» Isletmeler Acisindan Sürdürülebilir Üretim Stratejileri -2Sürdürülebilirlik Degerlemesi Toplumsal düzeyde sürdürülebilirlik konusunda bilinç arttıkça; yatırımcıların2, müsterilerin ve devletlerin3 isletmelerden bu konudaki beklentileri gündeme gelmektedir. isletmelerin faaliyetlerinden dolayı sorumlu tutulmaları aslında M.Ö. 2. yy. da ilk kez Hammurabi kanunlarında4 yer almıstır (Hale ve Hovden, 1998: 129). Günümüzde McKinsey and Co. tarafından yapılan anketlerde (Bonini, McKillop ve Mendonca, 2007a; Bonini, McKillop ve Mendonca, 2007b) artık müsterilerin isletmelere olan güven düzeyinin azalmakta oldugu ve sirketlerin ortaklarına karsı yükümlülüklerinin toplum için yaratılan faydaya katkılarıyla dengeli olması gerektigi konularında müsterilerin görüs birligi içinde bulundukları tespit edilmistir (Hill, 2007: 2). Bu dogrultuda isletmelerin degerlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıstır. Bu beklentileri karsılamak amacıyla 1989 yılından baslayarak dünyada giderek artan sayıda halka açık isletmelerin periyodik olarak yayınladıkları finansal raporlar dısında, çevreyle, toplumla ve sürdürülebilirlikle ilgili politikalarını ve yarattıkları etkilerini raporlamaya basladıkları gözlemlenmektedir (Kolk, 2004: 51-64). Bu raporlar için henüz ülkelerde, proje asaması dısında, yasal bir zorunluluk ve bir standart veya format bulunmamaktadır (bu çalısmalar farklı ülkelerde çevre raporu, güvenlik, saglık ve çevre raporu gibi farklı isimlerle anılmaktadır). Bu amaçla 1997 yılında olusturulan Küresel Raporlama Girisimi (Global Reporting Initiative-GRI) gibi yaklasımlarla bir standart ve format olusturulmaya çalısılmaktadır. Küresel Raporlama Girisimi’nin amacı, sirketlerin ekonomik, çevresel ve toplumsal performansları hakkındaki raporlarını dogru v...

Devamini Oku

» Isletmeler Acisindan Sürdürülebilir Üretim Stratejileri -1Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 ¨ Cilt/Volume: 7 ¨ Sayı/Issue: 14, s. 63 - 86 SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK KAVRAMI VE iSLETMELER AÇISINDAN SÜRDÜRÜLEBiLiR ÜRETiM STRATEJiLERi Yrd. Doç. Dr. V. Alpagut YAVUZ Mustafa Kemal Üniv. iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, isletme Bölümü Özet Son yıllarda dünyada yasanan iklimsel ve çevreyle ilgili degisimlerin etkileri ve nedenleri birçok kavramla birlikte sürdürülebilirlik kavramının da görünürlügünü arttırmıstır. Sürdürülebilirligin saglanabilmesi konusu farklı bilim dalları kapsamında birçok boyutuyla ele alınmaktadır. Uygulama açısından isletme faaliyetleri içinde, özellikle üretim süreçlerinin yönetilmesinde mevcut teori ve yaklasımların bir çatı altında toplanıp irdelenmesi geregi ortaya çıkmıstır. Bu sebeple bu çalısmada önce sürdürülebilirlik kavramı çesitli boyutlarıyla ele alınmıs; ekonomi bilimi içerisinde kalkınma boyutu incelenmis ve ardından sürdürülebilirligin degerlemesi konusu incelenmistir. Daha sonra sürdürülebilirligin üretim faaliyetleri açısından ne ifade ettigi ayrıntılı olarak irdelenmis ve isletmeler açısından üretimin sürdürülebilir kılınması için kullanılan güncel stratejiler belirlenip bes ana yaklasım çatısı altında sınıflandırılarak incelenmistir. Bunlar sırasıyla doga kapitalizmi yaklasımı, çevre odaklı stratejiler, temiz üretim yaklasımı, yesil üretim yaklasımı ile yalın ve yesil yaklasımıdır. Temel sorun, bu yaklasımların nasıl uygulanacagı ve isletme bünyesi tarafından nasıl kab...

