» Sistem Nedir

Yayinlanma Zamani: 2008-05-08 08:30:00

 

Giriş :

Öncelikle sistem nedir ?

 

Sistem en basit deyimiyle bir kümedir.Yani belirli belşenleri elemanları ya da değişkenleri vardır Ancak bunlar rastgele değildir. Bir başka deyişle her küme bir sistem değildir.Sistemin bileşenleri organizedir etkileşimlidir.Karşılıklı bağımlıdır ve bir araya geldiğinde bir bütünlük oluştururlar. enm.blogcu.com.Her sistemin belirli amaç ve hedefleri vardır Organize bir biçimde bir araya gelmiş etkileşimli karşılıklı ve bağımlı tümleşik bileşenlerden oluşan kümelere sistem denir .Sistem içinde yer alan daha küçük sistemi de olabilir. Bunlar lat sistem olarak isimlendirilirler. Alt sistemler  kendi içinde bir bütün oluşturan fakat daha büyük sistemlerin amacı doğrultusunda çalışan sistemlerdir.  Alt sistemler kendi başlarına ele alındığında sistemin bütün özelliklerini içerirler. Başka bir deyişle her sistem kendisinden büyük başka sistemin alt sistemidir.Örnek olarak ülkenin endüstri sektörü bir sistemdir.Seramik endüstrisi onun bir alt sistemidir. Seramik üreten bir holding seramik endüstrisinin bir alt sistemidir. Bir holdingin fabrikalarından biri grubun alt sitemidir .Bu fabrikaların pazarlama bölümü fabrikanın alt sistemleridir

Aşağıdaki şekilde bu ifadeler açıklanmaya çalışılmıştır .

 

 

 Sistemlere ilişkin bir başka kavramda geri beslemedir.her sistemin girdi ve çıktıları olduğundan katıldığımız derslerde söz edilmişti. Sistem deterministik ya da probilistik olsun çıktılardan belirli özelliklere sahip olması gerekir geri besleme sayesinde bir sonraki dönemde çıktının özelliklerini beklenen özelliklere yaklaştırmak için sistemde gerekli ayarlama ve düzenlemeler yapılır.ve bu böyle sürer gider. ..aşağıdaki şekil bunu çok güzel bir biçimde açıklamaktadır

 

yukarıdaki bölümlerde genel hatlarıyla ele aldığımız sistem teorisinin özetleyebiliriz.

1.      bir sistemin bileşenleri etkileşir.Bir fabrikanın yada şirketin satınalma üretim personel gibi bölümlerini düşünürüz tüm bu bölümlerin birbirleriyle etkileşim içinde olacağı açıktır.

2.      sistem kendi içinde bir bütün oluşturur .bir işletme çeşitli bölümlerden oluşur fakat tümüyle düşündüğümüzde belirli bir bütünlüğe sahiptir.

3.      her sistemin hedefleri vardır,- sistem hedeflere erişmeye çalışır.

4.      sistemin girdi ve çıktıları vardır.

5.      sistemler çıktı elde edebilmek için girdileri dönüştürürler

6.      sistemler kontrol edebilmek zorundadır.

7.      sistemler bir hiyerarşi oluştururlar.Her sistemin bir alt sistemi vardır artıca ilgi alanımıza giren her sistem bir başka sistemin alt sistemidir.

8.      sistemlerde uzmanlaşma söz konusudur alt sistemler belirli görevleri üstlenir ve bu görevlerde uzmanlaşırlar

9.      örgütlerin denetimi ve yönetiminde sistem yaklaşımı çeşitli yararlar sağlar bu yararlardan önemlileri şunlardır .

 

a.       bilgi sistemi belirli bir işletmenin gereksinmeleri doğrultusunda geliştirilirler sistem yaklaşımı iş ortamı ve bilgi sisteminin incelemesi için birleşik teorik çerçeve sağlar

b.      bilgi sistemi geliştirilip çalışmaya başladığında örgütün bir bileşeni alt sistemin  durumuna gelecektir.sistem yaklaşımı bilgi sistemlerini örgüt bütününün bir parçası olarak olarak ele almanın önemini vurgular .

c.      bir sistem olarak örgüt büyüme ve karmaşıklaşma eğilimindedirler. Bu karmaşıklaşma da örgütte belirli kontrol mekanizmalarının kurulasını zorunlu kılar Sistem yaklaşımı örgüt yönetimine denetimine ilişkin bir kavrayış getirir

 

d.      sistem yaklaşımı örgütle çevresi arasındaki çok sayıdaki etkileşimi vurgular ve alt sistem /üst sistem ilişkilerinin tanımlanmasının önemini açıklar

biz bu çalışmamızda Ocak sanayi ürünleri ithalat ihracat limited şirketinin mal alım  pazarlama ve satış sistemini incelemeye çalıştık.

 

Şirketin kısa tarihçesi :

 

Ocak sanayi ürünleri ithalat ihracat limited şirketi tahtakale’de öncelikle pil satışı işi ile başlamıştır.İlk olarak varta pillerinin satışı ve dağıtımını yapan Ocak sanayi ürünleri limited şirketi kaliteli ve dürüst ticaret ilkesini benimseyerek satış hacmini giderek arttırmıştır. İlerleyen yıllarda dünyanın sayılı şirketlerinden Philips’in pillerinin genel distribitörlüğünü üstlenmiştir. Philips pillerinin piyasada tutunmasını sağlayan Ocak sanayi ürünleri limited şirketi şu anda yine global şirketler arasında yer alan dünya kalitesi Sony’nin pil kaset CD disket gibi ürünlerinin kurumsal satışını ve dağıtımını yapmaktadır.Şirket genel merkezi Okmeydanı Perpa ticaret merkezindedir.

 

Mamül ya da mamüller nasıl alınır

 

 

Ocak sanayi ürünleri limited şirketi satınalma işlemini modern pazarlama ilkerinden  hareket ederek yapmaktadır Ve bu satınalma işlemi derslerde okumuş olduğumuz pazarlama prensipleriyle tamamen örtüşmektedir.

 

Şirket pil, kaset, cd digital kaset gibi elektronik mamüllerin tamamını yurtdışından temin etmektedir diyebiliriz .Ve bu merkezlerde Hollanda Belçika Fransa’dır Satınalma işleminde şirketin herhangi bir mala ihtiyacı ortaya çıktıktan sonra az önce söylemiş olduğumuz ülkelerdeki şirketlerle bağlantıya geçilir Şirket genel merkezinden ihtiyacın olduğu malları çeşitli görüşmeler sonucu karşı firmaya bildirir pek tabi ki o günün döviz kurları tüzük ve yönetmelikler , teknolojik değişikler şirketin o andaki ekonomik gücü satınalma işlemini etkiler .Sipariş gönderilen firma en kısa sürede Ocak sanayi ürünleri limited şirketine proforma fatura gönderir daha sonra şirket yöneticileri tarafından malın vasıflarına bakılır ve satınalma işlemi  için karar verilir. enm.blogcu.com.Malın bedeli ise Euro olarak havale edilir 15 gün içinde firma mamülleri gümrük şirketine teslim eder  siparişten malın teslimine kadar oluşan masrafların çoğunu karşı firma karşılamaktadır.

 

 

Ocak sanayi ürünleri Limited şirketinin satınalma  süreci sistematik olarak aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir

 

 

DEVAMI


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com