» VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ -1

Yayinlanma Zamani: 2012-01-24 01:06:00VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ -1 |  görsel 1


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü


VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ

ENDÜSTRİYEL TEKNİK ÖĞRETİMDE
TOPLAM KALİTE 10
2001
HAZIRLAYANLAR
Cengiz İŞSEVER MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Y. Saip SERFİÇELİ Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Öğretmeni
Tamer DOĞAN Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Öğretmeni
Kâzım SAYIN Ankara Balgat EML Öğretmeni
Yunus KAYA Isparta Merkez EML Öğretmeni
Mehmet MUT Isparta Merkez EML Öğretmeni
Mehmet SIĞINDI Gaziantep M. Rüştü Üzel EML Müdürü
Remzi TURAN Ankara Yenimahalle EML Müdürü
Fevzi KOÇAK Ankara Yıldırım Beyazıt EML Müdürü
İsmail BAŞARAN Eskişehir Merkez Anadolu Teknik Lisesi Müdürü
Ruhi ODABAŞI İstanbul Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli EML Müdürü
M. Saim KÖYLÜOĞLU Adana Çukurova Elektrik EML Müdürü
Metin TOKMAK Kayseri Merkez EML Müdürü
Mehmet ALA Erzincan Fatih EML Müdürü
M. Kamil TÜZÜN Adana Kurttepe EML Müdürü
Durmuş BAYAS Kayseri Hürriyet EML Müdürü
Faruk SARIDERE Samsun Bafra EML Müdürü
Necdet BELGİN Çanakkale Yenice EML Müdürü
Cemallettin TURGUT İstanbul Sultanahmet EML Müdürü
Mustafa KÖKÇÜ Ankara Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi Müdürü
E. Fahri AKGÜNGÖR Ankara Gazi EML Müdürü
Uğur NİKBAY Bursa Demirtaşpaşa EML Müdürü
Muhittin KARA İstanbul Bahçelievler Erkan Avcı EML Müdürü
Erol YEREBASMAZ Samsun Atakum EML
Zekeriya AYDOĞDU İzmir Ödemiş EML Müdürü
Metin ZORLU İstanbul Yetmişbeşinci DMO Anadolu Bilgisayar Teknik Lisesi Müd.
Ufuk KOÇ Kastamonu Merkez EML Müdürü
Güray AKPULAT Rize Tevfik İleri EML Müdürü
Sabri ÇİÇEKÇİ Çorum İskilip EML Müdürü

VERİMLİLİK NEDİR,NE DEĞİLDİR
Tanım:Verimlilik hareketi 25 yıl önce işçilerin refahını artırmanın en yüce amaç olduğu inancı ile başlamıştır. Yönetim ne yaparsa yapsın , çalışanlar isteksiz ise ve önemli bir iş yaptıklarını hissetmeden çalışıyorsa gerçekte verimlilik artmayacaktır . O günlerde Japonya Batı’dan bilimsel yöneticiliği getirmeye çalışıyordu . Ancak anlaşıldı ki yöneticilik sadece teknoloji değil , insanî vasıfları da gerektirir .
Böylesi geniş bir kavramın basit ilişkiler içinde yorumlanması ve ölçülmesi oldukça karmaşık ve olanaksız görülmektedir.
İşletme düzeyinde verimlilik ele alındığında bunun ölçme ve değerlendirme zorlukları görülmüş, bu nedenle “ İşletme Performansı ” kavramı getirilmiş ve verimlilik bir alt başlık olarak ele alınmıştır .
Verimlilik aşağıda gösterilen oran ile ifade edilir :

Verimlilik ölçümü yukarıda ifade edildiği kadar kolay ve basit değildir.
Verimlilik: Doğru olan işleri, doğru biçimde ve ekonomik bir çalışma ile gerçekleştirmeyi amaçlayan akılcı bir yaşam biçimidir.

VERİMLİLİK , ÇOK ÇALIŞMAK DEĞİL ETKİLİ ÇALIŞMAKTIR.
BUNUN YOLU DA PLÂNLAMADAN GEÇER.

Verimlilik

Nedir?
Çalışma performansı ve çalışma koşullarının geliştirilmesidir.
Nitel ve nicel üretimin kullanılan kaynaklara oranıdır.
Kâr plânlamasında yararlı bir faktördür. Girdi faktörleri sabit tutularak verimlilik artırılırsa gelir artar.
Niteliği geliştiren araçlardan biridir.