Devamini Oku

» Üretim Yönetiminde Kanban Sistemi - Yüksek Lisans Projesi -2Şekil 3: Üretim Emri Kanban Örneği11 (Kaynak : Nesime Acar, Verimlilik Dergisi, MPM Yayını, 1992/3, sayfa : 91) İşlevlerine Göre Kanban Çeşitleri Kanbanlar kullanıldıkları yere ve amaca göre adlandırılmaktadır. Çekme kanbanı ve üretim emri kanbanı temel kanbanlardır. Çekme kanbanı bir is istasyonunun kendisinden sonraki iş istasyonundan çekeceği ürünün türünü ve kalitesini tanımlar. İş hücreleri arasında hareket eder.  Üretim emri kanbanı ise, iş istasyonunun üretmesi gereken ürünün türünü ve kalitesini tanımlar. Ancak kendi hücresinde hareket edebilir.12 Şekil 4:itme (a) ve Çekme (b) Sistemleri     iTME SiSTEMi ÇEKME SiSTEMi Üretim, gelecekteki talep tahminine göre yönlendirilir. Üretim, mevcut talebe göre yönlendirilir. Talepteki değişmeler, aşırı ve ölü stoğa neden olmaktadır. Talepteki değişmeler, sonraki prosesten öncekine aktarılabilir. Oluşabilecek hatalara yönelik emniyet stokları oluşturulur. Hatalar oluşmadan önlendiği için emniyet stoğuna gerek yoktur. Prosesler arası bilgi akışı hızlıdır Prosesler arası bilgi akışı yavaştır Şekil 5 İtme ve Çekme Sistemi Arasındaki Farklar13 Çekme kanbanı ve üretim emri kanbanı haricinde kullanılan diğer kanban çeşitleri şunlardır 14: 1- Tedarikçi Kanbanı, dışarıdan tedarik edilecek parçaların teslimi konusunda talimatları içeren bir çeşit çekme kanbanıdır. 2- Acil ihtiyaç Kanbanı, talep değişimleri, hatalı işlem ve sonradan yapılan eklemeler nedeniyle geçici olarak dağıtılan ve iş sona erdiğinde toplatılan kanbanlardır. 3- Özel Kanban, sipariş üretimi için hazırlanan ve her sipariş için dağıtılıp toplanan bir kanban türü...

Devamini Oku

» Üretim Yönetiminde Kanban Sistemi - Yüksek Lisans Projesi -1ÜRETiM YÖNETiMiNDE KANBAN SiSTEMi T.C MARMARA ÜNiVERSiTESi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Projesi ÜRETiM YÖNETiMiNDE KANBAN SiSTEMi Öğretim Görevlisi PROF. DR. YAMAN ÖZTEK Hazırlayan Kazım KARABOĞA Marmara - Aralık 2009   Özet Globalleşme sürecinin hızlı yaşandığı günümüzde, Tam Zamanında Üretim sistemleri üretim sektörü basta olmak üzere çok geniş bir alanda kullanılmaya başlamıştır. Rekabetin üst düzeyde yaşandığı, esnekliğin büyük önem kazandığı, kaynak kısıtlarının bas gösterdiği, müşteri odaklı çalışmanın vazgeçilmez bir unsur haline geldiği ve tüm bunlardan dolayı maliyetlerin düşürülmesinin çok önemli olduğu pek çok alanda, yalın üretim teknikleri firmalara büyük avantaj sağlamaktadır. Kanban, üretim ve malzeme akısını kontrol etmek için kullanılan; üretim süreçlerine neyi, ne zaman, ne kadar üreteceklerini ve nereye göndereceklerini söyleyen bir bilgi sistemidir. Kanban sisteminin uygulamaya geçirilmesi ile ürün ve bilgi akısı birlikte ele alınır, ayrı bir stok yönetimi gerekmez, fazla üretim engellenir ve israfların en aza indirilmesi sağlanır, bu sayede kaynak kullanımı minimum seviyede gerçekleşir. Bu çalışmada kanban sistemi geniş olarak incelenecektir. Giriş Kanban kelimesi kart veya işaret kelimesinin Japonca karşılığıdır. Kanban sisteminde; somut nesneler yani kartlar işin tipini miktarını ve parça ile ilgili bilgileri içerir. Üretim yönetiminde Kanban tipi bir uygulamaya geçmek oldukça önemlidir. Kartların hareketi ile bilgiler somut hale gelir ve kolayca anlaşılır.1 Yalın üretim sistem...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -216. GENEL DEGERLENDIRME VE SONUÇ Yalın üretim, pazara hitap eden ürün çesitliligini arttırmaya çalısırken, kalite ve verimliligi arttırarak maliyetleri düsürme çabasındadır. Klasik (seri) üretim ile kıyaslandıgında daha az isgücü, daha az üretim alanı, daha az yatırım ve nihayetinde olumsuz olan her bir kalemin daha azı anlamına gelmektedir. Kendisinden önce kabul görmüs olan emek-sanat ve seri üretimin avantajlarını bünyesine katarken, dezavantajlarını ise elimine etmeye çalısmıstır. Emek-sanat üretiminin yüksek maliyetinden kaçarken seri üretimin de katılıgından uzaklasmıs, katılımcı üretim felsefesini gündeme getirmistir. Hedefi, sürekli düsen maliyetler ve ıskartalar ile üretimde mükemmellige ulasmaktır. Stoksuz çalısma, tam zamanındalık, mudanın eliminasyonu, sıfır hata ve maksimum verimlilik yalın üretimin temel kavramları olmustur. Yalın üretim sistemi pek çok yararının yanında güçlüklere ve problemlere de sahiptir. Kitle üretim veya proje üretim sistemine göre daha çok standart ürünleri içeren tekrarlayıcı üretim sistemlerine uygulanabilirligi daha fazladır. Yani üretim sistemi uzun dönemli donanımlar temel alınarak kurulmussa yalın üretim gerçeklestirilemez. Yani uzun dönemli tesislerden ziyade günlük karma model programlarıyla üretim yalın üretim sistemi ile çalısmayı olanaklı kılar. Ayrıca uygulanması çok sıkı bir disiplini gerektirir. Eger JIT yada sıfır hata gerçeklestirilemezse üretim sekteye ugrayacaktır. Aynı zamanda sistem içinde yavas çalısma ve kötü yönetim kabul edilemez. Üretim düzgün akmaz ve çalısanlar islerini zamanında yapmazsa yalın ü...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -20Öncelikle takılacak olan kalıp, fabrikanın tavanına yerlestirilmis olan raylı vinç sistemine baglanmaktadır. Ön kalıbın agırlıgı 36.000 kg., arka kalıbın agırlıgı ise 32.000 kg. dır. Enjeksiyon makinesinin içerisine vinç vasıtasıyla yerlestirilen kalıbın öncelikle bir yüzeye saplamaları yapılmakta, takiben diger yüzeyin Flech (bilezik) baglama isleminin devamında bu yüzeyin de saplama baglantıları yapılmaktadır. Saplamalar kalıbın agırlıgını tasıyarak yatay dengeyi, bilezik ise kalıbın asagı-yukarı kaymasını engelleyerek dikey dengeyi saglamaktadır. Kapı açma-kapama ve enjeksiyon bölümü makine ayarlarından sonra elektrik, hidrolik ve su baglantıları yapılmaktadır. Program ayarları, sıcaklık ayarları, baglantıların dogruluk kontrolünü takiben kalıp yüzeylerinin temizlenmesi, yollukların açıklık kontrolleri için hammadde püskürtülmesi ve son olarak da püskürtülen bu hammaddenin temizlenmesi ile kalıp degistirme islemi sonlandırılmaktadır. Islemler ayrıntılı olarak incelenerek, bu islemlerin süreleri ile kümülatif süreler Tablo 5.6.’da gösterilmistir. Tablo 5-6. Kalıp Degisim Islemleri ve Süreleri   ISLEM NO YAPILAN ISLEM SÜRE (Saniye) KÜMÜLATIF SÜRE(Saniye) 1 Kalıbın vince baglanması 390 390 2 Eksik aletlerin getirilmesi 160 550 3 Denge probleminin giderilmesi 90 640 4 Kalıbın enjeksiyon makinesinin yanına tasınması 277 917 5 Kalıbın enjeksiyon makinesinin içine yerlestirilmesi 391 1308 6 Saplamaların depodan getirilmesi 84 1392 7 Saplamaların takılması (8+8=16 adet) 1918 3310 8 Bilezigin oturtulması 210 3520 9 Diger duvarın saplamaların takılması (8+8=16 adet) 2027 5547 10 Kapı açma-kapama mekanizması ve enjeksiyon bölümü makine ayarları 180 5727 11 Elektrik-Hidrolik-Su ...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -19Buna göre, bir üründen 1 lot üretildikten sonra, aynı üründen bir kanban daha üretmek için geçen bekleme süreleri asagıdaki gibi olacaktır; Bekleme Süresi Ön Tampon = 230 + 2680 + 245 + 52*150/60 = 3285 dk Bekleme Süresi Arka Tampon = 245 + 2450 + 230 + 52*150/60 = 3055 dk Bu bekleme süreleri içinde ürünler için ayrıca ek talep olusursa, esneklik için hat sonunda bu talepleri karsılayacak stok bulundurulması gerekecektir. Ürünler için ortalama talepleri bildigimize göre, bulundurulacak stok miktarını ve bunlara karsılık gelen kanban sayılarını hesaplayabiliriz. Bunun için toplam çalısma sürelerini hesaplamamız gerekir. Enjeksiyon atölyesi 24 saat esasına göre üretim yapmaktadır. Yemek ve çay molalarını düstügümüzde toplam çalısma süresi 22,5 saattir. Bu durumda esneklik için hat sonu stok ve kanban sayıları asagıdaki gibi olmalıdır. Ön tampon için 3285dk X 128 =312 adetj 6 Kanban ( 6*19/16 =ja de pape 22,5 *60 dk Arka tampon için 3055dk X 128 = 290 adet ja de papel fotográf=ja de pape 22,5 *60 dk Ayrıca ortaya çıkabilecek herhangi bir aksaklık durumu için (arıza, elektrik kesintisi... vs) güvenilirligi saglamak amacıyla hat sonunda stok bulundurulmalıdır. Bu durumda durma süresi için ortalama bir kabul yapmak gereklidir. Varsayalım ki 22,5 saatlik çalısma süresi içinde ortalama durma süresi iki ürün içinde aynı ve 2 saat olsun. Güvenilirlik için stok miktarları: Ön tampon için 2/22,5 X 128 =ja de papel fotográfic Arka tampon için 2/22,5 X 128 =ja de papel fotográfn Bu durumda ürünler için hesapladıgımız Kanban sayıları asagıdaki gibidir. Enjeksiyon ...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -18Amaç tüm çalısanlara, kullandıkları ekipmanın üçüncü seviye bakımlarını yapabilecek nitelik kazandırmaktır. Bunun içinde her üretim biriminde çalısanlardan bir lider ve ekibi olusturulmalıdır. Bu gruba olusturulacak bakım talimatlarına göre günlük, haftalık ve aylık bakım talimatlarında belirtilen bakımları yapacakları çeklistler dagıtılmalıdır. Hedef, operatörlerin %100’ ünün en az bir konuda egitim verebilme yeterliliginin kazandırılması olmalıdır. Her üretim birimine TPM ehliyet seviyesi tablosu kullanılabilir. Ehliyet seviyeleri: 1-Operatör, 2-Usta, 3-Egitici, 4- Uzman Egitici seklinde olabilir. Bu personel grubundaki ve aynı zamanda birimindeki çalısma arkadaslarını uzman egitici oldukları alanda egitime tabi tutmalıdır. Yönetim tarafından bu çalısmaların ödüllendirilmesinin de faydalı olacagı degerlendirilmektedir. Tablo 5.3.’de bir örnek tasarlanmıstır. Tablo 5-3. Enjeksiyon Atölyesi Çalısanları TPM Seviyeleri   9- SMED: Kalıp degistirme islemi sadece enjeksiyon atölyesinde yapılmaktadır. Bu nedenle kalıp sürelerinde iyilestirme çalısmaları sadece bu proseste çalısılabilir. Halihazırda ön tamponun kalıp baglanma süresi ortalama 245 dakika, arka tamponun kalıp baglanma süresi ise ortalama 230 dakika oldugundan yapılacak çalısma çok isabetli olacaktır. Bu konuya ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak yer verilmistir. 10- Y Ö N TEM BASITLESTIRME: Enjeksiyonda hammadde olarak kullanılan polipropilen, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk halinde alınmaktadır. Ancak üretilen tampon ısıl islemden geçmektedir ve ürün üzerindeki hataların görülebilmesi için ürünün siyah renkte olması tercih edilmektedir. Hammadde beyaz o...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -17Tamponlar için JIT çevrim süresi, tamponların hat yanında hazır edilmesi için gerekli olan faaliyetlerin zamanları çıkartılarak Tablo 5.2’de verilmistir.   Tablo 5-2. JIT Çevrim Süresinin Hesaplanması JIT Ç/S’NE ETKI EDEN FAKTÖRLER SÜRE (dakika) AÇIKLAMA 1- Difüzyon bilgisinin alınması 10 Difüzyon bilgisi her 10 dakikada bir alınır 2- Yan sanayinin sevkıyatı hazırlama süresi 5 Difüzyon bilgisini yorumlama, tamponu hazırlama,irsaliye kesme 3- Bos konteynırların araçtan alınıp sevkıyatın kamyona yüklenmesi 10 4- Ana sanayi bosaltım bölgesine parçaların tasınması 15-20 Harici yol, kapı giris islemleri, dahili yol 5- Bosaltma 5 Forklift bekleme, bosaltma 6- Hat yanına tasıma 5 1 adet sehpanın hat yanına tasınması TOPLAM SÜRE 55 JIT çevrim süresi 1 kabul edilmektedir. 5 dakika fazlalık herhangi bir yavaslama için emniyet payıdır. Hatta giren otoların bilgisinin alınması ile yan sanayide bu model otoların ihtiyaç duydugu seçenek ve renkte tamponun hazırlanarak hat yanına getirilmesine kadar olan toplam süre 55 dakikadır. Ana sanayi açısından da bu saglama yapılmalıdır. Tofas bir vardiyasında 150 araç üretmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla montaj üretim hızı: (150 oto/vardiya) / (9saat/vardiya* 60dakika/saat) = 3.75 dak/oto’dur. Yani 3.75 dakikada bir oto üretilmektedir. Hat içerisindeki 130 araç toplam 8 JIT’ e (130/16 = 8 ) tekabül etmektedir ve 130 aracın isleminin bitip tampon montaj istasyonuna gelme süresi 130*3.75= 487,5 dakikadır. Bu sürede 8 JIT tamamlanmalıdır. 487.5/8=60.94 dakikadır ve sevkiyat için gerekli olan 55 dakikaya emniyet payı olarak yaklasık 6 dakika kalmaktadır. Ayrıca olası bir aksaklık durumu için veya muh...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -16Öncelikle polipropilen maddesi enjeksiyon prosesinin ilk asamasında, 210- 233 derecelere kadar ısıtılıp sıvılastırılmakta, oradan da borular vasıtasıyla kalıp basma bölümüne aktarılmaktadır. Sıvı hammadde, bir yandan istasyon içerisinde takılı olan tamponun seklini alırken bir yandan da soguk hava kanalları ile sogutulmaktadır. Devamında kapak açılmakta ve isçi tarafından alınan tampon ısıl islem bölümüne getirilmektedir. Burada tampon üzerindeki fazlalıklar kesici yardımıyla alınmakta ve ısıl islem uygulanarak uç kısımlarda olusan çıkıntılar ortadan kaldırılmaktadır. Kalite personelinin gözle muayenesi sonucunda onaylanan tamponlar toza, çarpmaya karsı koruma maksatlı, tek tek posetlere konarak tasıyıcı vasıtasıyla braket kaynatma tezgahlarına alınmaktadır. Burada öncelikle zımpara islemi gören tamponlar, braket kaynatma makinelerine baglanarak üretilen opsiyona göre (örnegin sensör deliklerinin açılması ile yerlestirilecegi yuvaların monte edilmesi), takılacak parçaların yuvalarının delinmesi islemine tabi tutulmaktadır. Bu proseste isi biten tamponlar konteynırlar ile boya atölyesine gönderilmektedir. Boya atölyesi, yapılan isin hassasiyeti, özel robotların kullanılıyor olması, ısı, boya ve vernik kokusu gibi nedenlerden dolayı fabrika içerisinde özel bir bölüme konuslandırılarak diger bölümlerden yalıtımı saglanmıstır. Bir önceki prosesten aktarılan tamponlar kayan bant üzerindeki skidlere baglanmaktadır. Ilk olarak tamponlar, üzerindeki partiküllerden arındırılması için hava üfleyen boruların oldugu bölümden geçmektedir. Devamında bir isçi takrak bezi (mumlu bez) ile tamponu silerek üzerindeki yag ve partiküllerden arındırılması islemine devam eder ve tamponu iyonize bar...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -15Isletme 24 saat esasına dayalı olarak vardiya sistemiyle çalısmakta olup düzenli ve kesiksiz bir üretim geçerlidir. Çok genç bir isletme olan A-PLAS Mart 2007 tarihinde üretime baslamıs olup halen isletmenin kurucusu olan Italyan OLPIDÜRR s.p.a., Milano sirketinden ve JIT sevkiyatla ürün verdikleri ana sanayileri olan TOFAS’tan teknik destek almaktadır. Isletmenin organizasyon seması Sekil 5.1.’de görüldügü gibidir.     Sekil 5-1. A-PLAS Organizasyon Seması Yalın üretim sistemi ilk kez Toyota’da uygulanmıstır. Bu sistem halihazırda büyük ölçekli isletmelerde basarıyla uygulanmaktadır. Çalısmanın uygulama kısmının A -PLAS Plastik ve Lastik Sanayi’de yapılmasının amacı üretime yeni baslayan orta ölçekli bir isletmede yalın üretim prensiplerinin uygulanabilirligini incelemektir. Bu bölümünde izlenen yöntem, yüz yüze görüsme ve üretim ortamında inceleme yöntemidir. 5.2. A-PLAS Plastik Ve Lastik Sanayinde Tampon Üretimi Fabrikanın ana ürün olarak üretmis oldugu ön/arka tamponların üretim akıs seması Sekil 5.2. ve Sekil 5.3’de, fabrika yerlesimi (layout) ve yerlesim üzerinde ürün akıs seması da Sekil 5.4’de verilmistir. Ayrıntılı ürün farklılastırmalarını içeren diyagramlar ise Ekler bölümünde verilmistir.     Sekil 5-2. Arka Tampon Ürün Akıs Diyagramı Sekil 5-3. Ön Tampon Ürün Akıs Diyagramı Sekil 5-4. Yerlesim Üzerinde Ürün Akıs Diyagramı Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -1 Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -2 Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -3 Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -4 ...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -14Tablo 4-3. 2002 Yılı Kanban-JIT Uygulamalarından Elde Edilen Kazanç [26]   Ayrıca söz konusu isletmelerden gövde atölyesinde Kanban ve JIT sevkiyat uygulayanlar, 9,6 gün olan ortalama stok süresini 2002 yılı sonunda %32,29’luk bir iyilestirme ile Tablo 4.4.’de görüldügü gibi 6,5 güne düsürmeyi basarmıslardır. Stok finans kazancı ise 510,027 €/yıl’dır. [26] Tablo 4-4. Yılı Kanban-JIT Uygulamaları Ile Gövde Atölyeleri Ortalama Stok Süresindeki Kazançlar [26]   4.6. KOBI’lerde Yalın Üretim Sistemine Genel Bir Bakıs Yalın üretim tekniklerinin KOBI’lerde basarıyla uygulanabilecegi degerlendirilmektedir. Çünkü KOBI’ler büyük ölçekli isletmelere göre; - Daha rekabetçi bir yapıya sahiptirler, - Daha fazla verimlidirler, - Yeni taleplere ve yeni teknolojilere daha kolay uyum saglarlar, - Çalısma tarzları büyük ölçekli isletmeler kadar monoton ve sıkıcı degildir, - Ekonomik krizlere karsı daha dayanıklıdırlar, - Istihdamı arttırmada ve gelir dagılımını düzeltmede daha basarılı rol oynarlar. Bu özellikleri sayesinde sanayide öncü kuruluslardır ve Türk Sanayisi’nin bel kemigi konumundadırlar. Buraya kadar anlatılanlar Tablo 4.5’de Yalın Üretim Sisteminin KOBI’lere uygunlugu baslıgı altında degerlendirilmistir. Tablo 4-5. Yalın Üretim Sisteminin KOBI’lere Uygunlugunun Degerlendirilmesi Görüldügü gibi yalın üretim tekniklerinin Kobi’lerde uygulanması genel olarak mümkündür. Bazı alanlardaki uygulama sıkıntısı ortadan kaldırmak için organizasyonel yapıda ve donanımda yapılacak düzenlemeler ile Kobi’lerde her alanda rahatlıkla uygulanması mümkü...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -134.3. KOBI’lerin Genel Tanımı Ve Önemi Bir ekonominin gerçek dinamosu olan KOBI’nin net bir tanımlamasını yapmak mümkün degildir. Genel tanımı küçük ve orta boy isletmeler olmasına ragmen, KOBI´lere degisik ülkeler hatta aynı ülke içindeki farklı birimler farklı farklı özellikler yüklemektedirler. Bu nedenle çogu zaman tanımlamada karısıklık yasanmaktadır. Bunda temel etken, tanımlamada kullanılan ölçütlerin degisik olmasından kaynaklanmaktadır. Tanımlamada genel olarak 3 ölçüt öne çıkmaktadır: Firmanın çalıstırdıgı personel ya da isçi sayısına, bagımsızlık ölçütlerine ve bilanço degerlerine göre üç ana ölçütte tanımlama yapmak mümkündür. Bagımsızlık ölçütü, bir firmanın sermayesi ve hissesinin %25’ten fazlasının bir büyük sermaye grubuna ait olmamasıdır, yani hisse payı içinde büyük sermayenin payı %25’ten fazla olan bütün firmalar KOBI kategorisine girmemektedir. Ölçütlerdeki farklılık, degisik sektörlerde ve faaliyet alanlarında bile görülmektedir. Örnegin bilisim sektöründe faaliyet gösteren bir isletmenin KOBI olması için 50 yada daha az bilgisayar sahibi olması gibi bir egilim söz konusudur. Burada görüldügü gibi temel ölçüt, üretim aracının yani bilgisayar sayısının tanımda kullanılmıs olmasıdır. Yine aynı sekilde, imalat sanayinde ise çalısan sayısı devreye girmekte fakat ölçütler aynı olmasına ragmen sonuç degismektedir . [27] Dünyada genel anlamda kabul görmüs bir KOBI tanımlaması bulunmamaktadır. Bu konuda her ülkenin ekonomik özellikleri itibariyle belirlenmis degi...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -12Yalın sistemin daha da yaygınlasmasını, böylece bir yandan tek tek isletmelerin rekabet gücünün artmasını, öte yandan da dünyada giderek kısıtlı hale gelmeye baslayan üretim girdilerinin daha verimli ve israftan arınmıs sekilde kullanılmasını saglamak isteyen Dr. James Womack ve Prof. Daniel Jones, aynı konu üzerine birlikte yazdıkları “Yalın Düsünce-1996” isimli ikinci kitapla (birincisi Dünyayı Degistiren Makine-1990), sadece literatüre eser kazandırmakla sınırlı kalmayıp, isi kurumsallastırmaya karar vermislerdir. Bu düsünce ile kar amacı gütmeyen yapıya sahip Yalın Kurulus Enstitüleri’ nin (Lean Enterprise Institute) ilkini 1997 yılında Amerika’ da açmıslardır. Daha sonra Ingiltere ve Brezilya’da da açılan bu enstitülerin dördüncüsü Isveç’ tekiyle eszamanlı olarak Türkiye’de kurulmustur. Almanya, Hollanda, Polonya, Avustralya, Çin ve Fransa’ da da yalın enstitüler kurulmus olup halen birçok ülkede de kurulus asamasındadır. Enstitünün baslıca yayınları; Görmeyi Ögrenmek(Mike Rother, John Shook), Sürekli Akıs Yaratmak (Mike Rother, Rick Haris), Bütünü Görmek (Dan Jones, Jim Womack), Yalın Üretim (Dr. Ayperi Serdaroglu Okur), Imalatta Mükemmellik Yolu ( Kiyoshi Suzaki), Toyota Tarzı (Jeffry K.Liker)’dır. 2002’den bu yana Istanbul’da hizmet veren dernegin 106 üyesi mevcuttur. Bu üyelerin %36’sı otomotiv, %29’u çesitli endüstri dalları, %8’i akademi, %27’si de diger sektörlerdendir. Bu dernegi danısman seçerek yalın üretim tekniklerini isletmelerine uygulama sürecine girmis olan büyük, orta ve küçük ölçekli isletmelerden bazıları Tablo 4.1.’de...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -118. STOKLAR: Klasik üretim sistemlerinde stok, varlıgı pek hissedilmeyen bir sorundur. Yalın üretim sisteminde, sistemin temelini olusturan stok politikasında, stoklara, para israfına yol açan ve atıl olarak bekleyen kaynaklar olarak bakılır. Bu yüzden, çesitli isletme sorunlarını ortadan kaldırabilmek için, önce isletmenin neresinde stok birikimi olusuyorsa, bu olusumu tespit etmek, sonra da bu sorunu çözümlemek gerekir.Yalın üretim çalısma yaklasımı, alan tasarrufunu, gecikme süresinin azaltılmasını, is yükleme düzgünlügünü ve stok azaltılmasını aynı zamanda göz önünde bulundurarak gerçeklestirmeye çalısır. Böylece stok kontrolü hem kolaylasmıs hem de daha ucuza mal olmus olur. Islerin su gibi düzgün ve stoksuz akması, parçaların yitirilmesini, kodlanmasını, bilgisayarda veya stok kayıtlarında tutulmasını önler ve sonuçta kalite ve disiplin ilerlemis, maliyetler azaltılmıs olur. 9. TEDARIK KAYNAKLARI: Küçük boyutlu siparis ve düzgün akıslı üretim yapısına sahip olan yalın üretim sistemi, tedarik kaynaklarını (satıcıları) da takımın bir ögesi veya parçası olarak düsünür. Sistemin bir parçası olan satıcılardan, satın alınacak kalemlerin tasarlanmasına ve planlanmasına yardımcı olmaları beklenir. Satın alma programlarının, satıcılarla birlikte koordine edilmesi ve her gün bir çok küçük boyutlu teslimlerin yapılması istenir. Bu tutum, satıcıların, fabrikalarını, müsteri isletmelere yakın olarak kurmaları sonucunu dogurur. Yalnızca tek bir kaynaktan tedarikte, herhangi bir kabul kalite kontrolü yapılmaz. Tüm kalemlerin, belirli kalite ve garantileri, satıcı isletme tarafından üstlenilir. Bu durum, satıcı ile alıcı arasında bir rekabet&ccedi...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun