için eşit zaman miktarı verilir (çevrim zamanı). Bu çevrim zamanı sonunda sistem otomatik olarak yeni istasyona geçildiğini varsayar. Tamamlanmamış işler varsa, bu isler hattın sonunda yeni bir istasyonda tamamlanabilmektedir. Gecikmeli hatta ise, bir is tamamlandığı sürede yeni bir iş alınır. İşlerin tamamlanmasına izin verilir ancak bu durumda hattın gecikme miktarı da iyice incelenmelidir. 2.3.5 İşlem Zamanlarına Göre Montaj Hatları: Montaj hattı dengeleme problemlerinde, işlem zamanları göz önüne alındığında, çok genel iki farklı durum söz konusudur;  İşlem zamanlarının belirli olması (Deterministik MHD)  İşlem zamanlarının değişken olması (Stokastik MHD) Deterministik MHD problemlerinde, görev zamanlarının verilmiş olduğu ve bu zamanların bir birimden diğerin...

Devamini Oku

» MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -2BÖLÜM İKİ MONTAJ HATTI DENGELEME 2.1 Montaj Hattı Tanımı Montaj hattı bir takım iş istasyonlarının bir malzeme taşıma sistemiyle birleştirilmesinden meydana gelen bir sistemdir. Sistemin amacı bir ürüne ait bileşenlerin montajını gerçekleştirip bitmiş ürünü elde etmektir. (Özdemir vd. 2004) Montaj süreci iş elemanlarının veya yapılması gereken görevlerin sıralanmasından oluşur. Bir iş elemanının montajı önceden belirlenmiş ilgili istasyonda öncelik ilişkisine bakılarak yapılmalıdır. Montajı yapılacak ürünün hattı tasarlandığında, ürünün yapılacak işlemleri arasında süre farklarının dengelenmesi problemi ortaya çıkar. İşte ürün oluşumu sırasında yapılması gereken işlerin, montaj istasyonlarına, kayıp süreleri en aza indirecek şekilde atanması olayına montaj hattı dengeleme denmektedir.(Tanyaş ve Baskak, 2003). Montaj hattı dengelemedeki en önemli unsur, hat üzerinde aynı işlem zamanına sahip iş istasyonu sayısını ya da çevrim süresini en küçüklemektir. Hat dengelemenin temel amacı istasyonlardaki zaman fazlalıklarını azaltmak için montaj hattındaki toplam iş yükünü istasyonlara eşit olarak dağıtmaktır. Bu amaçla iş elemanları, birbirleri ile öncelik ilişkilerine ve istasyon boş sürelerine göre iş istasyonlarına atanır. Bu problem literatürde montaj hattı dengeleme problemi olarak adlandırılır. (Kılınçcı, 2004) Üretim sürecinde, üretilecek olan ürünün birden fazla iş öğesine ayrılmasıyla ve bu iş öğelerine ait işlemlerin ayrı işçiler tarafından yapılmasıyla daha hızlı ve ucuz üretim yapılabileceği anlaşılmıştır. Bunun sonucu olarak iş öğelerine ait işlemler, üzerinde birden fazla iş istasyonlarının bulunduğu belirli bir hat üzerinde yapılmaya başlanmıştı...

Devamini Oku

» MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -1DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar TAŞAN Haziran,2011 İZMİR ÖNSÖZ Günümüz rekabet koşulları göz önüne alındığında müşteri taleplerinin zamanında karşılanması işletmeler arasında farklılık oluşturan bir unsur haline gelmiştir. Bu durum göz önüne alındığında üretimin hızlı olarak gerçekleştirilmesi önem kazanmıştır. Montaj hattının dengeli olması üretim hızını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Çalışmamız bu durum göz önüne alınarak montaj hattı üzerinde tespit edilen dar boğaz istasyonunun iyileştirmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öncelikle veri analizi yapılarak sistem dengelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın devamında ise, simülasyon modeli kullanılarak sistemde değişiklikler incelenmiştir. Lisans bitirme projemizin danışmanlığını üstlenerek çalışma konumuzun belirlenmesinde bize yol gösteren, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak desteğini bizden esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar TAŞAN’ a, Çalışmalarımız sürecinde bilgileri ile bize destek olan Arş. Gör. Şener AKPINAR’ a, Tezimizi uygulamalı olarak yapma imkanı sağlayan EGE FREN A.Ş. yöneticilerinden Tayfun UZEL ve Akın İŞBİLİR’ e ve tüm personel/çalışanlarına, Manevi desteği ile bu günlere gelmemizi sağlayan ailelerimize sonsuz teşekkür ederiz. Saygılarımızla Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR ÖZET Üretimin birimler halinde gerçekleştirildiği sürekli üretim sistemlerinde yoğun talebin olduğu durumlarda, üretim h...