Ne değildir?
Çalışanları , canından bezdirmek ve robotlaştırmak değildir.
Üretim miktarını ölçen bir ölçüt değildir.
Kârlılık göstergesi değildir. Bazı durumlarda verimliliği düşük projeler de kârlı olabilir.
Kalite ile aynı şey değildir. Verimlilikteki bir artış daha iyi kaliteyi garantilemez.

verimlilik nedir ne degildir

VERİMLİLİĞİN İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ
Teaque and Eilen ( 1973 ) ’ e göre verimliliğin işletme açısından önemi şöyle özetlenmektedir:
İşletmenin genel performansını ölçmek , bunu rakip ve benzer işletmelerle karşılaştırmak , stratejileri saptamak ,
Performansı işletme birimleri düzeyinde kontrol etmek ve geliştirmek ,
Üretim kapasitesi , çıktı tahmini , kaynak gereksinimi ve maliyet tahminlerinin bütçe amaçlarına uygun olarak yapılabilmesini sağlamak,
Çalışma yaşamını iyileştirmek.
Japon endüstrisinde verimlilik bir yaşam biçimi olarak kabul edilmekte ve işletmenin amaçlarına ulaşmak için ürün ve hizmeti istenen kalite , zaman ve maliyet kısıtları içinde gerçekleştirme düzeyi olarak tanımlanmaktadır.
Bu anlamda verimlilik , performansla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır . Verimlilik yönetimi ve verimlilik artırma kavramları için de bu geçerlidir . Verimlilik ve performansın eş anlamlı kullanılmasının nedeni geçmiş dönemlerdeki yönetim anlayışından kaynaklanmaktadır.
Düşük maliyet ile çok miktarda üretmek ; İşletme başarısının göstergesi sayıldığı endüstrileşme döneminde çıktı / girdi ilişkisi ile ölçülen verimlilik yadsınamaz bir yönetim ilkesi ve başarısının tek ölçütü olarak kabul edilmiştir .
Verimlilik günümüzde de önemli  bir yönetim ilkesi ve başarı göstergesidir ve bu konuda çeşitli ölçüm teknikleri geliştirilmiştir.
Yeni ölçüm ve denetim sistemleri verimliliğe , daha dar kapsamda ve teknik anlamda bakmaktadır. Verimlilik , örgütsel performansın boyutlarından sadece birisi olarak kabul edilmektedir .
Geniş kapsamlı ve çok boyutlu ölçüm ve denetim sistemlerinin gelişimi ile işletme başarısını sadece verimlilik yönünden değil daha değişik açılardan test edilmektedir.
Performans, , amaçlı ve plânlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır.
Peter Drucer : “ Kâr bir neden değil , bir sonuçtur . Kâr bir amaç değil bir kısıttır .” diye ifade eder .
Performans yönetimi anlayışı , işletmeyi oluşturan sistemin tüm bileşenlerinin etkileşimi ve  ortak çabaları ile oluşan toplam sonuçtur .  Bu sonuç hem nitel hem nicel olarak değerlendirilir.
Performans olgusunu meydana getiren etmenler
Kalite
Etkenlik
Çalışma yaşamının kalitesi
Yenilik
Müşteri doyumu
olarak özetlenmektedir.
Klâsik performans ölçüm sistemlerinde, performans olgusu içinde değerlendirilen etmenler ise ;
Mali analizler
Maliyet ve üretim kontrolü
Verimlilik ölçümleridir.

Yönetim ilkeleri ile verimlilik ilişkisi
Yönetim ilke ve türleri

yönetim ilkeleri ile verimlilik iliskisi

İŞLEVLER
ESKİ TARZ YÖNETİM
LİDER İÇİN YÖNETİM
İLKE VE GELENEKLER
ÖNEMSİZ
İŞİN VAZGEÇİLMEZ PAYI
ÇALIŞANLARA GÜVEN
AZ
     FAZLA
MOTİVASYON
KORKUTMA
İLHAM VERMEK

KONTROL

ÖZGÜR

NEZARET
DENETLEME

YARDIMCI


İZLEME

REHBERLİK


AYRINTILI YÖNETİM
GELİŞMEYİ DESTEKLEYİCİ
YETKİ / GÜÇ
MAKAM İLE SAĞLANIR
ÖRNEK OLUNARAK SAĞLANIR
ORGANİZASYON
BÜROKRASİ
YETKİLENDİRME
YÖNETİM STİLİ

PATRON

ÇALIŞTIRICILIK

 

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com