» SOSYAL ZEKA TABANLI OPTİMİZASYON YAKLAŞIMI - 7

Yayinlanma Zamani: 2011-12-16 01:18:00

Bu şekilde toplam stokta bulundurma maliyeti üstel olarak azalırken, toplam maliyet de 3 siparişe kadar azalma gösterebilmiştir. Burada modellerin çözülmesi etkin bir şekilde maliyetlerin araştırılmasını  sağlayabilmektedir ve hangi miktarda siparişin hangi sürelerde tayin edilmesi gerektiğinin bulunmasını  kolaylaştırmıştır.

 

Toplam stokta bulundurma maliyetindeki azalma miktarının, sipariş maliyetinin altına
düştüğü durumda, sipariş miktarında optimizasyon sağlanarak en uygun sipariş
sayısının bulunması ve dolayısıyla sipariş miktarının da belirlenmesi sağlanmıştır.
Şekil 10’daki grafikte de görüldüğü gibi, her sipariş sayısı 500 iterasyonda bir,
Min4*(38,4+(X2-0,2)*(1000*(X2)-200*(X2)^2)+(X3-X2)*(1000*(X3)-
200*(X3)^2)+(1-(X3))*800-433,3333)
1000*(X2)-200*(X2)^2+((X2)-(0,2))*(1000-400*(X2))+((X3)-(X2))*(1000-
400*(X3))=800
Xi-Xi-1> 0
Xi>0
Xi<1
i = 1 to n
gibi modeller çözülerek sonuçlar bulunup, sipariş sayısının optimum olabilmesi için
karşılaştırma imkanı sağlanabilmektedir. Yapılan hata ise % 0,001 ler mertebesindedir.

Şekil 10 - Sistemin amaç fonksiyonu olan toplam stokta bulundurma maliyetinin ilgili iterasyonlara göre
değişimi
Sonuçlar bulunduktan sonra, çözülen modeller ve çözümleri de uygulama klasörü
içerisinde rapor.txt olarak kaydedilmektedir.

4.3. Üretim Planlamasında Optimizasyonun Yerel Ekonomi Üzerindeki Etkisi
Bilindiği gibi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 32 milyon metrekarelik büyüklüğü ile
ülkemizin en büyük OSB’sidir. Halen Eskişehir OSB’de 250 firma bulunmakta olup,
bunlardan 210 tanesi faaliyette, geriye kalan 40 firma ise proje ve inşaat aşamasındadır.
Faal firmalarda çalışanların sayısı yaklaşık 20 bin kişi, 2003 yılında gerçekleştirilen
ihracat miktarı ise 350 milyon dolardır.
Mühendislik biliminin işletmelerimize sağladığı yöntemlerin etkin bir şekilde
kullanılmaması, bütün gözetildiğinde, ciddi miktarların Eskişehir ekonomisine
kazandırılamamasına yol açmaktadır. Yerel ekonomi, zarar olarak kayıtlara
geçirilmeyen optimizasyon kayıpları düşünüldüğünde büyük ölçüde zarar görmektedir.
Çalışmamızda incelediğimiz “Dinamik Talep Altında Sipariş Zamanı ve Miktarı
Optimizasyonu” örnek probleminde yapılan optimizasyon sonucunda, optimum bulunan
spariş süreleri yardımıyla rutin yönteme nazaran yıllık ortalama 100 YTL ‘lik bir
toplam stokta bulundurma maliyeti iyileşmesi sağlanabilmektedir. Bir işletmenin en az
200 kalem malzeme siparişi yaptığını düşünelim – ki bu değer bile oldukça sembolik
niteliktedir – işletmenin bu durumdan yıllık kazancı 20.000 YTL olabilmektedir.
Belirttiğimiz gibi OSB de 210 adet işletme faaliyet göstermektedir. O halde yuvarlak bir
hesap yaptığımız taktirde, yılda ortalama 4.200.000 YTL’ lik bir kazancı yerel
ekonomimize kazandırmış olmaktayız. Ve bu yalnızca Eskişehir için hesaplanmış basit
bir örnektir.
Yne örneğimiz üzerinden devam eder ve Eskişehir OSB de 20.000 çalışanımız
olduğunu düşünürsek, SZTO ile bulunan sipariş miktarları ile her çalışanımızın
bütçesine yılda 210 YTL yaklaşık değer katabilmek mümkün olabilir. Bu miktar sadece
bir fikir vermek için düşünülmüştür. Bireysel bazda az gözüken fakat yerel ekonomi
bazında ise büyük etkiler sağlayabilecek bir sonuç olduğu açıkça görülmektedir.

Eknomik sıkıntılar şu günlerde en büyük sorunlarımızdan bir tanesidir.
Kaynaklarımızdan en iyi şekilde istifade etmek artık geleceğimize ve halkımıza borçlu
olduğumuz bir zorunluluktur.

5. KAYNAKÇA
[1] Kennedy and R. Eberhart, 1995, "Particle Swarm Optimization", Proceedings
of IEEE International Conference on Neural Networks (ICNN'95), Vol. IV, pp.1942-
1948, Perth, Australia.
[2] Y. Shi and R. Eberhart, May 1998, "A Modified Particle Swarm Optimizer",
Proceedings of IEEE International Conference on Evolutionary Computation (ICEC'98),
pp.69-73, Anchorage.
[3] M. Clerc, "The Swarm and the Queen: Towards a Deterministic and Adaptive
Particle Swarm Optimization", Proc. of IEEE International
[4] R. Eberhart and Y. Shi, 2000, "Comparing Inertia Weights and Constriction
Factors in Particle Swarm Optimization", Proc. of the Congress on Evolutionary
Computation (CEC2000), pp.84-88.
[5] N. Hansen and S. Kern , 2004, “Evaluating the CMA Evolution Strategy on
Multimodal Test Functions Parallel Problem Solving from Nature”, PPSN
[6] T. Krink, R. Thomsen, “Self-Organized Criticality and Mass Extinction in
Evolutionary Algorithms Institute for Advanced Study”, Berlin
[7] L. A. Johnson ve D. C. Montgomery, 1974, “Operations research in production
planning, scheduling, and inventory control” ,Georgia Institude of Technology ,John
Wiley & Sons Inc.; New york.
[8] A. Salman, I. Ahmad, S. Al-Madani, “Particial swarm optmization for task
assignment problem”.
[9] A. İşlier, Üretim Süreçlerinin “Bir Yetenek Algoritmasıyla Oluşturulması”,
658.533. i75,Anadolu University Journal of science and technology
[10 ] M. Kapanoglu, F. Utkan, and M. Alikalfa , 2005, “Particle swarm
optimization for faicilty Layout Problems” ,Proceedings of the 10th Annual
International Conference on Industrial Engineering – Theory, Applications and Practice,
Clearwater, Florida, USA December 4-7, ISBN: 0-9654506-1-9 552
[11] K.E. Parsopuulos ve M.N. Vrahatıs ,”Recent approaches to global
optimization problems through Particle Swarm Optimization”, Department of
Mathematics, University of Patras Artificial Intelligence Research
[12] Y. Shi and R. Eberhart, 1998, "Parameter Selection in Particle Swarm
Optimization", Proc. of the 1998 Annual Conference on Evolutionary Programming,
San Diego.
[13] F., Mark , “Foundations of Swarm Intelligence:From Principles to Practice,
Institute for Systems Research”, University of Maryland
College Park, Maryland 20742
[14] O., Kurt, 2006, “Tesis içi Yerleşim Probleminin Genetik Algoritmalarla
Çözüm Uygulamaları, Sosyal Zeka Optimizasyon Tekiniğinde ve Fonksiyonel
Uygulamaları”, Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, Eskişehir.
[15] A. P. Engelbrecht, “Fundamentals of Computational Swarm Intelligence”
ISBN: 0-470-09191-6

 

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com