Devamini Oku

» Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri -2Günümüzde fiyat ve maliyet, rekabette üstünlük sağlamanın en geçerli iki faktörü olarak bilinir. Fordist üretimde ürün maliyetinin üzerine eklenen kâr miktarı ürünün fiyatını ortaya çıkarırken yalın dönüşüm, satış fiyatını fazla değiştirilemez kabul edip kâr miktarını artırmanın yolu olarak maliyetlerin düşürülmesini öngörmektedir.   Şekil 2. Maliyetler Üzerinden Rekabet Şekil 2; günümüzde korumacılığın, tekelciliğin ortadan kalktığı, tüketici taleplerinin ve ürün çeşitliliğinin şekillendirdiği yeni piyasa düzeninde, işletmelerin ürün fiyatlarını belirlemekte eskisi kadar özgür olamayacaklarını anlatmaktadır. Artık piyasalarda yerini alan oyuncu sayısı eskiyle kıyaslanamayacak kadar artmıştır. İşletmeler tüketici faydası aynılaştırılmış, benzer standartlarda ürünleri piyasaya sunmaktadırlar. Bunun anlamı, ürün fiyatını belirlerken hiçbir işletmenin diğer işletmelerin stratejilerinden bağımsız bir tutum sergileyemeyeceğidir. Aksi durumda tüketicinin geniş alternatifleri vardır. Şu halde işletmeler, maliyetlerini düşürdükleri ölçüde fiyat üzerinden rekabet etme güçlerini ve kârlarını artırabilme şansına sahiptirler. 6.3. Değer yönetimi kriteri Değer yönetimi; değer yaratılması, değer akışının tanımlanması, sürekli akışın sağlanması, çekme sisteminin kurulması ve mükemmellik arayışları başlıklarından oluşan ilkeleri içerir. Yalın üretim, bu 5 temel ilkeye dayalı olarak uygulanabilecektir. 6.3.1. Değer yaratılması Değer; ürün ya da hizmet olarak müşteriye doğru zamanda, uygun fiyattan ulaştırılan ve müşteri tarafından tanımlanan yeteneklerdir. Değer yaratma tasarımla başlar, üretim...

Devamini Oku

» Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri -1Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri Özay Umut TÜRKAN Balıkesir Üniversitesi Müh.-Mim. Fak., Endüstri Müh. Böl., Çağıs Kampüsü, Balıkesir Özet Bu çalışma, günümüz koşullarında pek çok işletmenin uyguladığı yalın dönüşüm projelerinin büyük kısmının başarısızlıkla sonuçlanmasının gerekçelerini irdelemek ve uygulamanın başarı koşullarını ortaya koyacak bir yol haritası çizmek amacıyla yapılmıştır. Şiddetli rekabet koşullarında varlıklarını sürdürmek isteyen üretim organizasyonları, sürekli değişen koşullara en hızlı şekilde uyum sağlayabilecekleri esnek yapılara ihtiyaç duymaktadırlar. Buna karşın kitlesel üretim sistemi olan Fordizm, olumsuz yapısal özellikleri nedeniyle esneklik beklentilerini karşılamaktan çok uzaktır. Yalın dönüşümün başarısı, üretim sürecindeki temel performans kriterlerinin doğru şekilde belirlenmesine ve uygulanmasına bağlıdır. Anahtar kelimeler: Yalın Üretim, fordizm, esneklik, performans kriteri The Basic Performance Criteria in Lean Transformation Abstract This study has been carried out to analyze the reasons why most of the lean transformation projects executed by several organizations have ended in failure and to put forward the conditions required for the success of these projects. The manufacturing organizations striving to survive in the highly competitive conditions of today are in need of flexible organizations through which they can accommodate themselves to the conditions that are in a state of flux. Fordizm, a mass production system, however, is far away from meeting the expectations for flexibility due to its negative features in structure. The success of lean transformation depends on identifying and applying the basic performance criteria in the production p...

Devamini Oku

» Imalat Sektöründe Haritalama Tekniginin Kullanilmasi -2YALIN ÜRETiME GEÇiS SÜRECiNDE DEGER AKISI HARiTALAMA TEKNiGiNiN KULLANILMASI: iMALAT SEKTÖRÜNDE BiR UYGULAMA Kaplama ünitesine gönderilen hidrolik kapaklar, uzun ambar beklemelerinde paslanmamaları için antipas karısımlı sıcak madde ile yıkanmaktadır. Bu üniteden çıkan kapaklar montaj ambarına stoklanmak üzere gönderilmekte, daha sonra buradan ön montaja alınmakta, burada 64 islemle hidrolik kapak üzerine çesitli parçalar eklenmekte, hidrolik kapak komplesi merkez arka gövde üzerine baglanmakta ve hidrolik testleri yapılmaktadır. Alt montajı yapılan kapaklar ana montaj hattına gönderilerek traktöre monte edilmektedir. Traktörler yurt dısına ihraç edilmekte veya yurt içinde bayilere gönderilmektedir. 3.3. Mevcut Durum Analizi Üretime iliskin veriler toplanırken stok tespit edilen alanlarda tek tek sayım yapma ve bu sayımı dogrulayarak olası hataları engellemek amacıyla SAP R/3’de stok takip ekranlarından sayım bilgilerini teyid etme olmak üzere iki yöntem izlenmistir. Toplanan bilgiler ısıgında hidrolik kapak ürün ailesi için mevcut durum Sekil 4’teki gibi haritalandırılmıstır.   Sekil 4. Hidrolik Kapak Ürün Ailesi Mevcut Durum Haritası Hidrolik kapak mevcut durum haritası, ana tedarikçiden malzeme tedariki ile hidrolik kapak komplesinin UZEL’in son montaj hattına teslimi arasında hidrolik kapakların kapıdan kapıya akısı ile sınırlandırılmıstır. Lojistik departmanı, SAP R/3 ERP paketini kullanmakta ve siparisleri “lk Gelen Önce - GÖ” kuralına göre islemektedir. malat proseslerine haftalık ve/veya aylık çizelge ve sevkiyata günlük çizelge göndermektedir. Hem bayilerden aylık olarak hem de son montaj hattından gelen siparisler dogrultusunda ana tedarikçiy...

Devamini Oku

» Imalat Sektöründe Haritalama Tekniginin Kullanilmasi -1YALIN ÜRETiME GEÇiS SÜRECiNDE DEGER AKISI HARiTALAMA TEKNiGiNiN KULLANILMASI: iMALAT SEKTÖRÜNDE BiR UYGULAMA Semra BiRGÜN*, Kemal Güven GÜLEN**, Kadriye ÖZKAN*** ÖZET Günümüz rekabet ortamında egilim, müsteri talebine hızlı cevap vermek ve yüksek kaliteli, düsük fiyatlı ürünler sunmaktır. Dünya çapında firma olmak için israfı ortadan kaldırmak ve etkin bir is akısı gerçeklestirmek tüm yönetcilerin hedefi olmalıdır. Bu, tam olarak yalın üretim felsefesinin ulasmaya çalıstıgı hedeftir. Deger akısı haritalandırma, kullanıcılara ne durumda olduklarını ve hangi israf yaratan faaliyetlerin ortadan kaldırılması gerektigini anlamalarına olanak saglar. Diger bir deyisle, deger akısı haritalandırma, bir deger akısı üzerindeki deger, israf ve israf kaynaklarını görmek için kullanılır. Deger akısı haritalandırma, her imalatçı için basvurulan degerli bir araçtır. Bu çalısmada, dünya traktör imalatı sektöründe en büyük firmalardan biri olan UZEL A.S.’de müsteri beklentilerini karsılamak üzere yalın üretim projesi dahilinde bir deger akısı haritalandırma çalısması yürütülmüstür. Önerilen gelismeler ve beklenilen faydalar, çalısmanın sonuçları olarak yöneticilere sunulmustur. Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, israf Analizi, Deger Akısı Haritalandırma,Etkinlik USING VALUE STREAM MAPPING TECHNIQUE THROUGH THE LEAN TRANSFORMATION PROCESS: AN APPLICATION IN MANUFACTURING SECTOR ABSTRACT The trend in today’s competitive environment is to provide high quality low priced diverse products and quick response to customer demands. In order to become a worldwide company, an effective simplification of workflow and elimination of waste must be the targets ...

Devamini Oku

» Isletmeler Acisindan Sürdürülebilir Üretim Stratejileri -42) ikinci adım yalın ve yesil fikirlerin firma bünyesinde benimsenmesi için isletmeciligin anladıgı lisanın konusulması gerektigidir. Bunun için çevresel konulara, her zaman karı göz önünde bulundurarak bakmak gerekir. Çözümleri, karı ve dünyayı en çok ödüllendirenden baslamak kosuluyla uygulamak gerekir. Üst yönetime çevresel çözümler önerilirken, çözümün dünyanın ve çocuklarımızın gelecegi için iyi oldugunu savunmak yerine, bu önerilerin firma ve is için iyi oldugu argümanı kullanılmalıdır. 3) Üçüncü adım yalın ve yesil amaçlara ulasmak için örgüt düzeyinde isbirligi yapılması gerekliligidir. ilk önce, örgütün tepesinde bunun saglanması, daha sonra örgütün baska bölümlerinde yalın ve yesil uygulamaların benimsetilmesi gerekmektedir. Intel bu amaçla “matris” adı verilen çevrim içi haberlesme sistemi kullanmaktadır. isletme matris aracılıgıyla çevreyle ilgili bilgileri etkin bir sekilde çalısanlar arasında paylasmakta ve basarıya ulasmıs uygulamaların baska birimlerde de adaptasyonunu tesvik etmektedir. 4) Son adımda isletmenin yalın ve yesil uygulamalar alanında kat ettigi yolu ölçmek ve sürekli gelistirmek için çaba harcanması gerekmektedir. Kat edilen yolun ölçülmesi, önceden belirlenen amaçlarla gelinen düzeyin karsılastırılmasını gerektirir. Amaçlar çogunlukla sirketin tümü ve ayrı ayrı birimleri için belirlenir. Örnegin, HP yazıcı bölümünde “içerigin geri dönüsümü”, “ürün geri dönüsebilirligi” ve “yazıcılarda kullanılan mürekkep de y...

Devamini Oku

» Isletmeler Acisindan Sürdürülebilir Üretim Stratejileri -3Çevre Odaklı Stratejiler Üretim süreçleri söz konusu oldugunda sürdürülebilirlik kavramı bu süreçlerin çevreye olumsuz etkileriyle ön plana çıkar. Bu olumsuz etkileri Birlesmis Milletlerin üretim ile ilgili sürdürülebilirlik göstergeleri çerçevesinde ele almak gerekir. Bunlar; sera gazları, ozon tabakası, hava kalitesi, ormansızlasma, çöllesme, kuraklık, tarım, biyolojik çesitlilik, zehirleyici kimyasallar, yenilenemeyen malzemeler, tehlikeli atık, atık miktarı ve su olarak sıralanabilir. Tablo 4’de bu göstergelerin ekonomik gelismislik düzeyi ile tehditlerin niteligi açısından karsılastırması yapılmıstır. Bu göstergeler dikkate alındıgında sürdürülebilir üretim, materyallerin sera gaz salınımları olmaksızın, yenilenemeyen ve zehirli materyaller kullanılmaksızın yapılan üretim veya atık üretmeyecek dönüsüm teknolojilerinin gelistirilmesi olarak tanımlanabilir. Julian Allwood (2005) bu tanımdan hareket ederek sürdürülebilir üretim için bes stratejinin kullanılabilecegini ileri sürmektedir. Birinci stratejiye göre, daha az malzeme ve enerji kullanılmasını saglamak gerekmektedir. Az kullanım, yukarıda belirtilen sürdürülebilirlik göstergelerinin bütünü üzerinde olumlu etki yapacaktır. ikinci stratejide, girdi olarak kullanılan malzemelerde zehirli olanların yerine zehirli olmayanların, yenilenemeyenler yerine yenilenebilir olanların tercih edilmesi gerekir. Örnegin, elektronik üreticileri lehim malzemeleri içinde kullanılan kursunun çevreye verdigi zarar nedeniyle artık lehim için kursun içermeyen malzemeler ve yöntemler kullanmaktadırlar. istenmeyen çıktıların azaltılarak daha temiz üretim gerçeklestirilmesi ...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun