» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -10Yalın üretim ulasılmıs olan uygulama düzeyinin en iyi uygulama düzeyi olarak kabul edildigi duragan bir sistem olmayıp sürekli iyilestirmenin temel prensip olarak kabul edildigi bir felsefedir. Yalın üretimi benimsemis firmalar üretimde sürekli iyilestirmeyi prensip olarak kabul ederler. Sekil 3-6. SMED Uygulaması Için Rulmanlı Sistem (Anonim) Yalın Üretim i le Toyota’ nın kazançlarına somut birkaç örnek verildikten sonra Türkiye’deki yalın üretimin uygulama durumu incelenmistir. - Toyota Motor Company 1980’li yılların basında, piyasaya sürdügü 3.5 milyon otomobille Batı’daki en büyük rakiplerinden yaklasık 10 kat daha az isçiyle dünya üreticileri arasında bir anda ikinci sıraya yerlesmistir.[5] - 1987 yılında, General Motors tesislerinde bir otomobil 31 saatte monte edilirken, Toyota’da bir otomobilin montajı 16 saati bile bulmuyordu. Üstelik hata oranı da üçte ikiden azdı. General Motors’da her yüz otomobilde 145 hata ortaya çıkarken, Toyota’da hata sayısı 45’tir.[5] - Altı çizilmesi gereken en önemli basarı da büyük preslerde kalıp degistirme süresinin inanılmaz düzeyde azaltılmasıdır. Bu süre 8 saatten 3 dakikaya indirilmistir.[5] 3.3. Yalın Üretim Ile Klasik Üretim Sistemleri Arasındaki Genel Farklar Yalın üretim teknikleri ayrıntılı olarak inceledikten sonra yalın üretim sisteminin klasik üretim sistemlerinden oldukça önemli farklarını anlamak daha mümkün olacaktır. Bu farklar Tablo 3.2.’de özet olarak sunulmustur. Tablo 3-2. Yalın Üretim Ile Klasik Üretim Arasındaki Farklar Özellik Klasik Sistemler Yalın Üretim Sistemi Öncelikler Tüm siparislerin kabulü Çok seçenek ...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -93.2.9.3 Seiso – Temizlik Temizlik amacıyla çöp, fazlalık ve yabancı maddelerin ortadan kaldırılmasıdır. Günlük temizlik kalite artısını ve is güvenligini saglar. Temizlik isletme içinde lavabolardan ofislere, çalısma ve depolama alanlarına, yemekhanelere kadar her noktada tanımlanmıs olmalıdır. Üretim alanlarında herkes kendi biriminin temizliginden sorumlu olmalıdır. I s bitiminden 5-10 dk önceki zamanın temizlige ayrılması genel bir uygulamadır. Genel kullanım alanlarında da kimin nereyi, nasıl ve hangi periyotlarda temizleyecegi kesin hatlarıyla belirlenmeli, bu konu sık sık denetlenmelidir. Unutulmaması gereken temiz bir isyerinin kalite, güvenlik ve is memnuniyetinin gelismesine katkıda bulunacagıdır. 3.2.9.4 Seiketsu – Süreklilik Isleme içinde kullanılan ekipmanların temizlik ve bakımlarının saglanması için standartların belirlenmesi gereklidir. Teçhizatın kullanım ömrü ve çalısma etkinligi buna baglıdır. Aynı zamanda hata oranı ve tamir nedeniyle kaybedilecek zaman minimum düzeye indirgenecektir. Elde edilen ideal durumun devamı için standartların ve sorumlulukların belirlenmesi sürekliligi gerektirmektedir. Ilk üç basamakta bakım süreleri ve sistemi ile temizlik yöntemleri belirlenerek sorumlular tespit edilir. Seiketsu ile standartlara ve süreklilige baglanır. Burada standartlar son derece basit, anlasılabilir ve görsel olmalıdır. 3.2.9.5 Shitsuke - Özen Ideal durumun sürekliligi için standartların alıskanlık haline getirilmesine yönelik yapılan motivasyon çalısmalarıdır. Yüksek performans, güvenilir is ortamı için personelin kuralları alıskanlık haline getirmesi için motive edilmesi ve görsel performans ölçüm unsurlarının gelistirilmesi gerekmektedir. 3.2.10. Toplam Üretke...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -83.2.5. Tek Parça Akısı Herhangi bir atölye içinde, bir parçanın son seklini alması için gerekli olan tüm makinelerin, parçanın islenme akısı esas alınarak yerlestirilmesidir. Bu sekilde zaman kaybı olmadan ve uzun tasıma süreleri olmaksızın malzeme akısı saglanmaktadır. Herhangi bir günde hattan çıkacak ürünlerin tüm parçalarının da ilke olarak o gün içinde üretilmesi, tüm üretim birimlerinin kanban ve üretimde düzenlilik ilkesine göre mümkün olan en küçük lotlarla çalısılabilmeleri, tahmin edilecegi gibi bazı ön kosullara baglıdır. Her seyden önce, üretkenligin çok yüksek, üretim zamanlarının çok kısa olması, üretim akısı içinde gerek isçilerin, gerek de bitmis ve islenmekte olan parçaların beklemeyle hiç vakit kaybetmemeleri gerekir. Islenmekte olan parçaların beklemesi demek, bir parçanın bir islenme asamasından digerine hemen geçememesi demektir, stoklu çalısmada isler zorunlu olarak bu sekilde yürümektedir. Yalın üretimin bu zaman harcamasına buldugu çözümlerden biri de, herhangi bir atölye içinde bir parçanın nihai halini alması için gereken tüm makinelerin, parçaların islenme akısına dayanarak birbiri ardı sıra yerlestirilmeleri ve parçanın bir önceki süreç için gereken makineden bir sonraki süreçte kullanılacak makineye hiç beklemeden geçmesi seklindedir. Makinelerin bu sekilde yerlestirilmelerine “süreç-bazlı yerlesim” yada “süreç-bazlı hat” (processbased layout), ve parçaların süreçler arasında beklemeden teker teker aktarılmalarına da “tek-parça akısı&rdquo...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -7· Üretilen parçalar birer birer üretim kanbanlarıyla birlikte bos paletlere yerlestirilir. Bir müddet sonra müsteri is istasyonundaki operatör yeniden gelir ve çevrim bu sekilde devam eder. [4] Sekil 3-4. Kanban Zinciri Bu isleyiste görüldügü gibi akısın herhangi bir yerinde bir bekleme veya arıza oldugu durumda bütün sistemin durması gerekmektedir. Kanban ile üretim esnekligi de mümkün olmaktadır. Montaj hattındaki bir gecikme veya durma halinde atölyelerden parça çekilemeyecegi için bu durgunluk tüm atölyelere yansıyacaktır. Bu durum için ısıklı haberlesme panoları gelistirilmistir. Panolar tüm çalısanların görebilecekleri noktalara yerlestirilmistir ve yesil ısık yanınca ısık yanan istasyonda küçük, kırmızı ısık yanınca ise önemli bir arıza oldugu anlasılmaktadır. Bu durumda diger prosesler hızını yavaslatarak yada keserek arızanın giderilmesini beklerken, ara stok birikiminin önüne de geçilmis olunur. Bu sayede stok ve stok maliyetleri azalmaktadır. ABD’de kurulan Toyota Fabrikasında Kanban uygulamaları basladıktan sonra, üretim içi stokların % 45, hammadde stoklarının ise % 24 oranında azaldıgı ve bunun stok maliyetlerine yansımasının % 30 oldugu ifade edilmektedir. [3] 3.2.2.2 Kanban Kuralları 1) Bir süreç kendinden önceki süreçten gerekli parçaları dogru zamanda ve gerekli miktarda çekmelidir. Ürün üzerine daima kanban yapıstırılmıs olmalı, kanban olmadan ve fazla miktarda malzeme çekimine izin verilmemelidir. 2) Önceki proses, sonraki prosesin çekecegi kadar üretim yapmalıdır. Kanban her süreçte günlük üretimi belirleyen bir araçtır ve üretim günlük olarak degistiginde...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -6JIT modelinin nihai hedefi ürünün müsteriye mümkün oldugu kadar hızlı bir sekilde ulastırılmasıdır. Toyota müsterisinin bayisine basvurmasıyla birlikte bes-altı gün sonra arabasını alabilmesi iyi bir örnektir. Toyota firmasında günlük üretim, üretimden 4 gün önce gelen kesin siparis miktarına dayanarak gerçeklesir. Bayiler, Toyota merkezi dagıtıcısına üretimden 4 gün önce siparislerini bildirmekte ve bu birim tarafından siparisler düzenlenerek üretime 2 gün kala fabrikalara ve yan sanayilere hangi araçtan kaç adet üretecekleri bildirilmektedir. Üretimin gerçeklesecegi günden bir önceki gün ve gece son degisiklikler de degerlendirilerek kesin üretim programı belirlenir. Üretim günü yan sanayilerden gelen parçaların montajı da yapılarak o gün içinde üretilmesi ilkesine göre üretim gerçekleserek araçlar bekletilmeden siparis listelerine göre bayilere iletilmektedir. Bayiler her gün iki ertesi günün kesin, 4 gün sonrasının beklenen siparis miktarlarını Toyota’ ya bildirmek zorundadır. Sirket talep büyüklügünü belirlemek amacıyla yılda iki kez çok büyük kapsamlı anket düzenler. Bu anketler yılda bes altı kez düzenlenen daha küçük kapsamlı anketlerle de desteklenir ve sonuçlar yıllık-aylık üretim planlarının olusturulmasına ısık tutar. Ancak bu çalısmalar fabrikalarının ve yan sanayilerinin sadece yaklasık üretim miktar ve çesitliligini bilmeleri, isçi sayısı ve is düzeninde yaklasık bir ayarlama yapmaları anlamını tasır. Esas günlük üretim, üretimden sadece dört gün önce bayiden gelen kesin siparis miktarına dayanarak gerçeklesir...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -5Isveç kökenli olan Office Machines adlı yalın üretim uygulayan isletmede iki buçuk yılı askın bir süre yapılan incelemede, yalın üretim öncesi var olan çok uzun mesafe tasımalar, yüksek kalite maliyetleri, asırı ürün ve WIP stokları, uzun imalat süreleri ve teslimat zamanlarında gecikme problemlerinin ortadan kalktıgı gözlenmistir. Ayrıca yalın üretimin, her biri imalat sisteminin belirli bir yönüyle ilgili olan sekiz prensibi ortaya konmustur. Bunlar; - Hatalı üretimin engellenmesi, - Sıfır hata, - Çekme sistemi, - Çok fonksiyonlu ekipler, - Geri dönüslerin engellenmesi, - Ekip lideri, - Dikey bilgi sistemleri, - Sürekli gelisim olarak belirlenmistir. [2] Yalın üretim teknikleri diger adı ile Toyota Üretim Sistemi olarak adlandırılan yöntemin temel uygulamaları asagıdaki gibi tanımlanabilir. - JIT (Just In Time) – Tam Zamanında Üretim, - Kanban Sistemi, - Poka-Yoke ve Jidoka, - Karısık Yükleme ve Üretimde Düzenlilik, - Tek Parça Akısı, - U Tipi Yerlesim Planı, - Shojinka, Çok Fonksiyonlu Isçiler ve Is Rotasyonu, - Toplam Is Denetimi, - 5S, - TPM - Toplam Üretken Bakım, - SMED - Bir Dakikada Kalıp Degistirme, Shojinka, çok fonksiyonlu isçiler, ekip çalısması is rotasyonu ve 5S, süreç etkenlerini olusturmakta ve yalınlık çalısmalarına baslangıç teskil etmektedir. Süreç etkenlerinin asıl amacı sürekli degisim ve gelisimi desteklemektir. Süreç faktörlerini uyguladıktan sonra yapısal etkenleri degistiren teknik ve yöntemlere geçilmelidir. Yapısal etkenler SMED, TPM, U-Hatları gibi imalat sisteminin yapısal özelliklerini degistiren teknik ve yöntemlerdir. [2] 3.2.1. JIT (Just In Time) – Tam Zamanında Üretim 1982&...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -43. YALIN ÜRETIM SISTEMLERI 3.1. Yalın Üretimin Ortaya Çıkıs Nedenleri Ve Gelisimi Yalın üretim sisteminin temelleri, ilk kez 1950’lerde, Toyoda ailesinin bir ferdi olan mühendis Eiji Toyoda ve beraber çalıstıgı meslektası Taiichi Ohno’nun öncülügünde, Japon Toyota firmasında atılmıstır. Eiji Toyoda 1950’de Ford’un Detroit’ deki Rouge fabrikasına üç aylık bir inceleme gezisi düzenlemistir. Ohno ile görüslerini paylastıgında Ford’un yüzyılın baslarından itibaren öncülük ettigi “kitle üretim” sisteminin (mass production) Japonya’da asla basarılı olamayacagına karar vermislerdir. Bunun nedeni ise 2 nci Dünya Savasından yorgun çıkan Japonya’ da, kitle üretimindeki gibi az sayıda çesitten çok miktarda üretmek dogru degildir. Çünkü yerli pazar çok küçüktür ve isçilerin sendikal hakları dolayısıyla (Amerikan isgali ile dayatılan yeni is kanunu geregi) isçiler degisken bir maliyet olarak degerlendirilmemelidir. Ayrıca maglup Japonya ekonomisinde batı teknolojisini ithal edecek çapta sermaye ve döviz bulunmamaktadır. Üretim sisteminin kendi bünyesinde de Japon toplum felsefesine aykırılıklar vardır. Seri üretimde, her üretim girdisi olabildigince çok sayıda kullanıldıgından, üretim süreci pek çok gereksizlik ya da israf ( Japonca’da muda) içermektedir. Hem isçiler hem de makineler tek bir ise/operasyona adanmıs sekilde organize edilmislerdir. Çok büyük fabrika mekanlarında, binlerce isçi ve pahalı makine, aynı monoton islemleri aylarca, hatta yıllarca sürdürmekte öte yandan da, üretime asırı bir direnç ve hiyerarsi getirip, üretimde esneklige imkan vermemekte...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -3Ford’un bu bulusu bir otomobili monte edecek insan gücü miktarını önemli ölçüde azaltmıs ve araç birim maliyeti, araç üretim hacminin artmasıyla azalmıstır. 1908’de ilk piyasaya çıktıgı zaman Ford’un model T’si, tüm degisebilir parçalar ile birlikte rakiplerine göre çok ucuzdur. 1920’lerde Ford, üst düzey üretim hacmi olan yıllık iki milyon otomobile ulastıgı zaman tüketiciye yansıyan gerçek maliyet üçte iki ranında düsürülmüstür. [4] 1915’te Mühendislik Dergisinde yazan muhabir HoraceArnold ve Fay Faurate, aynı sayıdaki isçilerin duran ve hareketli montaj teknikleri ile monte ettikleri parça süresini kıyaslamıslar ve Ford’un basarısını asagıdaki tablo ile vermislerdir. Tablo 2-1. Emek-Sanat Türü Üretim ve Seri Üretim Arasındaki Üretkenlik Karsılastırması [4]   Is sürecinin küçük parçalara ayrıldıgı Fordist is düzenlemesinde, her parça için hareket ve zaman etütleri uygulanmıs, isçinin isi tam olarak nasıl ve ne kadar zamanda yapacagı belirlenmistir. Hem ürünün, hem de isin standartlasması Fordist sistemin önemli özelligini olusturmustur. Makinelerdeki standartlastırma bir modelden ya da bir ürün tipinden digerine geçmeyi güç hale getirmistir. Henry Ford “müsteri ne renk isterse alabilir, yeter ki istedigi renk siyah olsun” diyerek üretimde esnekligin maliyet, zaman ve dolayısıyla para demek oldugunu vurgulamıstır. Seri üretim anlayısı tüm dünyada refah düzeyini yükselten en önemli unsur olmustur. Model ve çesit sayısı ne denli az olur, üretilen miktarlar ne denli büyük olursa karlılık o denli fazla oluy...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -22. ÜRETIM SISTEMLERININ GENEL DEGERLENDIRMESI 2.1. Üretim Ve Üretim Sistemleri Bir üretim süreci bir dizi girdi ve proseslerin bir araya gelmesinden olusmaktadır. Yirminci yüzyıl baslarına kadar kabul gören geleneksel üretim yönetimi anlayısına göre kabul edilebilir bir fire oranı içerisinde kalarak, süreç içerisindeki her bir prosesin mümkün olan en etkin sekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Çagdas üretim yönetimi anlayısına göre ise üretim bagımsız bir bütünlük içerisinde ele alınmakta, proseslerle tek tek ilgilenilmemektedir. Buna göre üretim sisteminin temel amacı, üretim verimliligini arttırmaktır. Üretim genel tanımı itibari ile makine, malzeme, sermaye, bilgi ve isgücü kullanılarak, üretim faktörlerini fiziksel, kimyasal, teknolojik ve ekonomik degisikliklere ugratarak ürün (mal veya hizmet çıktısı) ortaya konulmasıdır. Üretim fonksiyonunu yerine getirmek için bir araya getirilmis ögeler ise üretim sistemini olusturmaktadır. [3] Üretim sistemi dinamik bir sistemdir ve çıktıların amaca uygunlugunu belirlemek için, sınanarak elde edilen bilgilerin yönlendirici ve düzeltici olmak üzere sisteme geri iletilmesi gerekmektedir. Geri iletim yoluyla çıktıların, yönetim sürecinin temel unsuru olan karar vericinin hazırlamıs oldugu planlara ve belirlemis oldugu performans ölçütlerine uygunlugu degerlendirilir. Isletmelerde üretim fonksiyonu çogunlukla iki ana alt sistem içinde toplanabilen çesitli alt sistemlerden olusmaktadır. Birinci grupta, sistemin tasarımına iliskin alt sistemler yer almakta ve bunlar uzun dönemli karar alma sorunlarını ortaya koymaktadır. Ikinci grupta ise, sistemin kontrolünü ve kısa d&ou...

Devamini Oku

» Kobilerde Yalin Üretim Teknikleri -1T.C BALIKESIR ÜNIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ ENDÜSTRI MÜHENDISLIGI ANA BILIM DALI YALIN ÜRETIM TEKNIKLERI VE KOBI’LERDE UYGULANABILIRLIGININ INCELENMESI YÜKSEK LISANS TEZI Funda SEÇKIN Endüstri Mühendisi Balıkesir, Eylül – 2007 ÖZET YALIN ÜRETIM TEKNIKLERI VE KOBI’LERDE UYGULANABILIRLIGININ INCELENMESI Funda SEÇKIN Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisligi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi / Tez Danısmanı : Doç.Dr. Ramazan YAMAN) Balıkesir, 2007 1950 yıllarında Japonya’da Toyota Motor sirketi tarafından gelistirilen yalın üretim sistemi, en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi müsteri talebine birebir uyacak sekilde en az maliyetle gerçeklestirebilme arayısının sonucu olarak dogmus bir sistemdir. Bu sistem 1970’li yıllarda yasanan ekonomik durgunluk ve petrol krizi dönemine kadar dünya otomotiv sanayinin gerçek anlamda dikkatini çekmemistir. Ancak zaman içerisinde bu teknikler yalın felsefeyi dogurmus, bu felsefe de, otomotiv sektöründen dısa açılarak elektronik ve beyaz esya sanayisine, tekstil sanayisinden, plastik ve metal islemeye, tarım ve hayvancılık sektöründen, hizmet sektörüne üretimin oldugu her alanda kabul görmüstür. Bu çalısmada; yalın üretim teknikleri, yalın üretim sisteminin dogusu, kendisinden önceki üretim sistemleri ile kıyaslanması, KOBI’ lerin ülkemizdeki önemi, KOBI’ lere bu teknigin saglayacagı faydalar ile yalın üretim tekniklerinin KOBI’ lere uygulanabilirligi ayrıntılı olarak incelenmistir. Uygulama kısmında ise seçilen orta ölçekli bir isletmede uygulanabilirlik durumu, uygulanabilirligi mümk&u...

Devamini Oku

» Tekstilde Yalın Üretim Geleneksel Üretim Karşılaştırılması 2Makinelerin yerlesim planı da ürünlerin islemler arasındaki akıs sırasına uyacak sekilde yeniden düzenlenip, ürünlerin islemler arasında hiç beklemeden hızla akabilmesi sağlanıyordu. Genellikle U seklinde olan bu makine yerlesim düzeninde bir isçi birden çok makineden sorumlu tutuluyor, böylece hem is monotonluğu önleniyor hem de isçilikten  tasarruf ediliyordu. Emniyet stokları en düsük seviyede olduğundan tüm islemlerin hatasız yapılması ve makinelerin bozulmaması gerekiyordu. Makinelerin kullanılabilir zamanı “Toplam Üretken Bakım” teknikleriyle (TPM) %100’lere yaklastırılmıstı. Çalısma ortamında düzen ve temizliğin sağlanması (5S) ise hem hataları hem de zaman israfını engellemenin bir yoluydu. Yüzde 100 hatasızlık gereği isçiye hata çıktığı anda hatanın nedenlerini bulabilmek için üretimi durdurma inisiyatifi tanınmıstı. Çoğu kez hatayı isçinin kesfetmesi yerine üretim hatlarında "poka-yoke" denilen sensörler ve hata yakalayıcı donanım kullanılıyor, bu mekanizmalar hatayı olustuğu anda otomatik olarak saptayarak ileriye gitmesini önlüyordu[5]. Toyota üretim sisteminin iki dayanağı otonomasyon ve tam zamanında üretimdir. Otonomasyon Toyoda Sakichi’nin fikirlerinden ve deneyimlerinden alınmıstır. Kendi bulusu olan Toyota tipi dokuma tezgâhı hem hızlı idi, hem de birçok çözgü ipliğinden biri koptuğunda veya atkı ipliği bittiğinde makineyi otomatik olarak durduran bir donanıma sahiptir. Toyota üretim sisteminde üretim için en belirgin kosul israfın, istikrarsızlığın ve fazlalığın tamamen önlenmesidir. Bu yüzden hata olusma ihtimali varsa ekipmanın hemen durdurulması esastır [6]. Buna örnek olarak dokuma kumas üretimini verebiliriz. Dokuma kumaslar boyuna ilerleyen &c...

Devamini Oku

» Tekstilde Yalın Üretim Geleneksel Üretim Karşılaştırılması 1TEKSTiL TERBIYE SEKTÖRÜNDE YALIN ÜRETiM YÖNTEMi iLE GELENEKSEL ÜRETiM YÖNTEMiNiN KARSILASTIRILMASI Melek ARPACI GÜNDOĞAN1 Akay GÜNDOĞAN2 Enise ÜNKER1 1Buldan Meslek Yüksekokulu – Pamukkale Üniversitesi – DENIZLI 2Pamukkale Üniversitesi – IIBF Yüksek Lisans Öğrencisi - DENIZLI ÖZET Gelisen üretim kosullarında müsteri taleplerinde farklılıklar olusmustur. Bunu gören isletmeler hem bu tüketici isteklerine cevap vermek hem de ağır rekabet kosullarında var olabilmek için çesitli yöntemler denemektedirler. Geleneksel üretim sistemleri ile üretime devam eden isletmelerin müsteri odaklı sirketler gibi bu kosullara uyum sağlayamadıkları açıkça görülmektedir. Tekstil sektörü sağladığı istihdam ve ihracat gücü ile ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Sektörün emek yoğun olması sebebiyle gelismekte olan ülkelerle kıyaslandığında isçilik ve enerji maliyetlerinde yasadığı maliyet baskısını yalın üretimle asması mümkündür. Bu çalısmada tekstil terbiye sektöründe çalısan bir firmanın geleneksel üretim yönteminden yalın üretim yöntemine geçis ile firmaya sağladığı faydalar anlatılmıstır. Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, Geleneksel Üretim, Tekstil, Terbiye, Değer 1.GiRiS - YALIN ÜRETıM SiSTEMıNıN AMACI, TANIMI Yalın düsüncenin temel amacı, değerin ilk ham maddeden baslayarak değer yaratma süreci boyunca hiç kesintisiz akıtılarak, hızla nihai müsteriye ulastırılmasıdır. Bunu basarabilmek için tüm değer zincirine bir bütünlük çerçevesinde bakmak, israfları yok etmek ve tüm faaliyetleri müsteri için mükemmel değer olusturmak amacına y&o...

Devamini Oku

» Arastırma Raporu - Yalın Üretim Anlayışı -2Bu sistem sayesinde 1950’lerden itibaren motorlu araç üretiminde Japon üreticilerin payı artarken, Amerikalı üreticilerindeki azalmaya baslayınca, 1980-1985 yılları arasında otomotiv sektörü sponsorlugunda Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından bir kıyaslama çalısması yapıldı ve arastırmanın sonuçları "Dünyayı Degistiren Makina" adlı kitapta yayınlandı ve israftan arındırılmıs bu üretim sistemi için "yalın" terimi ilk kez kullanıldı. Toyota bugün dünya toplam otomobil üretimi ve satısında ikinci sırada yer almakta, 2010 için %15 pazar payı ile ilk sıraya geçmeyi planlamaktadır.13 Zamanla sistem tüm dünyaya yayıldı. Basta Ford olmak üzere büyüklü, küçüklü birçok firma yeni sistemi ögrenip uygulamaya basladılar. Bu tempo 1990’larda hızlandı ve Avrupa’ya da sıçradı. Sistem yaygınlastıkça daha da yetkinlesti ve Batılı firmalar da sistemin daha da ilerlemesi için katkılarda bulunmaya basladılar. Böylece bir yandan tek tek isletmelerin rekabet gücünün artmasına öte yandan da dünyada giderek kısıtlı hale gelmeye baslayan üretim girdilerinin daha verimli ve israftan arınmıs sekilde kullanılmalarına imkan saglanmıs oldu. Yalın sistemin kurumsallasması ise 1997 yılında oldu. Amerika’da kar amacı gütmeyen bir örgüt olarak “Yalın Kurulus Enstitüsü (Lean Enterprise Institute)” kuruldu. ikincisi ingiltere’de kuruldu. Bugün dünyanın en yetkin “yalın” arastırmaları artık bu kuruluslar bünyesinde gerçeklestirilmektedir. Bugün Amerika’daki merkeze baglı olarak Brezilya ve isveç’te de “yalın enstitüler” olusturulmustur. Yalın Enstitü Türkiye ise 2002 Temmuz ayında ...

Devamini Oku

» Arastırma Raporu - Yalın Üretim Anlayışı -1KONYA TiCARET ODASI YALIN ÜRETiM ANLAYISI Seyida ERKEK Etüd-Arastırma Servisi Eylül 2008 YÖNETiCi ÖZETi Konya Ticaret Odası olarak yaptıgımız “Sektörel istisare Toplantıları”nda hemen hemen tüm sektörlerde var olan ortak sorunların basında maliyetlerin yüksekliginin geldigi tespit edilmistir. Gerek enerji, gerek  stok, gerekse vergi maliyetlerindeki yükseklik firmaların rekabet edebilirligini düsürmekte ve küresel piyasada önemli bir güç olmalarını engellemektedir. Günümüzde uluslararası pazarda rekabet avantajı yakalayabilmenin yolu digerlerinden bir adım önde olmakla mümkün. Bu ise farklılık olusturmaktan geçiyor. Farklılık olusturmanın önündeki maliyet engeline  direnmenin en iyi yolu ise maliyetleri düsürecek alternatif sistemler kullanmak. Maliyetleri düsürürken üretim hızını artıran yalın üretim sistemi, ilgili sektörün bir anlamda elini güçlendirmesi bakımından önemli bir sistem olarak öne çıkmaktadır. Günümüzde müsteri taleplerinin sonu yok ve bu talepler firmaları sürekli daha hızlı olmaya sevk ediyor. Sanayinin rekabet sartlarını hem en çabuk sekilde hem de en az masrafla iyilestirmesinin en iyi yolu yalın üretimdir. Hızlı ve esnek üretim anlamına gelen yalın üretim anlayısı, sanayinin tüm sektörlerine uygulanabilir olması bakımından önemli bir fırsat sunmaktadır. Yalın üretim, “en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi, müsteri talebine bire bir uyacak, yanıt verebilecek sekilde, israfsız ya da en az israfla ve tüm üretim faktörlerini en esnek sekilde kullanıp, potansiyellerinin tümünden yararlanıp nasıl gerçeklestiririz?” arayısının bir sonucudur. Y...

Devamini Oku

» Tanımlarla Yalın ÜretimYALIN ÜRETİM ISO 9001 standardının Türkiye’de uygulanması ile beraber, ülkemizde kalite konusu daha bir önem kazandı. Geriye dönüp bakıldığında, 1990’lı yıllar ile birlikte kalite kavramı farklı ele alınmaya başlandı. Özellikle de büyük firmalardaki uygulamalar ses getirdi. Büyük firmaların aynı kalite çalışmalarını yan sanayilerinden talep etmesi, başlayan çalışmalara hız kazandırdı. 1990 yıllarda verilen kalite eğitimlerinde, bir formülden bahsedildi. Daha doğrusu iki formülden bahsedildi. Biri eski biri yeni;         eski                                                         yeni maliyet + kar = satış fiyatı         satış fiyatı – maliyet = kar Formülün ikincisi kısaca şöyle diyor; artık eskisi gibi fiyat belirlemekte serbest değilsiniz. Artık tekel olan sektör çok az. Fiyatı rekabet şartlarında belirlemek zorundasınız. Ve de maliyetlerinizi doğru yönetirseniz kar elde edebilirsiniz. Hangi sektörde yer alırsak alalım, bu gerçeği, her geçen gün çok daha iyi yaşıyoruz. Özellikle de ülkemizin kısa dönem içinde yaşadığı krizler, formülün hepimiz için kesinleşmesini sağladı. Artık maliyetlerimizi yönetmek bir sanat haline geldi. Satış yaparak para kazanabildiğimiz gibi maliyetlerimizi ve israflarımızı azaltarak da para kazanabiliriz. Hatta bu çalışmalar ile sektörümüzde karlı ve fark yaratabilen bir şirket haline gelebiliriz. Maliyet ve israf azaltma çalışmaları, proseslerin etkinlik ve verimlilik analizlerinden geçmektedir. Bu analizler sırasında elde...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun